Forebyg smitte

For at begrænse smittespredningen af covid-19 er det vigtigt at følge myndighedernes regler og anbefalinger.

Opdateret: 27. april 2022

For at mindske smittespredningen er det vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i din hverdag – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Sundhedsmyndighedernes råd til at forebygge smitte

Vaccination er det mest effektive tiltag mod covid-19 og en høj tilslutning til vaccination udgør et afgørende element i epidemihåndtering.

Trods det lave smittetryk anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat nogle grupper at blive vaccineret for at beskytte mod alvorlig sygdom og død.

Det gælder for personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb af covid-19 sygdom, særligt personer over 40 år og for gravide, hvis de er uvaccinerede.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at personer med svært nedsat immunforsvar bliver vaccineret med et 4. stik.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også fortsat, at man gør sit påbegyndte vaccinationsforløb færdigt.

Hvis du får symptomer på covid-19 og føler dig syg, anbefales du at blive hjemme, til du er rask igen.

Du anbefales ikke at blive testet med mindre, at du er i øget risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19. Det kan være, hvis du er 65 år eller ældre, eller af andre årsager er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 – det gælder også, hvis du er gravid. Hvis du er i øget risiko, kan du være i målgruppen for tidlig behandling af covid-19.

Hvis du er i øget risiko og føler dig syg, anbefales du at få taget en PCR-test eller selvtest. Hvis du tester positiv, anbefales du at kontakte din egen læge hurtigst muligt, da det er din læge, der vurderer, om du kan få behandling mod covid-19.

Smitte med ny coronavirus kan ske ved spredning af dråber i de nære omgivelser. Ved at holde afstand og begrænse tæt og fysisk kontakt, kan man derfor undgå smitte. Hold derfor afstand til andre i det offentlige rum, når det er muligt.

Efterhånden som størstedelen af den danske befolkning er vaccinerede, kan man igen give hånd, og give kram og kindkys til sine venner og familie. Vær dog opmærksom på personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 – særligt hvis de eller du ikke er vaccineret.

Udluftning forebygger dråbesmitte indendørs. 

Når en person fx hoster eller nyser, vil de fleste dråber falde til jorden. Nogle af de mindste dråber, de såkaldte mikrodråber, vil blive hængende i luften i længere tid. Derfor er der generelt større risiko for smitte indendørs, og når mange mennesker er sammen i lang tid i små lokaler. Ved at lufte ud gennem vinduer og døre, eller ved brug af et ventilationssystem, nedbringes koncentrationen af mikrodråber i luften, og det forebygger smittespredning. 

Du lufter effektivt ud i dit hjem ved at: 

  • Lukke vinduer og døre op på tværs af boligen, så der er gennemtræk. 
  • Skabe gennemtræk i 5-10 min. 4-5 gange om dagen. 
  • Hvis I er flere personer indendørs, så luft ud oftere, fx før og efter besøg.
  • Er I flere samlet i et rum i længere tid, så skab gennemtræk 1 gang hver time.

God håndhygiejne er en effektiv metode til at forebygge kontaktsmitte mellem genstande, hænder og ansigt.

Håndvask og håndsprit virker lige godt. Dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer. Håndsprit virker nemlig kun ordentligt, når hænderne er tørre og ikke er synligt snavsede.

Husk at god hosteetikette forebygger både dråbesmitte og kontaktsmitte – host derfor i dit ærme eller et papirlommetørklæde og vask eller afsprit hænderne bagefter. Vær opmærksom på håndhygiejne, når du giver hånd.

Husk også at hjælpe børn med den gode håndhygiejne.

Risikoen for kontaktsmitte er størst fra overflader, som mange andre rører ved, fx håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter osv.

Rengør sådanne ”kontaktpunkter” ofte og grundigt med almindelige rengøringsmidler og eventuelt med desinfektionsmiddel. 

Her anbefales mundbind

På rejser

Der er ikke længere krav om mundbind i danske lufthavne, men vær opmærksom på, at nogle europæiske lufthavne stadig kræver mundbind. Tjek også om dit flyselskab kræver mundbind ombord på flyet.

Læs mere om rejser til udlandet

Savner du svar på et spørgsmål?

Du kan orientere dig i vores spørgsmål og svar-sektion eller kontakte en af myndighedernes covid-19 hotlines.