Coronapas - hvor og hvordan?

Et coronapas dokumenterer, at du er vaccineret, tidligere smittet eller testet negativ. Du kan stadig have brug for coronapas på rejser.

Opdateret: 12. oktober 2022

På rejser kan du stadig bruge coronapas-appen til at vise dit dit europæiske coronapas.

Her kan du blive bedt om at vise coronapas

På rejser

På rejser kan du bruge det europæiske coronapas som dokumentation for, at du er vaccineret, tidligere smittet eller har en negativ test. Du kan vise det europæiske coronapas i form af et printet dokument fra Sundhed.dk eller i form af appen Coronapas. Du kan læse mere om reglerne her:

Rejser til udlandet

Når det kræves af private aktører

Private erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger mv. må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind og visir. Reglerne må dog ikke være diskriminerende, f.eks. pga. handicap. Læs mere:

Coronapas på rejsen

Coronapas-appen er en del af samarbejdet om det europæiske coronapas, og alle EU- og Schengenlande accepterer coronapas-appen som dokumentation for vaccination, tidligere smitte eller negativ test. Herudover er en række lande uden for EU- og Schengen også tilknyttet det europæiske coronapas. Du skal dog være opmærksom på, at alle lande kan fastsætte egne krav om fx krav om test og isolation eller passets gyldighed til indenrigsbrug. Derfor skal du altid tjekke de lokale rejseregler for din destination på den danske ambassades COVID-19 hjemmeside.

Du kan bruge coronapas-appen eller det printede coronapas fra sundhed.dk som EU COVID-certifikat, når du rejser. Hvis du er fritaget fra digital post, får du tilsendt dit vaccinepas direkte via fysisk post. Du kan også bede om at få tilsendt et vaccinepas til rejsebrug ved at ringe til sundhed.dk på tlf. 44 22 77 74.

Se spørgsmål og svar om coronapas på rejsen

Se på den danske ambassades hjemmeside om det land, du skal rejse til, kræver bevis for vaccination, tidligere smitte eller negativ test:

Find os i verden (um.dk)

Til dig, der bruger Coronapas-app: Undgå at et fladt batteri, manglende signal, en mistet telefon eller lign. besværliggør din rejse og medbring et printet eksemplar af dit coronapas fra sundhed.dk samt dit fysiske NemID-nøglekort eller nøgleviser, hvis du endnu ikke har fået MitID. Så kan du altid logge ind og bevise, at du er fuldt vaccineret, selv hvis du ikke kan tilgå coronapas-appen.

Sådan får du coronapas

Du kan få et coronapas på coronapas-appen, hvis du er vaccineret, er tidligere smittet (gælder 180 dage fra datoen for det første positive testresultat), eller er testet negativ med en PCR-test eller hurtigtest (antigentest). En negativ selvtest giver ikke gyldigt coronapas.

Der er fortsat offentligt tilgængelige PCR-teststeder i Danmark. De sidste offentligt tilgængelige hurtigteststeder er lukket i Danmark, men der kan fortsat være private udbydere, som tilbyder hurtigtest mod betaling.

Så længe er dit coronapas gyldigt

Når du har gennemført dit primære vaccinationsforløb vil dit coronapas være gyldigt. Kræver dit vaccinationsforløb mod covid-19 to doser, anses det primære vaccinationsforløb for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver vaccinationsforløbet alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Efter afslutning af det primære vaccinationsforløb er dit coronapas, hvis du er 18 år eller derover, kun gyldigt i 270 dage efter afslutningen af det primære vaccinationsforløb. Ved revaccination bliver coronapasset herefter gyldigt igen.

Dokumentation for et coronapas kan ske både i papirformat og elektronisk. Coronapas kan fx fås i form af appen coronapas, som aktiveres med NemID eller MitID, via sundhedsmyndighedernes app ”minSundhed” eller et printet dokument.

Digitale coronapas

Se her, hvordan du digitalt kan dokumentere, at du er enten vaccineret, tidligere smittet med coronavirus eller testet for nylig:

Dit vaccinationspas er gyldigt 14 døgn efter første stik og udløber fem måneder efter andet stik. Andet stik skal foretages senest 42 dage efter første stik for fortsat at være gyldigt som coronapas.

Efter 3. stik har du igen gyldigt coronapas uden tidsbegrænsning.

For personer under 18 år er gyldigheden af coronapasset ikke begrænset efter andet stik.

Her kan du finde dit vaccinationspas (coronapas):

 • Som coronapas i coronapas-appen.
 • I appen MinSundhed.
 • Som download fra sundhed.dk. via browseren på din smartphone.
 • Andre apps, der viser din vaccination, fx MinLæge.

