Spring til hovedindhold

Forslag

Varslingssystem for restriktioner og anbefalinger

Varslingssystemet for COVID-19 viser det aktuelle risikoniveau i Danmark, og hvilke tiltag der skal være med til at hindre spredningen af coronavirus. Varslingssystemet illustrerer, hvilke tiltag der kan blive gældende afhængigt af epidemiens udvikling i Danmark.

Myndighederne har udviklet et varslingssystem, så borgere og virksomheder får mulighed for at forberede sig på nye tiltag, hvis epidemien i Danmark fx udvikler sig i negativ retning.

 

Risikoniveau 3

En gang om ugen vil der blive foretaget en vurdering af risikoniveauet for hele landet og de fem regioner. Risikoniveauet i Danmark vurderes på en skala fra 1-5. Risikoniveau 1 afspejler, at smitteniveauet er lavt og smitten viser sig lokalt. Risikoniveau 5 afspejler, at vi har udbredt samfundssmitte, at vores sundhedsvæsen er presset, og at der er risiko for at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges.

 

Lige nu er vi nationalt på risikoniveau 3:

Varslingssystem 3. december 2020

 

Regionerne i Danmark kan være i forskelligt risikoniveau, og tiltag kan iværksættes geografisk forskelligt. Der kan iværksættes nye tiltag inden for udvalgte områder, mens tiltag fastholdes på øvrige områder. Det skal sikre, at den rette kombination af tiltag iværksættes for at holde smitten nede – samtidig med, at samfundet holdes mest muligt åbent.

 

Tiltagene vil afhænge af, hvor i samfundet smitten er, og hvilke tiltag sundhedsmyndighederne vurderer er mest effektive.

 

Region Hovedstaden

Risikoniveauet er lige nu for Region Hovedstaden på 4.

 

Fra den 7. december 2020 gælder en række lokale tiltag i 17 kommuner i hovedstadsområdet og tilsvarende i Helsingør Kommune. Tiltagene indebærer bl.a. øget brug af hjemmearbejde, at undervisningen på de videregående uddannelser vil foregå online, og at trængslen og smitten i butikker og detailhandlen reduceres.

 

Læs mere om de lokale tiltag i Hovedstadsområdet

Sundheds- og Ældreministeriets nyhed om lokale tiltag i Hovedstadsområdet

Sundheds- og Ældreministeriets nyhed om lokale tiltag i Helsingør

 

Der er ikke direkte automatik i sammenhængen mellem risikoniveau og tiltag.