Testopfordringer i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker

Her kan du orientere dig om de aktuelle testopfordringer i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker.

Opdatereret: 7. september 2022

På social- og ældreområdet er der stort fokus på at beskytte de ældre på plejehjemmene og i hjemmeplejen og de sårbare mennesker på sociale tilbud, der er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.

Der gælder derfor også fortsat en række testopfordringer ift. ansatte og besøgende på plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker.

Testopfordringer på plejehjem og i hjemmeplejen

 • Fast personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) opfordres til at tage 1 PCR-test for covid-19 hver 14. dag.
 • Fast personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) opfordres sideløbende med PCR-test til at tage 2 ugentlige antigenselvtest for covid-19. Da der kan opstå falske positive test, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar til at tage endnu en antigenselvtest. Hvis 2. test giver et negativt prøvesvar, opfordres medarbejderen til at tage en 3. test.
 • Løst tilknyttet personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) har udover muligheden for at tage en PCR-test hver 14. dag mulighed for at tage en antigenselvtest for covid-19 ved påbegyndelse af hver vagt. Da der kan opstå falske positive test, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar til at tage endnu en antigenselvtest. Hvis 2. test giver et negativt prøvesvar, opfordres medarbejderen til at tage en 3. test.
 • Pårørende til +85-årige på plejehjem, eller som modtager hjemmepleje, opfordres til at tage en antigenselvtest for covid-19 inden besøg hos den +85-årige og kan, hvis de ikke er blevet testet inden besøget, få udleveret en gratis antigenselvtest hos kommunen.
 • Beboere på plejehjem, der bliver syge med symptomer på covid-19, anbefales at blive testet.
 • Ved smitte på plejehjem følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitte, som beskrevet i pjecen her: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen (sst.dk)
 • Hvis en borger i hjemmeplejen udviser symptomer på covid-19, indledes en dialog med borgeren om det videre forløb, og om der evt. er behov for at kontakte egen læge/lægevagt/1813 eller hjælp til at bestille tid til test.
 • Konstateres en borger i hjemmeplejen positiv med covid-19, bør borgeren selvisolere og støttet af hjemmeplejen, ligesom borgeren kan kontakte smitteopsporingen for rådgivning om isolation og smitteforebyggende råd.

Testopfordringer på sociale tilbud med sårbare mennesker

 • Personale på sociale tilbud med sårbare mennesker opfordres til at tage 2 ugentlige antigenselvtest for covid-19. Da der kan opstå falske positive test, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar til at tage endnu en antigenselvtest. Hvis 2. test giver et negativt prøvesvar, opfordres medarbejderen til at tage en 3. test.
 • Beboere på sociale tilbud, der udviser symptomer på COVID-19, opfordres til at blive testet.
 • Ved smitte på sociale tilbud med sårbare mennesker følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitte, som beskrevet i pjecen her: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen (sst.dk)
TEST FOR COVID-19

Find et testcenter nær dig

Kortet viser alle PCR-teststeder i landet.

Husk at du skal bestille tid til PCR-test via coronaprover.dk. Det er ikke muligt at få en hurtigtest på PCR-teststederne.

Bemærk, at hurtigteststederne er lukket. Der kan være mulighed for kviktest hos private udbydere mod egenbetaling.

Spørgsmål og svar

Hvilken test bør du tage? Hvem kan få en gratis covid-19-test? og skal du testes, hvis du er færdigvaccineret? Her finder du de mest stillede spørgsmål og svar om test for covid-19.