Se svar på spørgsmål om coronapas og vaccination på sundhed.dk

Er du tidligere smittet med coronavirus, kan du bruge det som dokumentation ved at vise testsvaret fra din positive PCR-test. En positiv hurtigtest (antigentest) kan ikke bruges som dokumentation i dette tilfælde.

Din positive PCR-test skal være mindst 11 dage gammel og højst 5 måneder gammel for at være gyldig som dokumentation.

 • Du kan se dit immunitetspas (coronapas) følgende steder: Du kan se dit immunitetspas i coronapas-appen.
 • Du kan finde dit immunitetspas i appen MinSundhed.
 • Se dit positive testresultat på sundhed.dk under ”Se dit covid-19 prøvesvar” (også via browseren på din smartphone).

Gå til sundhed.dk

Du kan bruge et negativt testsvar som dokumentation fra en PCR-test og en hurtigtest (antigentest). Negativ selvtest giver ikke gyldigt coronapas. 

Du kan se dit negative svar (coronapas) følgende steder:

 • Du kan se dit negative svar i coronapas-appen.
 • Du kan også finde din negative test på appen MinSundhed.
 • Downloade og printe et testpas fra sundhed.dk, hvis du er testet negativ med en PCR-test.
 • Se dit negative svar (både PCR- og hurtigtest (antigentest)) på sundhed.dk under ”Se dit covid-19-prøvesvar” (også via browseren på din smartphone).
 • Bruge det testsvar, fx en sms, du modtager fra de private testudbydere, som dokumentation for en negativ hurtigtest (antigentest).
 • Bruge andre apps, der viser dine testresultater, fx MinLæge.

Bemærk, at hurtigteststederne er lukket fra den 6. marts. Der kan være mulighed for kviktest hos private udbydere mod egenbetaling.

Find covid-19 testcenter

Læs om test for covid-19

Coronapas for ikke-digitale borgere

Læs her, hvordan du dokumenterer dit coronapas som ikke-digital borger:

Dokumentation for vaccination mod covid-19:

 • Covid-19 vaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinationspas) direkte via fysisk post. Det gælder både efter første vaccination og når borgeren er færdigvaccineret.
 • Covid-19 vaccinerede borgere kan derudover ringe og bestille et printet vaccinationspas hos sundhed.dk på tlf. 44 22 77 74. Det er muligt både efter første vaccination og når borgeren er færdigvaccineret.

Se svar og spørgsmål om coronapas og vaccination på sundhed.dk

Hvis du har været smittet med coronavirus, kan du få fysisk dokumentation for en positiv PCR-test hos egen læge. Dokumentationen kan bruges som coronapas efter mindst 11 dage og højest fem måneder. Det er ikke muligt at få fysisk dokumentation for hurtigtest hos egen læge.

Dokumentation for covid-19-test:

 • Der findes en fuldmagtsløsning på sundhed.dk, som gør det muligt for pårørende eller værger at se testsvar og hente covid-19 testpas og covid-19 immunitetspas.

Læs om test for covid-19

Find covid-19 testcenter

TEST FOR COVID-19

Find et testcenter nær dig

Kortet viser alle PCR-teststeder i landet.

Husk at du skal bestille tid til PCR-test via coronaprover.dk. Det er ikke muligt at få en hurtigtest på PCR-teststederne.

Bemærk, at hurtigteststederne er lukket. Der kan fortsat være private udbydere, som tilbyder hurtigtest mod betaling.

Coronapas-appen

Med coronapas-appen kan du nemt vise dine testsvar eller vaccinations- eller immunitetspas.

Sådan opretter du dig i appen

Co-funded by the European Union

For virksomheder

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger skal dog være opmærksomme på, at der ikke må være tale om diskrimination.

Læs mere om mulighed for frivilligt at fastsætte restriktioner

Coronapas til virksomheder og institutioner

Spørgsmål og svar

Generelle spørgsmål og svar om coronapas

Opdateret: 31. marts 2022

Et coronapas er dokumentation for, at en borger er vaccineret, er tidligere smittet eller har et negativt testsvar.

Du kan forevise dokumentationen for dit coronapas enten i papirform eller elektronisk fx via appen ”coronapas” eller ”Min Sundhed”.

Den danske del af Coronapas-appen er lukket fra og med den 31. marts 2022. Coronapas-appen vil fortsat kunne bruges, men fremover alene med EU-visningen, hvor det fremgår, om man har coronapas på baggrund af vaccination, immunitet eller test, som kan bruges ved rejser. Man kan også fortsat tilgå sit coronapas på sundhed.dk og i MinSundhed-appen.

Hvis du oplever fejl eller problemer i appen, kan du kontakte Sundhed.dk’s support ved at skrive en e-mail til [email protected] eller ved at ringe på telefon 32 42 03 03.

