Vaccination

Vaccination mod covid-19 tilbydes gratis til bestemte grupper. Hvis du ikke er i målgruppen, kan du mod betaling blive vaccineret hos en praktiserende læge, apotek eller privat udbyder.

Opdateret: 29. november 2022

Det primære formål med covid-19 vaccinationsprogrammet er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelser og død.

Læs mere her:

Vaccination mod covid-19 (sst.dk)

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination til nogle bestemte grupper:

 • Alle på 50 år og derover
 • Personer under 50 år i øget risiko for et alvorligt forløb
 • Personale i sundheds- og plejesektoren samt dele af socialområdet med tæt kontakt til patienter i øget risiko
 • Pårørende til personer i særlig øget risiko
 • Gravide

Det er gratis at blive vaccineret for personer i målgrupperne, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet. Ved at blive vaccineret får du et gyldigt coronapas til rejsebrug.

Plejehjemsbeboere og personer på 85 år og har fået tilbudt vaccination fra midten af september 2022. For de øvrige målgrupper begyndte vaccinationsprogrammet mod covid-19 den 1. oktober 2022.

De tilbudte vacciner er opdateringer af de oprindelige mRNA-vacciner, som dækker bedre mod omikron-varianten, og det forventes også, at effekten af vaccinerne vil vare i længere tid. Vaccinerne vurderes at være meget sikre, og bivirkningerne er de samme, som ved de oprindelige mRNA-vacciner.

Se kort over vaccinationssteder

Vaccination mod egenbetaling

Fra den 15. november 2022 kan borgere, som ikke tilbydes gratis vaccination, købe en variantopdateret boostervaccination.

Dette kan ske hos praktiserende læger, apoteker og private udbydere.

Tidligere har man kunnet købe vaccination med Johnson & Johnson-vaccinen, men med den nye ordning er Pfizer’s Cominarty-vaccine og Modernas SpikeVax-vaccine nu frigivet til egenbetaling. Begge er godkendte variantopdaterede BA.1-vacciner, som Sundhedsstyrelsen vurderer er effektive vacciner.

Læs pressemeddelelse: Det er nu muligt at købe en covid-19-vaccine (sum.dk)

Find udbyder af egenbetalt vaccine 

Sundhedsministeriet har hverken indflydelse på kvaliteten eller tilrettelæggelsen af de vaccinationstilbud, som de private vaccinationsfirmaer udbyder. Oversigten er derfor ikke udtryk for myndighedernes anbefaling, anprisning eller godkendelse af de vaccinationsfirmaer, som er på listen. Den er alene en oversigt over, hvor vaccination under egenbetalingsordningen tilbydes.

For yderligere information om de konkrete vaccinationstilbud, priser m.m. henvises til virksomhederne, som tilbyder vaccination.

 

Vaccination af særligt sårbare

Efterårets vaccinationsprogram mod covid-19 skal beskytte dem, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle på 50 år og derover får en booster-vaccination mod covid-19. Derudover anbefales det også, at gravide, personale på sundheds- og ældreområdet og udvalgte dele af socialområdet, og som har tæt kontakt til borgere og patienter i øget risiko, samt pårørende til personer i særlig øget risiko bliver booster-vaccineret mod covid-19. Udvalgte personer under 50 år, som har særlig risiko for alvorligt forløb af covid-19, vil også kunne få en booster-vaccination ud fra en individuel vurdering.

Også personer under 50 år, som er enten pårørende til personer i særlig øget risiko eller til sundhedspersonale m.v. i kontakt med personer med særlig risiko, anbefales at blive vaccineret, da de variantopdaterede mRNA-vacciner, som benyttes i efterårets vaccinationsprogram, kan have en smitteforebyggende effekt.

Hos Sundhedsstyrelsen kan du se en liste over, hvilke sygdomme og tilstande, der er forbundet med en øget risiko for et alvorligt forløb:

Skal jeg vaccineres? (sst.dk)

Plejehjemsbeboere vil blive tilbudt vaccination på deres bopæl, mens øvrige borgere over 85 år modtog en invitation i e-Boks/mit.dk eller som fysisk brev omkring midten af september. Derefter bestiller man tid til vaccination på vacciner.dk eller ved at ringe til en regional hotline.

