Spring til hovedindhold

Forslag

Bødetakster for at overtræde restriktioner som følge af COVID-19

Der er som følge af situationen med COVID-19 indført midlertidige restriktioner om bl.a. forsamlingsforbud, åbningsforbud og opholdsforbud.

Nedenstående bødetakster er eller har været fastsat for de midlertidige restriktioner, som er indført med bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af COVID-19. Bekendtgørelsen og de strafbelagte overtrædelser af bekendtgørelsen har løbende ændret sig. De gældende regler kan til enhver tid findes på retsinformation.dk.

 

Overtrædelse af det midlertidige forsamlingsforbud og manglende efterkommelse af politiets påbud samt overtrædelse af opholdsforbud

Bøden for at overtræde det midlertidige forbud mod at forsamles mere end 5 personer og for ikke at efterkomme politiets påbud er fastsat til 2.500 kr. i førstegangstilfælde. Der vil i gentagelsestilfælde være grundlag for højere bødestraffe. Bødetaksten på 2.500 kr. gælder også for overtrædelse af et opholdsforbud, som politiet har nedlagt. I disse tilfælde vil der også være grundlag for højere straffe i gentagelsestilfælde.

 

Overtrædelse af det midlertidige lukkekrav

Hvis erhvervsdrivende ikke overholder krav om at holde visse lokaler og lokaliteter lukket for offentligheden (lukkekrav), er bøden som udgangspunkt 10.000 kroner i førstegangstilfælde. Bøden afhænger dog af virksomhedens størrelse (se nedenstående skema). Bødestraffen vil kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangstilfælde og derover.

 

Virksomhedens størrelse
1. gangstilfælde
2. gangstilfælde
3. gangstilfælde
Små og mindre virksomheder (1-9 ansatte)
10.000 kr. 20.000 kr. 30.000 kr.
Mellemstore virksomheder (10-49 ansatte)
20.000 kr. 40.000 kr.
60.000 kr.
Store virksomheder (50 ansatte eller derover)
40.000 kr. 100.000 kr. 150.000 kr.

 

Hvis juridiske personer, som ikke er erhvervsdrivende, herunder ikke-erhvervsdrivende fonde, foreninger eller trossamfund uden for folkekirken ikke overholder lukkekravet, er bøden som udgangspunkt 10.000 kr. i førstegangstilfælde. Bødetaksten vil stige i 2. og 3. gentagelsestilfælde (se nedenstående skema). Bødestraffen vil endvidere kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangs tilfælde eller derover.

 

1. gangstilfælde
2. gangstilfælde
3. gangstilfælde
10.000 kr. 20.000 kr.
30.000 kr.

 

Overtrædelse af midlertidige restriktioner for lokaler og lokaliteter og manglende efterkommelse af påbud herom

Hvis erhvervsdrivende i de tilfælde, hvor det er muligt at holde åbent under visse nærmere betingelser, ikke overholder restriktioner for lokaliteter og for manglende efterkommelse af påbud herom, er bøden som udgangspunkt 3.000 kr. i førstegangstilfælde. Bøden afhænger dog af virksomhedens størrelse (se nedenstående skema). Bødestraffen vil kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangstilfælde eller derover.

 

Virksomhedens størrelse
1. gangstilfælde
2. gangstilfælde
3. gangstilfælde
Små og mindre virksomheder (1-9 ansatte)
3.000 kr. 6.000 kr. 9.000 kr.
Mellemstore virksomheder (10-49 ansatte)
6.000 kr. 12.000 kr.
18.000 kr.
Store virksomheder (50 ansatte eller derover)
12.000 kr. 30.000 kr. 45.000 kr.

 

Hvis juridiske personer, som ikke er erhvervsdrivende, herunder ikke-erhvervsdrivende fonde, foreninger eller trossamfund uden for folkekirken i de tilfælde, hvor er muligt at holde åbent under visse nærmere betingelser, ikke overholder restriktioner for lokaliteter og for manglende efterkommelse af påbud herom er bøden som udgangspunkt 3.000 kr. i førstegangstilfælde. Bødetaksten vil stige i 2. og 3. gangstilfælde (se nedenstående skema). Bødestraffen vil endvidere kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangs tilfælde eller derover.

