Foto: Colourbox.dk

Personer i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19

Her får du et overblik over smitteforebyggende forholdsregler og behandlingsmuligheder for personer i øget risiko.

Opdateret: 2. marts 2023

For langt de fleste er et forløb med covid-19 mildt og ufarligt, men nogle ældre og sårbare borgere kan blive så syge, at de får behov for indlæggelse. Derfor er det fortsat vigtigt at passe på de udsatte. Du kan også læse meget mere om personer i øget risiko hos Sundhedsstyrelsen her:

Personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved covid-19 (sst.dk)

Hvem er i øget i risiko

Om du er i øget risiko for at blive alvorligt syg af covid-19 afhænger bl.a. af om du har andre sygdomme eller på anden måde er svækket. Der er også andre faktorer, som kan have betydning, fx særligt høj alder. Risikoen for at blive alvorligt syg af covid-19 bliver mindre, når du er vaccineret.

Du kan se i boksen nedenfor, hvem der er i øget risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de får covid-19.

Personer som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19

Personer i alderen 80 år eller ældre

Uanset om du er frisk og rask eller har kroniske sygdomme og tilstande, er du i øget risiko.

Personer i alderen 65-79 år

Mange friske og raske personer i aldersgruppen er ikke i øget risiko, men har du fx kroniske sygdomme eller mental og fysisk svækkelse m.v., så kan du være i øget risiko. Høj alder øger risikoen for et alvorligt sygdomsforløb.

Personer under 65 år

Meget få er i øget risiko, men personer i aldersgruppen med visse kroniske sygdomme, svært kontrollerbare kroniske sygdomme, overvægt med BMI på 35 eller over, og/eller nedsat immunforsvar anses at være i øget risiko.

Visse børn og unge med kronisk sygdom

Børn og unge med svært nedsat immunforsvar eller andre alvorlige kroniske tilstande kan være i øget risiko. For disse børn var der også inden covid-19-epidemien særlige forholdsregler, fx særlige forhold i forbindelse med skolegang/dagtilbud. Disse børn følges typisk i specialambulatorier, og får derigennem individuel vurdering og rådgivning. På grund af deres unge alder vil selv alvorligt syge børn typisk have et mildt covid-19-forløb.

Beboere i plejebolig

Beboere i plejeboliger er i øget risiko, da de ofte er ældre og har kroniske sygdomme, dårlig funktionsevne og skrøbeligt helbred.

Gravide

Gravide er i øget risiko ud fra et hensyn til både den gravide og det ufødte barn.

For en uddybende beskrivelse af hvem der er i øget risiko, herunder beskrivelser af hvilke sygdomme og tilstande som vurderes at medføre en øget risiko, se:

Personer med øget risiko ved covid-19 - Fagligt grundlag (sst.dk)

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i øget risiko, kan du tale med din læge.

Gode råd til dig i øget risiko

Hvis du allerede før covid-19 epidemien tog særlige forholdsregler i din hverdag for at undgå at blive smittet med andre sygdomme, fx pga. nedsat immunforsvar, anbefales du fortsat at gøre dette. Vaccinerne beskytter godt, især mod alvorlig sygdom, men de er ikke 100 % effektive.

Gode råd til dig i øget risiko:

 • Tag imod tilbud om vaccination.
 • Følg Sundhedsstyrelsens generelle råd til forebyggelse af smitte og bed andre om at tage hensyn.
 • Du kan overveje at bruge mundbind eller ansigtsvisir, hvis det gør dig mere tryg.
 • Hvis du får symptomer på covid-19 og føler dig syg, bør du få taget en test hurtigst muligt, da du kan være i målgruppen for tidlig behandling mod covid-19. Hvis din test er positiv, bør du derfor kontakte din egen læge for at høre om dine muligheder for behandling.
 • Kontakt din egen læge eller den læge, som behandler dig, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forhold til din samlede situation.

Tidlig behandling af covid-19

Hvis du er smittet med ny coronavirus, har symptomer og er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, er du muligvis i målgruppen for tidlig behandling, som kan nedsætte risikoen for et alvorligt forløb med covid-19.

Hvis du tænker, at du kan være i målgruppen, er det vigtigt, at du kontakter din egen læge, så snart du er testet positiv, da behandlingen skal gives hurtigt efter, at du har fået symptomer for at have effekt.

Opfylder du alle tre kriterier nedenfor, er du muligvis i målgruppen for tidlig behandling:

Det kan være en positiv PCR-test, hurtigtest eller selvtest.

Betydelige symptomer på covid-19 er symptomer som feber, vedvarende hoste og problemer med at trække vejret, hvor du føler dig syg.

 • Du er 80 år eller ældre og er uvaccineret eller vaccineret for mere end 6 måneder siden.
 • Du er 80 år eller ældre, har en eller flere kroniske sygdomme eller tilstande, uanset din vaccinationsstatus.
 • Du er 65-79 år og uvaccineret.
 • Du er 65 - 79 år, har en eller flere kroniske sygdomme eller tilstande og er vaccineret for mere end 6 måneder siden.
 • Du er 50 - 64 år, har en eller flere kroniske sygdomme eller tilstande og er uvaccineret.
 • Du er gravid og er i øget risiko, for eksempel pga. kroniske sygdomme, og du ikke er vaccineret. Det er din egen læge, som vurderer, om du er i øget risiko.