Kontakt og hotlines

Få hjælp hos Røde Kors

Hos Røde Kors kan borgere, som af den ene eller anden grund føler sig utrygge ved at blive vaccineret eller har svært ved at komme hen til vaccinationsstedet, få hjælp og støtte, hvis man kontakter hjælpelinjen på telefon 35 29 96 60.

Også ukrainske flygtninge er velkomne til at henvende sig til hjælpelinjen

Læs mere hos Røde Kors:

Ledsagelse til vaccination mod corona (rodekors.dk)

Vaccination af gravide og ammende

Gravide og ammende har mulighed for at blive vaccineret mod covid-19.

Som gravid er du i øget risiko for alvorlig covid-19, og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat, at gravide bliver vaccineret mod covid-19. Vaccination vil være med til at beskytte både dig som gravid, men også dit barn i maven. Tilbuddet om vaccination er frivilligt og gratis.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen her:

Vaccination af gravide og ammende (sst.dk)

Om vaccination efterår/vinter 2022-23

Opdateret 15. november 2022

Personer på 50 år og derover bliver tilbudt vaccination.

Personer, der er under 50 år, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt vaccination mod covid-19.

Personale i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet, som har tæt kontakt med patienter eller borgere, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt booster-vaccination mod covid-19.

Derudover anbefaler vi, at pårørende til personer i særlig øget risiko tager imod tilbuddet om vaccination for at beskytte deres pårørende i særlig øget risiko.

På denne side kan du læse mere om, hvem under 50 år, der anbefales booster-vaccination i efteråret (sst.dk)

Fra november 2022 kan borgere, som ikke er omfattet af efterårets vaccinationsprogram, og som derfor ikke tilbydes gratis vaccination mod covid-19, købe en variantopdateret booster-vaccination. Information om hvor, og hvordan man kan købe vaccinationen, vil være tilgængeligt fra starten af november.

Den beskyttelse mod covid-19, som vi har i Danmark, er aftagende, da det er længe siden, at de fleste er blevet vaccineret. Samtidig forventer vi, at smitten med covid-19 vil stige igen efteråret og henover vinteren, ligesom vi har set de foregående år.

Vi forventer, at en stor del af befolkningen bliver smittet med covid-19 i løbet af efteråret, og vi ønsker derfor at vaccinere de personer, der er i størst risiko, så de er beskyttet mod alvorlig sygdom, hvis de skulle blive smittet.

Plejehjemsbeboere og personer på 85 år og derover vil få tilbudt vaccination fra midten af september. For øvrige begynder vaccinationsprogrammet mod covid-19 1. oktober 2022.

Der skal gå mindst 3 måneder siden dit sidste stik, før du kan få en booster-vaccination.

Du vil blive tilbudt vaccination med en variantopdateret mRNA-vaccine, som forventes at dække bedre og i længere tid end de tidligere vacciner. De variantopdaterede mRNA-vacciner er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Coronavirus ændrer sig løbende og der opstår nye varianter. De variantopdaterede vacciner giver en bedre og bredere beskyttelse imod de virusvarianter, der er i omløb nu, end de oprindeligt godkendte vacciner. Opdatering af corona-vacciner kan sammenlignes med, hvordan influenza-vaccinerne hvert år bliver opdateret.

Hvis du bliver tilbudt vaccination på baggrund af din alder, vil du modtage en invitation i e-Boks/mit.dk. Det gælder både vaccination mod covid-19, influenza og pneumokokker. For plejehjemsbeboere vil der være et særligt tilbud med lokal vaccination uden invitation og tidsbestilling.

