Testopfordringer i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker

Her kan du orientere dig om de aktuelle testopfordringer i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker.

Opdatereret: 6. januar 2023

På social- og ældreområdet er der stort fokus på at beskytte de ældre på plejehjemmene og i hjemmeplejen og de sårbare mennesker på sociale tilbud, der er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.

Der gælder derfor også fortsat en række testopfordringer ift. ansatte og besøgende på plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker.

Testopfordringer på plejehjem og i hjemmeplejen

Testopfordringer for personale på plejehjem og i hjemmeplejen:

  • Fast personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) opfordres til at tage 1 PCR-test for covid-19 hver 14. dag.
  • Fast personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) opfordres sideløbende med PCR-test til at tage 2 ugentlige antigenselvtest for covid-19. Da der kan opstå falske positive test, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar til at tage endnu en antigenselvtest. Hvis 2. test giver et negativt prøvesvar, opfordres medarbejderen til at tage en 3. test.
  • Løst tilknyttet personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) har, udover muligheden for at tage en PCR-test hver 14. dag, mulighed for at tage en antigenselvtest for covid-19 ved påbegyndelse af hver vagt. Da der kan opstå falske positive test, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar til at tage endnu en antigenselvtest. Hvis 2. test giver et negativt prøvesvar, opfordres medarbejderen til at tage en 3. test.
  • Ved positiv test skal personale være hjemme i 4 dage. Spørg din leder om, hvordan du skal forholde dig, hvis du tester positiv. Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger i pjecen her: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv, og i hjemmeplejen (sst.dk)

Testopfordringer for besøgende:

  • Pårørende til +85-årige på plejehjem, eller som modtager hjemmepleje, opfordres til at tage en antigenselvtest for covid-19 inden besøg hos den +85-årige og kan, hvis de ikke er blevet testet inden besøget, få udleveret en gratis antigenselvtest hos kommunen.

Øvrige smitteforebyggende tiltag:

  • Beboere på plejehjem, der bliver syge med symptomer på covid-19, anbefales at blive testet.
  • Ved smitte på plejehjem følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitte, som beskrevet i pjecen her: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv, og i hjemmeplejen (sst.dk)
  • Hvis en borger i hjemmeplejen udviser symptomer på covid-19, indledes en dialog med borgeren om det videre forløb, og om der evt. er behov for at kontakte egen læge/lægevagt/1813 eller hjælp til at bestille tid til test.
  • Konstateres en borger i hjemmeplejen positiv med covid-19, bør borgeren selvisolere og støttet af hjemmeplejen, ligesom borgeren kan kontakte smitteopsporingen for rådgivning om isolation og smitteforebyggende råd.

Testopfordringer på sociale tilbud med sårbare mennesker

Testopfordringer for personale på sociale tilbud med sårbare mennesker:

  • Personale på sociale tilbud med sårbare mennesker opfordres til at tage 2 ugentlige antigenselvtest for covid-19. Da der kan opstå falske positive test, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar til at tage endnu en antigenselvtest. Hvis 2. test giver et negativt prøvesvar, opfordres medarbejderen til at tage en 3. test.

Øvrige smitteforebyggende tiltag:

Derudover er der en generel anbefaling om at følge Sundhedsstyrelsen gode råd om smitteforebyggelse.

TEST FOR COVID-19

Find et testcenter nær dig

Kortet viser alle PCR-teststeder i landet.

Husk at du skal bestille tid til PCR-test via coronaprover.dk. Det er ikke muligt at få en hurtigtest på PCR-teststederne.

Bemærk, at hurtigteststederne er lukket. Der kan fortsat være private udbydere, som tilbyder hurtigtest mod betaling.

Spørgsmål og svar

Hvilken test bør du tage? Hvem kan få en gratis covid-19-test? og skal du testes, hvis du er færdigvaccineret? Her finder du de mest stillede spørgsmål og svar om test for covid-19.