Testopfordringer i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker

Her kan du orientere dig om de aktuelle testopfordringer i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker.

Opdatereret: 3. maj 2022

På social- og ældreområdet er der stort fokus på at beskytte de ældre på plejehjemmene og i hjemmeplejen og de sårbare mennesker på sociale tilbud, der er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.

Der gælder derfor også fortsat en række testopfordringer ift. ansatte og besøgende på plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker.

Testopfordringer på plejehjem og i hjemmeplejen

 • Personale, der arbejder på plejehjem og i hjemmeplejen, og som ikke har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 60 dage, opfordres til at blive PCR-testet 1 gang hver 14. dag.
 • Det anbefales, at antigen-selvtest stilles til rådighed for løst ansat personale, der arbejder på plejehjem og i hjemmeplejen, og som ikke har mulighed for at blive PCR-testet, sådan at disse medarbejdere har mulighed for at tage en selvtest ved begyndelse af en vagt.
 • Der opfordres til, at pårørende til ældre +85 år på landets plejehjem og til ældre +85 år, der modtager hjemmepleje, bliver testet inden besøg og kan desuden få udleveret en selvtest forud for besøg.
 • Beboere på plejehjem, der bliver syge med symptomer på COVID-19, anbefales at blive testet.
 • Ved smitte på plejehjem følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitte, som beskrevet i pjecen her: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen (sst.dk)
 • Hvis en borger i hjemmeplejen udviser symptomer på COVID-19, indledes en dialog med borgeren om det videre forløb, og om der evt. er behov for at kontakte egen læge/lægevagt/1813 eller hjælp til at bestille tid til test.
 • Konstateres en borger i hjemmeplejen positiv med COVID-19, bør borgeren selvisolere og støttet af hjemmeplejen, ligesom borgeren kan kontakte smitteopsporingen for rådgivning om isolation og smitteforebyggende råd.

Testopfordringer på sociale tilbud med sårbare mennesker

 • Personale, der arbejder på sociale tilbud med sårbare mennesker opfordres til at tage én selvtest hver 14. dag uanset vaccinationsstatus.
 • Pårørende til evt. +85-årige borgere på sociale tilbud opfordres til at blive testet inden besøg.
 • Beboere på sociale tilbud, der udviser symptomer på COVID-19, opfordres til at blive testet.
 • Ved smitte på sociale tilbud med sårbare mennesker følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitte, som beskrevet i pjecen her: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen (sst.dk)
TEST FOR COVID-19

Find et testcenter nær dig

Kortet viser alle PCR-teststeder i landet.

Husk at du skal bestille tid til PCR-test via coronaprover.dk. Det er ikke muligt at få en hurtigtest på PCR-teststederne.

Bemærk, at hurtigteststederne er lukket. Der kan være mulighed for kviktest hos private udbydere mod egenbetaling.

Spørgsmål og svar

Hvilken test bør du tage? Hvem kan få en gratis COVID-19-test? og skal du testes, hvis du er færdigvaccineret? Her finder du de mest stillede spørgsmål og svar om test for COVID-19.