Smittet med coronavirus

Hvis du er testet positiv for COVID-19, bør du hurtigst muligt gå i selvisolation.

Opdateret: 24. marts 2022

Hvis du er smittet med COVID-19 opfordres du til at isolere dig hurtigst muligt.

Hvis du er testet positiv med en selvtest, behøver du ikke længere tage en PCR-test for at få den bekræftet. I stedet anbefales du at følge Sundhedsstyrelsen gældende anbefalinger for selvisolation. Du behøver ikke længere give besked til dine nære og øvrige kontakter.

Hvis din test er positiv for COVID-19 (sst.dk)

Selvisolation

Anbefalinger for selvisolation

Hvornår kan du ophæve selvisolation, efter du er testet positiv for COVID-19?

Læs anbefalingerne her

SMITTET MED COVID-19

Guide til dig, der er testet positiv

Klik dig hele vejen igennem guiden og få hjælp til, hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået en positiv test.

SMITTET

Den digitale smitteopsporing

Er du smittet, kan du oplyse om din smittesituation direkte på sundhed.dk eller via appen MinSundhed. Du kan tilgå den digitale smitteopsporing, så snart du har fået et positivt svar på en PCR-test.

Smitteopsporingen står til rådighed for smittede, der foretrækker at tage dialogen telefonisk. Det er også muligt for smittede at bede om yderligere rådgivning og vejledning i den digitale smitteopsporing. Smitteopsporingen vil herefter kontakte dig med henblik på konkret rådgivning.

Den digitale smitteopsporing gælder i første omgang kun borgere med NemID eller MitID, der kan svare på egne vegne. Børn under 15 år og personer under værgemål kan derfor ikke benytte løsningen aktuelt. I disse tilfælde vil forældre eller værge kunne ringe til smitteopsporingen, hvis de ønsker vejledning.

Smitteopsporingen ringer altid fra tlf. 32 32 05 11.

Smittet barn

Er dit barn testet positiv for COVID-19, er det vigtigt, at du med det samme sørger for, at barnet bliver isoleret.

Selvom det som udgangspunkt anbefales at holde afstand til en smittet, har børn dog brug for omsorg og kontakt i form af kram og trøst. Dette er vigtigere end at holde afstand.

Det anbefales ikke længere , at kontakter i husstanden bliver testet. Du kan se de nye testanbefalinger her:

Test for COVID-19

Hvornår smitter man mest med COVID-19?

Risikoen for at smitte andre med COVID-19 antages at være størst i døgnet op til man får symptomer og i et par dage efter, symptomerne startede. Man kan imidlertid smitte andre, selvom man ikke selv oplever symptomer. Derfor er det vigtigt at følge sundhedsmyndighedernes råd og gå i selvisolation, hvis man er testet positiv.

For omikron-smittede personer antages det, at man udskiller mest virus i døgnet op til symptomerne starter og i et par døgn efter symptomstart, men at man kan udskille virus helt op til 8-10 dage efter, symptomerne starter.

Det antages samtidigt, at både omfang og varighed af virusudskillelse generelt er reduceret som følge af den omfattende befolkningsimmunitet.

Omikron-smittede udskiller virus selvom de ikke har symptomer eller har lette symptomer og betydelige symptomer. Men generelt må det antages, at både omfang og varighed af virusudskillelse er betydeligt større, hvis man har betydelige symptomer på COVID-19. Det antages samtidigt, at en stor andel af de smittede vil have fået symptomer 3 døgn efter smitte.

Selvisolation

Du skal gå i selvisolation, hvis du tester positiv for COVID-19.

At gå i selvisolation betyder:

  • At du skal blive hjemme og lade være med at mødes med personer, du ikke bor sammen med.
  • At du så vidt muligt skal undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med.
  • At du skal være særligt opmærksom på at holde god hygiejne og rengøring.

Ordningen om at få bevilget isolationsophold uden for hjemmet af kommunen er ophørt.

Indkomst under selvisolation

Her finder du gældende regler for kompensation ved smitte med coronavirus.

Hvis en medarbejder skal i selvisolation på grund af COVID-19, vil der være tale om lovligt forfald, og vedkommende kan have ret til fuld løn eller sygedagpenge.

Medarbejdere, der er sendt i selvisolation, skal arbejde hjemme, så vidt det er muligt. Hvis man ikke kan arbejde hjemme, afhænger det af det konkrete ansættelsesforhold, om man har ret til løn i perioden. Såfremt man ikke har ret til løn, vil medarbejdere, der enten er smittet eller har en realistisk formodning om at være smittet, have ret til sygedagpenge. Det samme gælder for nære kontakter, som er i selvisolation som følge af smitteopsporing. I alle tilfælde gælder det dog, at man skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge, og derfor vil der være personer, der ikke kan modtage sygedagpenge, selvom de er smittet med coronavirus.