Hvis du er i målgruppe for vaccination på baggrund af din sygdom/tilstand eller dit arbejde, modtager du ikke en invitation. Når programmet starter den 1. oktober, kan du i stedet enten:

 • Gå ind på vacciner.dk, hvor du udfylder et spørgeskema om dit helbred og arbejde, der guider dig til, hvilke vacciner du er i målgruppen for. Derefter udfylder du en tro-og loveerklæring, og så kan du bestille tid til vaccination.
 • Tale med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb på vacciner.dk til dig med de vacciner, du tilbydes. Herefter kan du selv bestille tid. I nogle tilfælde vil lægen kunne vaccinere dig med det samme.

Hvis du er sundheds- eller plejepersonale, eller ansat inden for udvalgte dele af socialområdet, vil din arbejdsplads oplyse, om de tilbyder mulighed for vaccination.

Du kan få hjælp fra din region til at bestille tid eller til at ændre på din tidsbestilling.

Alle personer på 85 år og derover vil modtage deres invitation til vaccination, inden programmet starter i midten af september.

Fra midten af september vil alle mellem 50 år og 85 år blive inviteret. De digitale invitationer sendes ud over flere dage, fordi de af tekniske årsager ikke kan sendes på én gang. De ældste vil få invitationen først. Når man har modtaget sin invitation, kan man bestille tid til vaccination i god tid, inden programmet starter den 1. oktober.

Hvis du er under 50 år, vil du ikke modtage en invitation. Fra den 1. oktober kan du benytte dig af mulighederne, som er beskrevet i spørgsmål ovenover.

I midten af september tilbydes covid-19-vaccination til plejehjemsbeboere og personer på 85 år og derover. Covid-19-vaccination af af disse to grupper starter lidt tidligere for at få de ældste og mest sårbare i vores samfund vaccineret først.

Fra 1. oktober vil alle målgrupperne for covid-19 og influenzavaccination have mulighed for at blive vaccineret. Så snart man modtager sin invitation, vil man have mulighed for at booke en tid.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at personer, der ikke er blevet vaccineret, bliver vaccineret med 1. og 2. stik. Det gælder også, selvom de er yngre end 50 år, da der kan være en vis risiko for alvorlig sygdom, hvis man ikke er vaccineret.

Risikoen for alvorligt forløb mod covid-19 er større, jo ældre man er. Derfor vil det fortrinsvist være personer, der er over 40 år, der vil have størst gavn af vaccination med 1. og 2. stik. Yngre personer kan dog også have gavn, særligt hvis de har risikofaktorer som kronisk sygdom, svær overvægt m.v.

Primærvaccination (1. og 2. stik) vil fortsat blive givet med de oprindelige mRNA-vacciner.

Børn og unge får kun meget sjældent et alvorligt forløb af covid-19 med omikron-varianten-. Derfor vil tilbuddet om vaccination med 1. og 2. stik til børn mellem 5 og 17 år fremover ikke være et generelt tilbud. Børn og unge, er er i øget risiko pga. sygdom eller en medfødt lidelse, kan blive vaccineret, hvis lægen anbefaler det

Personer over 18 år vil fortsat have mulighed for at få 3. stik, efter der er gået tre måneder siden 2. stik.

Formålet med vaccinationsprogrammet er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Derfor er det personer i størst risiko for et alvorligt forløb, som bliver tilbudt booster-vaccination. Formålet med vaccination er ikke at forebygge smitte med covid-19, hvorfor personer under 50 år ikke for nuværende tilbydes booster-vaccination.

Personer under 50 år er generelt ikke i særlig øget risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver syge med covid-19. Derudover er yngre personer under 50 år godt beskyttet mod alvorlig sygdom med covid-19, da rigtig mange allerede er vaccinerede og har været smittet med covid-19 tidligere, og derfor er der god immunitet i denne del af befolkningen.

Fra den 15. november 2022 kan borgere, som ikke er i risikogruppen, og som derfor ikke tilbydes gratis vaccination, købe en variantopdateret boostervaccination. Læs mere her: Covid-19-vaccination mod egenbetaling starter fra 15. november (sum.dk)

Det er vigtigt, at befolkningen også husker de gode råd til at forebygge smittespredning, herunder at blive hjemme ved sygdom, hyppig udluftning eller ventilation, holde afstand, god hosteetikette, håndhygiejne og rengøring.