Her kan du læse mere om coronapasset.

Selvom der ikke længere er krav om coronapas i Danmark, kan der være krav om coronapas og test, når du rejser til eller opholder dig i udlandet.

Der er ikke længere krav om coronapas i Danmark.

Private erhvervsdrivende og private kulturinstitutioner mv., må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster og kunder, end hvad der følger af lovgivningen. Det kan fx være et krav om, at ens gæster, besøgende eller kunder skal kunne fremvise en negativ test, gyldigt coronapas eller skal bære mundbind/visir. Kravene skal dog være i overensstemmelse med øvrig lovgivning og må fx ikke være diskriminerende, eksempelvis pga. handicap.

Coronapas eller test kan være et krav i forbindelse med rejser til udlandet.

De enkelte lande har forskellige krav til coronapas, og det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i landets regler inden afrejse.

Mange danskere oplever, at der kan være tekniske udfordringer på rejsen. Husk derfor altid at medbringe et udprintet eksemplar af dit coronapas fra sundhed.dk, og dit fysiske NemID-nøglekort eller nøgleviser, hvis du endnu ikke har fået MitID, så du kan logge ind, når du er ude at rejse.

På den måde kan du altid bevise, at du er fuldt vaccineret, selv hvis du ikke kan tilgå coronapas-appen.

Læs mere om coronapas på rejsen

Hvis du skal rejse, er det vigtigt at læse op på de covid-19-regler for børn, der gælder for det land, som du rejser til. Ved udlandsrejser kan forældre se deres børns coronapas i EU-visningen i coronapas-appen.

Derudover kan man også bruge print-selv-løsningen på sundhed.dk foruden anden testdokumentation, hvis dette er påkrævet af det givne land.

Hvis du bliver smittet inden rejsen, bør du følge de almindelige anbefalinger om selvisolation, som du finder her:

Smittet med coronavirus

Du mister ikke dit europæiske coronapas på grund af en positiv test og kan rejse så snart, du efter de lokale anbefalinger/regler kan ophæve selvisolationen.

Vær dog opmærksom på at flyselskabet, du rejser med, og det land, du vil rejse til, kan have egne regler vedr. tidligere smitte. Du kan læse om indrejseregler og lokale regler i det land, du skal rejse til, på de danske ambassaders hjemmesider:

Find os i verden (um.dk)

Dokumentation for vaccination mod covid-19:

 • Covid-19 vaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinationspas) direkte via fysisk post. Det gælder både efter første vaccination, og når borgeren er færdigvaccineret.
 • Covid-19 vaccinerede borgere kan derudover ringe og bestille et printet vaccinationspas hos sundhed.dk på telefon 44 22 77 74. Det er muligt både efter første vaccination, og når borgeren er færdigvaccineret.

Dokumentation for covid-19-test:

 • Det er i dag muligt at få fysisk dokumentation for svar på hurtigtest (antigentest) hos de private udbydere. Det er et krav, at disse leverandører tilbyder fysisk dokumentation til borgere, som ønsker det.
 • Derudover findes der en fuldmagtsløsning på sundhed.dk, som gør det muligt for pårørende eller værger, at se testsvar og hente dokumentation for test for covid-19 og immunitet.

Se hvor du kan blive testet

Borgere med eCPR-nummer kan få udleveret et fysisk vaccinationsbevis med QR-kode ved henvendelse til en sundhedsfaglig med adgang til systemet FMK-online, som udskrift via Det Danske Vaccinationsregister (DDV). Dette vil være den generelle fremgangsmåde.
Udlevering af vaccinationsbeviser vil være baseret på at borger henvender sig, da adresseoplysninger i eCPR-data kan være mangelfulde eller uaktuelle. Det er derfor nødvendigt at borgeren henvender sig, fx til en alment praktiserende læge eller et regionalt vaccinationscenter.

Udlevering i forbindelse med første gangs vaccination
Hvis der oprettes et eCPR-nr i forbindelse med registreringen af første vaccination og skal udleveres et vaccinationsbevis skal der påregnes procestid på ca. én time inden beviset kan udskrives med QR-koden.

Udlevering til asylansøgere
Udlevering af vaccinationsbevis forventes at ske via den tilknyttede sundhedsfaglige (læge eller sygeplejerske) på asylcenteret.

Support

Hvis du oplever fejl eller problemer med coronapas-appen, kan du kontakte sundhed.dk's support. Du kan ringe på tlf. (+45) 32 42 03 03 eller skrive en e-mail til: [email protected] 

Har du flere spørgsmål om coronapasset eller generelt om covid-19, så kontakt en af de myndighedsfælles hotlines

Gå til oversigt over hotlines