Forældre kan have ret til sygedagpenge eller barselsdagpenge, hvis deres barn skal i selvisolation. Du kan læse mere her:

Dagpenge ved pasning af børn pga. COVID-19 (borger.dk)

En selvstændig erhvervsdrivende som enten er smittet med coronavirus eller har en realistisk formodning om at være smittet, eller er nær kontakt, vil kunne modtage sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldte.

Læs mere her:

Godt at vide - NemRefusion - Refusion af sygedagpenge (virk.dk)

Arbejdspladsen kan som udgangspunkt få refusion, hvis der bliver udbetalt løn under sygdom, og medarbejderen ville have ret til sygedagpenge.

Nødsaget til at bryde selvisolation? 

Brug et CE-mærket mundbind, hvis du undtagelsesvis er nødt til at bryde din selvisolation kortvarigt, fx i forbindelse med at du skal på hospitalet, eller hvis du skal testes.

Undlad at benytte kollektiv transport, inklusiv taxa, når du skal til teststedet.

 

Hvornår kan du ophæve selvisolation efter du er testet positiv for COVID-19?

Hvis du ikke har symptomer, kan du ophæve din selvisolation 4 døgn efter, at din test blev taget.

Lette symptomer på COVID-19 er symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v. der typisk vil være forbigående, og hvor du ikke føler dig egentlig syg. Hvis du har lette symptomer på COVID-19 kan du ophæve din selvisolation 4 døgn efter, at din test blev taget. Hvis du får betydelige symptomer fortsættes selvisolation indtil, at du ikke længere har betydelige symptomer. Betydelige symptomer på COVID-19 er symptomer som feber, vedvarende hoste, nysen eller vejrtrækningsproblemer, og hvor du samtidigt føler dig syg.

Betydelige symptomer på COVID-19 er symptomer som feber, vedvarende hoste, nysen eller vejrtrækningsproblemer, og hvor du samtidigt føler dig syg. Hvis du har haft betydelige symptomer på COVID-19 kan du ophæve din selvisolation, når du ikke længere har betydelige symptomer på COVID-19 – dog tidligst 4 døgn efter, at din test blev taget. Det vil sige, at du godt kan ophæve din selvisolation efter mindst 4 døgn, selvom du har lette symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v.

Særlige forholdsregler

Ved særlige situationer som fx ophold (besøg, arbejde m.v.) med patientkontakt på sygehuse, beboerkontakt på plejehjem, hjemmebesøg hos stærkt immunsvækkede pårørende m.v. anbefales at bære mundbind eller visir i tre døgn efter ophævelse af selvisolation. Kontakt din egen læge, hvis din tilstand forværres.

Smittefri

Efter et COVID-19 forløb

Har du været smittet med COVID-19? Det har betydning for, hvornår du må blive vaccineret, hvornår du anbefales test og hvornår dit coronapas er aktivt igen.

Smitteforebyggelse

Sådan kan du være med til at forebygge smitte

For at begrænse smitten, er det vigtigt at følge myndighedernes anbefalinger - i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Spørgsmål og svar

Om at være smittet med coronavirus

Opdateret: 11. maj 2022

Hvis du bliver testet positiv for COVID-19, anbefales du at gå i selvisolation. Dette gælder ved alle typer af tests.

Hvis du er testet positiv med selv- eller hurtigtest, anbefales du ikke længere at få svaret bekræftet med en PCR-test.

Der gælder som udgangspunkt de samme anbefalinger for isolation for børn som for voksne. Børn har selvfølgelig behov for omsorg og tæt kontakt som kram og trøst. Det er vigtigere end at holde afstand. Det gælder både, hvis det er dig, eller hvis det er barnet, som er testet positiv.

Er du smittet og har behov for vejledning kan du ringe til Smitteopsporingen på 32 32 05 11. Her får du rådgivning om, hvordan du og barnet skal forholde jer.

Risikoen for at smitte andre med COVID-19 er størst, når man har symptomer. Man kan imidlertid smitte andre, selvom man ikke selv oplever symptomer. For omikron-smittede personer antages det, at man udskiller mest virus i døgnet op til symptomerne starter og i et par døgn efter symptomstart, men at man kan udskille virus helt op til 8-10 dage efter, symptomerne starter.

