Aktuelle anbefalinger

Der er ikke længere covid-19 restriktioner i Danmark, men på nogle områder er der anbefalinger, som du kan få et overblik over på denne side.

Derudover opfordrer sundhedsmyndighederne til at man følger de generelle råd og smitteforebyggende anbefalinger.

Der er ingen restriktioner på social- og ældreområdet. Testindsatsen på området ophørte den 31. januar. Det er derfor de generelle testanbefalinger, der er gældende. Læs mere om dem her: Test for covid-19

Der er fortsat nogle smitteforebyggende tiltag på området.

Smitteforebyggende tiltag på plejehjem, i hjemmeplejen og sociale tilbud med sårbare mennesker:

  • Hvis en medarbejder konstaterer, at en beboer på plejehjem, botilbud og andre tilsvarende institutioner har symptomer på covid-19, bør beboeren testes, hvis vedkommende er i risikogruppe for et alvorligt forløb med covid-19. Personalet skal observere beboerens tilstand. Medarbejdere bør anvende værnemidler.
  • Ved smitte på plejehjem følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitte, som beskrevet i pjecen her: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen (sst.dk)
  • Hvis en borger i hjemmeplejen udviser symptomer på covid-19, indledes en dialog med borgeren om det videre forløb, og om der evt. er behov for at kontakte egen læge/lægevagt/1813 eller hjælp til at bestille tid til test.
  • Konstateres en borger i hjemmeplejen positiv med covid-19, tages der kontakt til læge mhp. stillingtagen til tabletbehandling. Tabletbehandling skal igangsættes inden for de første 5 dage efter infektion. Borgerens egen læge kan udskrive behandlingen eller henvise til relevant sygehusafdeling. I weekend/helligdage/ferie kan lægevagten/1813 kontaktes.

Derudover er der en generel anbefaling om at følge Sundhedsstyrelsen gode råd om smitteforebyggelse samt en opfordring til, at der fortsat er fokus på at blive hjemme ved sygdom, rengøring, udluftning og høj hygiejnestandard på sociale tilbud med sårbare mennesker.

Der er fortsat nogle smitteforebyggende tiltag og testanbefalinger på området.

  • Det anbefales at personer med luftvejssymptomer bruger mundbind i almen praksis, lægevagt og speciallægepraksis. Dette gælder dog som udgangspunkt ikke børn under 12 år eller personer, som af medicinsk eller anden årsag er forhindret i at bruge mundbind.
  • Patienter anbefales test forud for indflytninger på institutioner, fx plejehjem, hospice, botilbud mv. Testen kan være enten en antigenselvtest eller en PCR-test.

Se også Sundhedsstyrelsen Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.

Der er ikke længere specifikke anbefalinger for arbejdspladser.

Særligt for sårbare personer på arbejdspladser:

Langt de fleste personer i øget risiko kan gå på arbejde, som de plejer, hvis Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende råd kan overholdes på arbejdspladsen.

Hvis du er i særligt øget risiko, og for eksempel arbejder på en arbejdsplads med høj risiko for smitte eller har en kombination af risikofaktorer som visse kroniske sygdomme, svær overvægt og graviditet, er det måske nødvendigt at tage særlige forholdsregler.

Du kan ved behov kontakte din behandlende læge på sygehus eller egen læge for en konkret vurdering af din risiko på arbejdspladsen.

Du kan tale med din arbejdsgiver om, hvorvidt der skal foretages nogle ændringer ift. dine arbejdsopgaver eller arbejdsforhold, så smitte forebygges mest muligt, og du kan føle dig tryg, når du går på arbejde.

Hvis du er i tvivl om forhold på arbejdspladserne og dine rettigheder mv., kan du opsøge rådgivning i fagpolitiske organisationer.

Der er ingen restriktioner på transportområdet.

Der er ikke krav om mundbind i danske lufthavne, men vær opmærksom på, at nogle europæiske lufthavne stadig kræver mundbind. Tjek også om dit flyselskab kræver mundbind ombord på flyet.

Forebyg smitte

For at mindske smittespredningen er det vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i din hverdag – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Kontakt og hotlines

Har du ikke fundet svar på dine spørgsmål, kan du kontakte en af myndighedernes hotlines.

Oversigt over myndighedernes hotlines

Spørgsmål og svar

Her finder du en samlet oversigt over spørgsmål og svar om covid-19 på coronasmitte.dk.

Spørgsmål og svar om covid-19

For dig der skal rejse til udlandet