Der kan være situationer, hvor du ikke kan få tidlig behandling, selvom du opfylder kriterierne. Det kan fx være, at du får noget medicin, som ikke må gives sammen med behandlingen mod covid-19. Du kan tale med din læge om, hvad der gælder for dig.

Tidlig behandling af covid-19 (sst.dk)

Smitteforebyggende tiltag for sociale tilbud, hjemmeplejen og plejehjem m.v.

For at passe på de ældre og sårbare borgere er der fortsat en række smitteforebyggende tiltag på området.

Hvis du arbejder i sundheds-, social- eller plejesektoren, er det vigtigt, at du bruger værnemidler til de arbejdsopgaver, hvor det anbefales.

Tiltag på området:

 • Hvis en medarbejder konstaterer, at en beboer på plejehjem, botilbud og andre tilsvarende institutioner har symptomer på covid-19, bør beboeren testes, hvis vedkommende er i risikogruppe for et alvorligt forløb med covid-19. Personalet skal observere beboerens tilstand. Medarbejdere bør anvende værnemidler jf. kapitel 4. Ved smitte på plejehjem følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitte, som beskrevet i pjecen her: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen (sst.dk)
 • Hvis en borger i hjemmeplejen udviser symptomer på covid-19, indledes en dialog med borgeren om det videre forløb, og om der evt. er behov for at kontakte egen læge/lægevagt/1813 eller hjælp til at bestille tid til test.
 • Konstateres en borger i hjemmeplejen positiv med covid-19, tages der kontakt til læge mhp. stillingtagen til tabletbehandling. Tabletbehandling skal igangsættes indenfor de første 5 dage efter infektion. Borgerens egen læge kan udskrive behandlingen eller henvise til relevant sygehusafdeling. I weekend/helligdage/ferie kan lægevagten/1813 kontaktes.
 • Derudover er der en generel anbefaling om at følge Sundhedsstyrelsen gode råd om smitteforebyggelse samt en opfordring til, at der fortsat er fokus på at blive hjemme ved sygdom, rengøring, udluftning og høj hygiejnestandard på sociale tilbud med sårbare mennesker.

Gode råd til pårørende

Du kan gøre flere ting for at beskytte din pårørende, som er i øget risiko.

 • Hvis du bor sammen med en person i øget risiko anbefales du at være ekstra opmærksom på at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse.
 • Hvis du er bekymret for, om du har covid-19, eller gerne vil vide det, fordi du bor sammen med en person i øget risiko, kan du overveje at tage en selvtest. Det er frem til den 31. marts også fortsat muligt at booke tid til PCR-test i det offentlige testsystem.

Læs mere om test for covid-19

Læs mere om Sundhedsstyrelsens generelle råd til at forebygge smitte (sst.dk)

Vaccination

Vaccination er med til at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død.

Henover efterår og vinteren 2022/23 har Sundhedsstyrelsen anbefalet booster-vaccination til personer over 50 år og udvalgte målgrupper. Tilbuddet om booster-vaccination mod covid-19 udløb den 1. marts.

Der vil stadig være enkelte, som vil have brug for at blive booster-vaccineret inden et forventet vaccinationsprogram går i gang i efteråret. Det kan for eksempel være patienter, der får en organtransplantation. De vil stadig have mulighed for at få en booster-vaccination, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt.

Personer i øget risiko, som er vaccineret, er generelt godt beskyttet mod alvorlig covid-19 sygdom.

Nogle personer med svært nedsat immunforsvar og generelt øget risiko for alvorlig sygdom kan have utilstrækkelig effekt af deres tidligere vaccinationer mod covid-19, og derfor tilbydes de en boostervaccination.

Effekten af vaccination bliver mindre over tid, og derfor vurderer Sundhedsstyrelsen løbende, om nogle særlige grupper, fx være ældre eller personer med særlige sygdomme eller tilstande, skal tilbydes en booster-vaccination mod covid-19.

Læs mere om vaccination her

Vaccination mod covid-19 (sst.dk)

Arbejdspladsen

Langt de fleste personer i øget risiko kan gå på arbejde, som de plejer, hvis Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende råd kan overholdes. Hvis du er i særligt øget risiko, og for eksempel arbejder på en arbejdsplads med høj risiko for smitte eller har en kombination af risikofaktorer som visse kroniske sygdomme, svær overvægt og graviditet, er det måske nødvendigt at tage særlige forholdsregler.

Du kan ved behov kontakte din behandlende læge på sygehus eller egen læge for en konkret vurdering af din risiko på arbejdspladsen.

Du kan tale med din arbejdsgiver om, hvorvidt der skal foretages nogle ændringer ift. dine arbejdsopgaver eller arbejdsforhold, så smitte forebygges mest muligt, og du kan føle dig tryg, når du går på arbejde. Hvis du er i tvivl om forhold på arbejdspladserne og dine rettigheder mv., kan du opsøge rådgivning i fagpolitiske organisationer.