Spring til hovedindhold

Forslag

Arkader, butiks- og storcentre

Spørgsmål og svar vedr. arkader, butikscentre og storcentre.

Status 23. oktober 2020

Fra 29. oktober 2020 og frem til og med 2. januar 2021 indføres krav om mundbind indendørs, hvor offentligheden har adgang. Det gælder bl.a. i dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, baserer, arkader m.v.

Arkader, butiks- og storcentre

Ja. Det er lovligt for samtlige butikker at holde åbent, men der stilles en række krav til dem om at:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Hvis der er tale om et serveringssted, skal der ved indgangen til lokalet opsættes informationsmateriale om, hvor mange personer der maksimalt må tillades adgang for. Der skal endvidere i eller ved lokalet opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende eller deltagere.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende eller deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer.
 • Sikre, at der i lokaler over 2.000 m2, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader mv., hvortil offentligheden har adgang, i åbningstiden er synligt personale, som kan påse, at forsamlingsbekendtgørelsens lokalekrav og relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af covid-19 overholdes. Der skal i sådanne lokaler være minimum 1 sådan medarbejder pr. 2000 m2, og ved indgangen til lokalerne skal lokalets størrelse angives.
Nej. Det er alene medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, der skal bære handsker, og dette alene ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.

I forhold til kunderne skal butikkerne sørge for at stille vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) til rådighed.

Ja. Det er lovligt for både indendørs og udendørs indkøbscentre, stormagasiner, arkader m.v. at holde åbent. Disse steder skal dog overholde de gældende restriktioner om at:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Hvis der er tale om et serveringssted, skal der ved indgangen til lokalet opsættes informationsmateriale om, hvor mange personer der maksimalt må tillades adgang for. Der skal endvidere i eller ved lokalet opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagere kan holde behørig afstand – også i købssituationer.
 • Sikre, at der i lokaler over 2.000 m2, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader mv., hvortil offentligheden har adgang, i åbningstiden er synligt personale, som kan påse, at forsamlingsbekendtgørelsens lokalekrav og relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af covid-19 overholdes. Der skal i sådanne lokaler være minimum 1 sådan medarbejder pr. 2000 m2, og ved indgangen til lokalerne skal lokalets størrelse angives.

Herudover har Erhvervsministeriet udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af indkøbscentre, stormagasiner og arkader, basarer m.v., som er vejledende i forhold til, hvordan virksomhederne kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af covid-19.

Messer afholdes som hovedregel i et messecenter eller tilsvarende professionelt venue, hvor der er flere adskilte udstillingsstande, og hvor der er professionelt personale tilknyttet. Messeaktiviteter vil som udgangspunkt bestå i fremvisning af varer, genstande m.v. inden for et bestemt tema, fx rejser, bøger, dyr, biler m.v., men ikke (som et selvstændigt formål) direkte salg til forbrugere.

I de tilfælde, hvor en messe afholdes under ovenstående forhold, gælder forsamlingsforbuddet således ikke.

Arrangørerne af messeaktiviteter, hvor gæster går rundt og besøger flere forskellige stande, henvises til at følge afsnittet ”Særligt for udvalgsvarebutikker, varehuse, storcentre, stormagasiner og arkader, basarer mv. over 2.000 m2 (dagligvarebutikker undtaget)” i retningslinjer for detailhandlen. Der er ikke krav om opsynspersonale for messeaktiviteter.