Forebyg smitte

For at begrænse smittespredningen af covid-19 er det vigtigt at følge myndighedernes anbefalinger.

Opdateret: 30. november 2022

For at mindske smittespredningen er det vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i din hverdag – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Sundhedsmyndighedernes råd til at forebygge smitte

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer, der er fyldt 50 år og særligt sårbare, bliver booster-vaccineret for at undgå at blive alvorligt syge af covid-19 i løbet af efteråret og vinteren. Det er vigtigt, at man er vaccineret inden smitten begynder at stige.

Forventningen er, at mange vil blive smittet med covid-19 i løbet af efteråret/vinteren. Derfor er det vigtigt, at befolkningen husker de gode smitteforebyggende råd, der også forebygger en række andre smitsomme sygdomme.

Vaccinationsindsatsen skal medvirke til at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Risikoen for et alvorligt forløb af covid-19 sygdom stiger med alderen.

Læs mere her om, hvem der anbefales vaccination:

Vaccination mod covid-19 (sst.dk)

Hvis du får symptomer på covid-19 og føler dig syg, anbefales du at blive hjemme, til du er rask igen.

Du anbefales ikke at blive testet med mindre, at du er i øget risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19. Det kan være, hvis du er 65 år eller ældre, eller af andre årsager er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 – det gælder også, hvis du er gravid. Hvis du er i øget risiko, kan du være i målgruppen for tidlig behandling af covid-19.

Hvis du er i øget risiko og føler dig syg, anbefales du at få taget en PCR-test eller selvtest. Hvis du tester positiv, anbefales du at kontakte din egen læge hurtigst muligt, da det er din læge, der vurderer, om du kan få behandling mod covid-19.

Udluftning forebygger dråbesmitte indendørs. 

Når en person fx hoster eller nyser, vil de fleste dråber falde til jorden. Nogle af de mindste dråber, de såkaldte mikrodråber, vil blive hængende i luften i længere tid. Derfor er der generelt større risiko for smitte indendørs, og når mange mennesker er sammen i lang tid i små lokaler. Ved at lufte ud gennem vinduer og døre, eller ved brug af et ventilationssystem, nedbringes koncentrationen af mikrodråber i luften, og det forebygger smittespredning. 

Du lufter effektivt ud i dit hjem ved at: 

  • Lukke vinduer og døre op på tværs af boligen, så der er gennemtræk. 
  • Skabe gennemtræk i 5-10 min. 4-5 gange om dagen. 
  • Hvis I er flere personer indendørs, så luft ud oftere, fx før og efter besøg.
  • Er I flere samlet i et rum i længere tid, så skab gennemtræk 1 gang hver time.

Kort tids gennemtræk påvirker kun temperaturen i rummet kortvarigt og øger ikke energiforbruget.

God håndhygiejne er en effektiv metode til at forebygge kontaktsmitte mellem genstande, hænder og ansigt.

Følgende anbefales for at forebygge smitte ved hjælp af håndhygiejne:

  • Vask altid hænder, når de er synligt snavsede / fugtige, efter toiletbesøg, efter at have rørt ved andres udskillelser (fx bleskift) og før og efter håndtering af madvarer.
  • Håndvask udføres med vand og sæbe i en samlet tid på ca. 1 minut.
  • Rør kun ved ansigtet med rene hænder og vask eller desinficer hænderne, fx med håndsprit, efter berøring med ansigtet.
  • Host eller nys i papirlommetørklæde eller ærme, og vask eller desinficer hænder bagefter.
  • Ved host eller nys i hænder, så vask eller desinficer hænder straks bagefter.
  • Ved hånddesinfektion anbefales et alkoholbaseret (70-85% vol./vol.) middel tilsat glycerol (1-3%).

Husk også at hjælpe børn med den gode håndhygiejne.

Risikoen for kontaktsmitte er størst fra overflader, som mange andre rører ved, fx håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter osv.

Rengør sådanne ”kontaktpunkter” ofte og grundigt med almindelige rengøringsmidler og eventuelt med desinfektionsmiddel. 

Ny coronavirus smitter hovedsageligt gennem dråbesmitte, som kan blive spredt i luften gennem fx host og nys. Host og nys i ærmet forebygger smitte gennem dråber i luften. Samtidig undgår man at overføre virus til sine hænder, som derfra kan overføres til andre mennesker enten direkte eller via overflader og kontaktpunkter. Hvis man alligevel hoster eller nyser i hænderne, anbefales det at hænderne vaskes eller desinficeres straks bagefter.

Sådan smitter ny coronavirus

Du smitter mest, hvis du har symptomer, men du kan også smitte andre, hvis du ikke har symptomer.

Ny coronavirus smitter på samme måde som bl.a. forkølelse og influenza ved at virus overføres fra luftvejene hos en person, der er smittet, og til en anden persons luftveje eller slimhinder på én af følgende måder:

En smittet person kan ved fx host, nys, råb, tale eller sang sprede dråber, der indeholder virus. Dråberne kan indåndes af en anden person, og afsætte sig i dennes næse eller mund.

De større dråber falder til jorden inden for få meter, men de mindste dråber kan holde sig svævende i luften i længere tid. Smitte gennem luft som små og større dråber sker mest ved tæt kontakt gennem længere tid.

Ved dårligt luftskifte er der flere dråber i luften, og små dråber har i den sammenhæng gode forhold for at blive i luften i længere tid. Der er derfor større risiko for smitte ved at opholde sig indendørs, og hvis man er mange samlet i mindre lokaler med dårlig ventilation.

En smittet person kan overføre virus fra egne slimhinder, fx spyt eller snot, til hænderne og dermed viderebringe smitte til andre fx ved håndtryk. Den næste person kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund (direkte kontaktsmitte).

En smittet person kan også smitte videre gennem genstande (indirekte kontaktsmitte). Det kan ske, hvis personen ved host, nys eller råb, eller ved berøring med urene hænder, afsætter virus på genstande eller fælles kontaktpunkter som fx håndtag, gelændre, kontakter, bestik m.v. Den næste person, der rører ved samme flade, kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.

Denne smittemåde spiller sandsynligvis en mindre rolle ved ny coronavirus.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen:

Sådan smitter ny coronavirus (sst.dk)

Her anbefales mundbind

På rejser

Der er ikke længere krav om mundbind i danske lufthavne, men vær opmærksom på, at nogle europæiske lufthavne stadig kræver mundbind. Tjek også om dit flyselskab kræver mundbind ombord på flyet.

Læs mere om rejser til udlandet

Savner du svar på et spørgsmål?

Du kan orientere dig i vores spørgsmål og svar-sektion eller kontakte en af myndighedernes covid-19 hotlines.