 

1. gangstilfælde
2. gangstilfælde
3. gangstilfælde
3.000 kr. 6.000 kr.
9.000 kr.

 

Undladelse af at efterkomme et påbud om undersøgelse, indlæggelse, isolation eller behandling

Bøden for at overtræde et påbud om at lade sig undersøge, indlægge, isolere eller behandle på grund af smitte eller formodet smitte med COVID-19 er fastsat til 3.500 kr.

 

Undladelse af at efterkomme et påbud om afspærring af et område

Bøden for at overtræde af påbud om afspærring af et område er fastsat til 2.500 kr. Det bemærkes, at fastsættelsen af straffen altid vil bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen. De nye takster erstatter de bødetakster på området, som tidligere er fastsat af Rigsadvokaten.

 

Du kan læse mere om de nye bødetakster i bemærkningerne til lovforslaget bag den nye lov.

 

Krav om mundbind på serveringssteder

Fysiske og juridiske personer, der har rådighed over serveringssteder, kan straffes med bøde,

 • såfremt der ikke opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir,
 • såfremt kravet om, at der kun må tillades adgang for kunder og besøgende, der overholder kravet om at bruge mundbind, ikke overholdes, og
 • hvis det ikke sikres, at medarbejdere og andre personer tilknyttet serveringsstedet overholder kravet om at bruge mundbind eller visir.

Serveringsstedets medarbejdere kan bortvise kunder eller andre besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind. Fysiske personer, der ikke forlader stedet efter at være blevet bortvist, kan straffes med bøde.

 

Bøden til fysiske personer for manglende overholdelse af ovennævnte krav er 3.000 kr. Bøden forhøjes i gentagelsestilfælde.
 
Bøden til erhvervsdrivende/virksomheder for manglende overholdelse af ovennævnte krav afhænger af virksomhedens størrelse. Se skemaet nedenfor. Bøden kan stige i 4. gangstilfælde og derover.

 

Virksomhedens størrelse
1. gangstilfælde
2. gangstilfælde
3. gangstilfælde
Små og mindre virksomheder (1-9 ansatte) og ikke-erhvervsdrivende juridiske personer
3000 kr. 6.000 kr. 9.000 kr.
Mellemstore virksomheder (10-49 ansatte)
6.000 kr. 12.000 kr. 18.000 kr.
Store virksomheder (50 ansatte eller derover)
12.000 kr. 30.000 kr. 45.000 kr.

 

Bøden til ikke-erhvervsdrivende, juridiske personer for manglende overholdelse af ovennævnte krav fremgår af skemaet nedenfor. Bøden kan stige i 4. gangstilfælde og derover.

 

1. gangstilfælde
2. gangstilfælde
3. gangstilfælde
3.000 kr. 6.000 kr. 9.000 kr.

 

Personer, der ikke efterkommer serveringsstedets bortvisning

Serveringsstedet kan bortvise kunder eller andre besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind. Fysiske personer, der ikke forlader stedet efter at være blevet bortvist, kan straffes med bøde.

Bøden for ikke at efterkomme serveringsstedets bortvisning er 2.500 kr. som kan forhøjes i gentagelsestilfælde.

 

 

Krav om mundbind i kollektiv trafik

Transportvirksomheder kan i følgende tilfælde straffes med bøde

 • såfremt transportvirksomheden ikke indskriver pligten til at bære mundbind eller visir. i deres rejseregler eller lignende
 • såfremt transportvirksomheden ikke opsætter skilte eller andet informationsmateriale om kravet om mundbind eller visir
 • såfremt transportvirksomheden ikke håndhæver rejse- og ordensregler i overensstemmelse med den sædvanlige håndhævelse af sådanne regler
 • såfremt arbejdsgivere for ansatte i den kollektive trafik ikke påser, at de ansatte i arbejdstiden har tildækket mund og næse i transportmidlet/på stationen


Bøden for transportvirksomhedens manglende overholdelse af ovennævnte krav afhænger af virksomhedens størrelse. Se nedenstående skema. Bøden forhøjes i gentagelsestilfælde.