Nogle grupper under 50 år tilbydes vaccination. Læs mere om det her:

Vaccination af personer under 50 år (sst.dk)

Vaccinationen, der bliver tilbudt i løbet af efterår/vinter 2022-23, er med en variantopdateret vaccine. Influenza-vaccinerne bliver opdateret hvert år, og på samme vis er covid-19-vaccinerne også blevet opdateret for bedre at ramme omikronvarianten.

De variantopdaterede vacciner er tilpasset den variant, som er den dominerende i samfundet.

Du kan læse mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Den variantopdaterede vaccine og de tidligere bygger alle på samme mRNA-teknologi og har de samme indholdsstoffer som de mRNA vacciner, vi kender.

Formålet med efterårets program er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Det ved vi, at mRNA-vaccinerne kan.

Men studier har vist, at de nye variantopdaterede vacciner medfører høje niveauer af antistoffer, ikke kun mod tidligere varianter, men også omikron-varianten. Derfor er forhåbningen, at de nye vacciner også vil virke forebyggende mod smitte, men det vides ikke med sikkerhed endnu.

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for covid-19-vaccinerne. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre og veldokumenterede.
Studier af de variantopdaterede vacciner har vist, at bivirkningerne ikke adskiller sig fra de vacciner, vi tidligere har anvendt i Danmark.

Milde bivirkninger
De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge. Er du blandt dem, som ikke oplever bivirkninger, skal du ikke være bekymret for, at vaccinen ikke virker, for det vil den gøre uanset om du har bivirkninger eller ej.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.
Dog er der forskel på, hvor godt immunsystemet hos ældre og yngre reagerer på vacciner. Ældre vil typisk have dårligere reagerende immunsystem, og derfor vil typisk opleve færre bivirkninger.

Sjældne bivirkninger
I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som blandt andet kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod covid-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med mRNA-vaccinerne.

 

 

Du kan læse mere hos Sundhedsstyrelsen:

Vaccination efterår/vinter 2022-23 (sst.dk)

Vaccination som coronapas

Du kan bruge vaccination som dokumentation i coronapasset fra 14 til 42 dage efter din første vaccination. Bliver du vaccineret to gange, er dit coronapas gyldigt umiddelbart efter, at du er færdigvaccineret. Får du en vaccine, som kun kræver én dosis - som fx vaccinen fra Johnson & Johnson - vil dit coronapas være gyldigt 14 dage efter din vaccination. Et coronapas udløber 5 måneder efter datoen for sidste stik i dit primære vaccinationsforløb. Ved revaccination med 3. stik bliver coronapasset igen gyldigt.

Læs mere om coronapas

Vaccinationspas for særlige grupper

Har du ikke adgang til e-boks, eller opholder du dig midlertidigt i Danmark, så er det alligevel muligt at få et vaccinationspas. For hver gruppe beskrives hvad den enkelte kan gøre, når vaccinationen er afsluttet.

Personer, der er omfattet:

 • Har CPR-nummer
 • Har særligt sundhedskort
 • Ikke bopæl/adresse i Danmark
 • Ikke NemID eller MitID (nogle i gruppen har)
 • Vaccinationen er registret i DDV

Du er som hovedregel dansk socialt sikret, hvis du:

 • arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS land eller Schweiz,
 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS land eller Schweiz,
 • modtager dansk efterløn,
 • er EU kontraktansat og har valgt at være omfattet af dansk social sikring,
 • er ansat på et skib, der fører dansk flag, er familiemedlem til en af ovenstående og ikke er socialt sikret i dit bopælsland.

Læs mere om det særlige sundhedskort på borger.dk

Disse personer modtager invitation til vaccination enten digitalt (data fra register hos Udbetaling Danmark over aktive sundhedskort), eller skal kontakte regional hotlines, hvis de ikke har NemID eller MitID og adgang til e-boks.

