Foto: Colourbox.com

Smittefri

Har du været smittet med covid-19? Det har betydning for, hvornår du må blive vaccineret, hvornår du anbefales test og hvornår dit coronapas er aktivt igen.

Opdateret: 27. april 2022

Herunder kan du se, hvad du skal være opmærksom på, når du er smittefri efter et covid-19 forløb.

Hvornår kan du ophæve din selvisolation?

Fold den sektion ud, der bedst beskriver din situation:

Hvis du ikke har symptomer, kan du ophæve din selvisolation 4 dage efter, at din positive test blev taget.

Lette symptomer på covid-19 er symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v. der typisk vil være forbigående, og hvor du ikke føler dig egentlig syg.

Du kan ophæve din selvisolation 4 dage efter, at din positive test blev taget. Hvis du får betydelige symptomer fortsættes selvisolation, indtil du ikke længere har betydelige symptomer.

Betydelige symptomer på covid-19 er symptomer som feber, vedvarende hoste, nysen eller vejrtrækningsproblemer, og hvor du samtidigt føler dig syg.

Du kan ophæve din selvisolation, når du ikke længere har betydelige symptomer på covid-19 – dog tidligst 4 dage efter, at din positive test blev taget. Det vil sige, at du godt kan ophæve din selvisolation efter mindst 4 dage, hvis dine symptomer går fra at være betydelige til at være lette.

Du eller dit barn skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om personen er rask og ikke længere smitter. Det er altså ikke nødvendigt at have en negativ test for at kunne vende tilbage til arbejde, skole m.v.

Vaccination efter smitte

De fleste bliver immune i perioden efter, de har været syge med covid-19. I øjeblikket peger forskningen på, at immunitet varer i mindst 6 måneder.

Det er dog ikke sikkert, at den immunitet, som den enkelte får, når man har været smittet med covid-19, altid er lige så god som den immunitet man opnår, når man er vaccineret.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat vaccination til nogle grupper for at beskytte mod alvorlig sygdom og død.

Læs mere om vaccination mod covid-19

Test efter overstået smitte

Du eller dit barn anbefales ikke at blive testet i op til 60 dage efter, du eller dit barn har fået en positiv PCR-test. Det skyldes, at man stadig kan teste positiv i denne periode, selvom man er blevet rask og ikke længere smitter.

Du anbefales kun test for covid-19, hvis:

 • Du har symptomer på covid-19 og føler dig syg, og du samtidig er 65 år eller ældre, eller af andre årsager er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 - det gælder også hvis du er gravid.
 • Du har kontaktet en læge på grund af sygdom, og lægen vurderer, der er behov for at vide, hvad der er årsag til symptomerne.
 • Du skal indlægges på sygehus, og indlæggelsen forventes at vare mere end 24 timer
 • Du indlægges akut på sygehus
 • Du udskrives fra sygehus til institutioner, for eksempel plejehjem eller botilbud

Se kort over covid-19 testcentre

Coronapas

Personer over 15 år, der bliver konstateret smittet med en positiv PCR-test har ikke længere gyldigt coronapas.

Coronapasset bliver aktivt igen efter 11 dage og op til 5 måneder efter positiv PCR-test. En positiv hurtigtest (antigentest) kan ikke bruges som dokumentation i dette tilfælde.

Læs mere om coronapas

Senfølger

Størstedelen af de personer, som har haft covid-19, bliver raske igen uden behandling og kan vende tilbage til en normal hverdag igen, selvom det kan tage noget tid. En del kan dog opleve symptomer i længere tid.

Senfølger er af WHO defineret som mindst et symptom, der bliver ved over to måneder efter en infektion med covid-19, og som ikke kan forklares med andre diagnoser.

Nogle af de mest hyppige langvarige symptomer er:

 • Åndenød og hoste
 • Brystsmerter, trykken for brystet og hjertebanken
 • Træthed og feber
 • Kognitive problemer som koncentrations- og hukommelsesbesvær, hovedpine, søvnforstyrrelser, perifer neuropati (nedsat/ændret følesans), svimmelhed og delir (forvirringstilstand som oftere ses hos ældre)
 • Mavesmerter, kvalme, diarre, anoreksi/nedsat appetit (hos ældre)
 • Led- og muskelsmerter
 • Symptomer på depression og angst
 • Tab af smags-/lugtesans, tinnitus, ørepine, ondt i halsen, svimmelhed
 • Hududslæt

Savner du svar på et spørgsmål?

Du kan orientere dig i vores spørgsmål og svar-sektion eller kontakte en af myndighedernes covid-19 hotlines.