Bliv hjemme og undgå at mødes med personer, som du ikke bor sammen med. Hold dig inden for din egen bolig eller på din matrikel. Anvend et CE-mærket mundbind og hold ca. 2 meters afstand til andre, hvis du bliver nødt til at gå ud, fx hvis du har behov for behandling eller skal gå med hunden. Sørg så vidt muligt for at gå ud på et tidspunkt, hvor du undgår at komme tæt på andre

Undlad tæt fysisk kontakt med andre i hjemmet. Det er særligt vigtigt, hvis du bor sammen med en person i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Sov i et separat værelse, hvis det er muligt og undgå at tilbringe længere tid i samme rum. Det er også bedst, hvis du bruger et separat toilet/badeværelse. Hvis det ikke er muligt, bør du selv rengøre overflader, som fx håndtag og vandhaner, inden det bruges af andre i husstanden.

Du har ikke symptomer på COVID-19

Hvis du ikke har symptomer, kan du ophæve din selvisolation 4 dage efter, at din test blev taget.

Du kan stadig ophæve din selvisolation efter anbefalingerne, selvom der er andre smittede personer i din husstand, som stadig er i selvisolation. Dette gælder også, selvom du ikke kan holde afstand til de andre smittede.

Du har lette symptomer på COVID-19

Lette symptomer på COVID-19 kan være symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående, og hvor du ikke føler dig egentlig syg.

Hvis du har lette symptomer på COVID-19, kan du ophæve din selvisolation 4 dage efter, at din test blev taget. Hvis du får betydelige symptomer fortsættes selvisolation, indtil du ikke længere har betydelige symptomer. Betydelige symptomer på COVID-19 kan være symptomer som feber, vedvarende hoste eller vejrtrækningsproblemer, og hvor du samtidig føler dig syg.

Du kan stadig ophæve din selvisolation efter anbefalingerne, selvom der er andre smittede personer i din husstand, som stadig er i selvisolation. Dette gælder også, selvom du ikke kan holde afstand til de andre smittede.

Du har betydelige symptomer på COVID-19

Betydelige symptomer på COVID-19 kan være symptomer som feber, vedvarende hoste eller vejrtrækningsproblemer, og hvor du samtidig føler dig syg.

Hvis du har betydelige symptomer på COVID-19, kan du ophæve din selvisolation, når du ikke længere har betydelige symptomer dog tidligst 4 dage efter, at din test blev taget. Det vil sige, at du godt kan ophæve din selvisolation efter mindst 4 dage, selvom du stadig har lette symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v.

Du kan stadig ophæve din selvisolation efter anbefalingerne, selvom der er andre smittede personer i din husstand, som stadig er i selvisolation. Dette gælder også, selvom du ikke kan holde afstand fra de andre smittede.

Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om du er rask og ikke længere smitter. Det er altså ikke nødvendigt at have en negativ test for at kunne vende tilbage til arbejde, skole m.v.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du venter med vaccination til en måned efter overstået sygdom.

Hvis du er smittet med COVID-19, og har betydelige symptomer samt føler dig syg, og er du samtidig i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, er du muligvis i målgruppen for en ny tabletbehandling, som kan nedsætte risikoen for et alvorligt forløb med COVID-19. Dette gælder personer på 65 år og derover, samt andre personer som er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, herunder gravide.

Læs mere om personer i øget risiko hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Det er din praktiserende læge, som endeligt vurderer, om du er i målgruppen for behandlingen. Hvis du tænker, at du kan være i målgruppen, er det vigtigt, at du kontakter din praktiserende læge, så snart du har fået positiv testsvar (kan være enten PCR-test eller selvtest), da behandlingen skal gives inden for 5 dage efter, at du har fået symptomer på COVID-19.

Læs mere om tabletbehandling hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Sundhedsstyrelsen anbefaler tabletterne til dem, der vil have største gavn af at få dem.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger, baserer sig på en vurdering af hvilke personer, der kan have fordele ved tabletbehandlingen som opvejer risikoen for såvel kendte som ukendte bivirkninger.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at for de personer, der er i størst risiko for at blive alvorligt syg og indlagt, opvejer fordelene ved at kunne reducere risikoen for alvorlig sygdom risikoen for bivirkninger. Personer, der ikke er i øget risiko for alvorligt forløb og indlæggelse, anbefales ikke tabletbehandlingen, da de ikke vurderes at have gavn af tabletbehandlingen.

I takt med, at Sundhedsstyrelsen får mere viden om tabletbehandlingen tilpasses anbefalingerne.

Savner du svar på et spørgsmål?

Du kan orientere dig i vores spørgsmål og svar-sektion eller kontakte en af myndighedernes COVID-19 hotlines.