 

Virksomhedens størrelse
1. gangstilfælde
2. gangstilfælde
3. gangstilfælde
Små og mindre virksomheder (1-9 ansatte) og ikke-erhvervsdrivende juridiske personer
3.000 kr. 6.000 kr. 9.000 kr.
Mellemstore virksomheder (10-49 ansatte)
6.000 kr. 12.000 kr. 18.000 kr.
Store virksomheder (50 ansatte eller derover)
12.000 kr. 24.000 kr. 45.000 kr.

 

Personer, der ikke efterkommer trafikselskabets bortvisning

Transportvirksomheden kan bortvise personer, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. Personer, der ikke forlader stedet efter at være blevet bortvist, kan straffes med bøde.

Personer, der nægter af efterkomme en bortvisning som følgende af manglende overholdelse af rejsereglerne, straffes med bøde på 2.500 kr., som kan forhøjes i gentagelsestilfælde

 

Overtrædelse af forbuddet mod indtagelse af alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus

Trafikselskaber mv. kan straffes med bøde

 • såfremt trafikselskabet mv. ikke opfylder kravet om, at det skal fremgå af deres rejseregler eller lignende, at der er forbud mod indtagelse af
 • alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus, og at det er muligt at bortvise passagerer, som indtager alkoholiske drikke
 • såfremt trafikselskabet mv. ikke opsætter skilte eller andet informationsmateriale om forbuddet mod indtagelse af alkoholiske drikke under
 • ophold i og kørsel med bus
 • såfremt trafikselskabet mv.  ikke håndhæver forbuddet. 


Derudover kan den, der ikke forlader bussen efter at være blevet bortvist af trafikselskabet mv. som led i selskabets håndhævelse af forbuddet, straffes med bøde.

 

 

Bødetakster for trafikselskaber

Bøden til fysiske personer for manglende overholdelse af ovennævnte krav er 3.000 kr. Bøden kan forhøjes i gentagelsestilfælde.

Bøden til erhvervsdrivende/virksomheder for manglende overholdelse af ovennævnte krav afhænger af virksomhedens størrelse. Se nedenstående skema. Bødestraffen vil kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangstilfælde eller derover.

 

 

Virksomhedens størrelse
1. gangstilfælde
2. gangstilfælde
3. gangstilfælde
Små og mindre virksomheder (1-9 ansatte) og ikke-erhvervsdrivende juridiske personer
3.000 kr. 6.000 kr. 9.000 kr.
Mellemstore virksomheder (10-49 ansatte)
6.000 kr. 12.000 kr. 18.000 kr.
Store virksomheder (50 ansatte eller derover)
12.000 kr. 30.000 kr. 45.000 kr.

 

Bøden til ikke-erhvervsdrivende, juridiske personer for manglende overholdelse af ovennævnte krav er som fastsat i skemaet nedenfor. Bøden kan stige i 4. gangstilfælde og derover.

 

1. gangstilfælde
2. gangstilfælde
3. gangstilfælde
3.000 kr. 6.000 kr. 9.000 kr.

 

Personer, der ikke efterkommer trafikselskabets bortvisning

Trafikselskabet kan bortvise personer, der ikke overholder forbuddet mod at indtage alkoholiske drikke. 
Den, der ikke forlader bussen efter at være blevet bortvist af trafikselskabet mv. som led i selskabets håndhævelse af forbuddet, straffes med bøde.

Bøden for ikke at efterkomme et trafikselskabs bortvisning er 2.500 kr. som forhøjes i gentagelsestilfælde.