Proces for at tilgå vaccinationspas:

Gruppen kan deles i to:

 1. Størstedelen af personer i denne gruppe kan allerede anvende deres NemID eller MitID til at booke tid til vaccination. De har også mulighed for at bruge deres særlige sundhedskort til at ansøge om NemID eller MitID (og dermed få adgang til vaccinationspas), hvilket de bør opfordres til.
 2. De personer, som er at sidestille med digitalt fritagne danske statsborgere, vil kunne få printet vaccinationspas på vaccinationscentret. Muligheden for at få printet sit vaccinationspas vil være gældende fra 1. juli 2021. Indtil da kan personer med særligt sundhedskort få udleveret et gult, internationalt vaccinationskort.

Personer, der er omfattet har: 

 • CPR-nummer
 • NemID eller MitID
 • Er angst for at gå til f.eks. lægen/bruge NemID eller MitID mv.
 • Har ikke adresse
 • Borgerne har en kontaktperson

Eksempel: Hjemløse eller særlig udsatte grupper med behov for ekstra indsats og støtte.

Trods, at disse personer har NemID eller MitID vil de ikke selv være i stand til at tilgå digitale løsninger og selv printe deres vaccinationspas, pga. fx. angst eller andre psykiske vanskeligheder. Disse personer er kendetegnet ved som udgangspunkt at have tilknyttet en kontaktperson eller er i kontakt med gadeplansmedarbejder o.lign. Disse personer kan deles i to grupper, alt efter om de har givet samtykke til en betroet medarbejder. Dette giver to muligheder for at kunne tilgå vaccinationspas.

Sådan vaccinationspas:

 1. Borgeren har i forvejen givet en betroet medarbejder samtykke til at agere på borgeres vegne (f.eks. ifbm. håndtering af økonomi): I dette tilfælde kan den betroede medarbejder tilgå systemerne med borgerens samtykke og printe et vaccinationspas til borgeren.
 2. Borgeren har ikke givet andre samtykke til at agere på borgerens vegne: Her må en person (f.eks. gadeplansmedarbejder eller andre, som borgeren er tryg ved) gerne stå ved siden af borgeren, og guide borgeren til selv at få printet passet. Det kan organiseres lokalt, f.eks. på varmestuer eller herberg.

Personer, der er omfattet har:

 • Administrativt CPR-nummer
 • Ikke NemID eller MitID
 • Adresse

Udenrigsministeriet har fastsat proces for at få inviteret disse personer til vaccination.

 • Et administrativ CPR-nr. har samme funktion som ”almindeligt” CPR-nr.
 • Disse personer kan derfor ansøge om at få NemID eller MitID, og dermed få vaccinationspas.
 • Alternativt kan personer med administrativt CPR-nr., som har adresse i Danmark, ringe til Sundhed.dk og få tilsendt vaccinationspas (efter samme proces som digital fritagede personer).

Personer, der er omfattet har:

 • Ikke CPR-nummer/ har CPR-nummer (udlandsdansker)
 • Ikke Nem ID eller MitID
 • Kan både have/ikke have adresse

Røde Kors opretter erstatnings CPR-nr. for asylansøgere. Dermed kan disse personers vaccination registreres i det danske vaccinationsregister (DDV), og et vaccinationspas kan genereres og printes af den læge, der er tilknyttet asylcentret.

Turister (uden CPR-nr.) og Udlandsdanskere (personer med CPR-nr., uden dansk adresse)

Disse personer skal selv henvende sig til regionale hotlines, hvis de ønsker vaccination og er berettiget hertil.

For nuværende får disse personer det stemplede internationale vaccinationspas efter færdigt vaccinationsforløb.

Løsning derudover:
Fra den 1. juli 2021 vil disse personer kunne få printet et vaccinationspas ved de regionale vaccinationscentre i overensstemmelse med EU’s forordning om digitalt covidcertifikat.

For personer med dansk CPR-nr., men uden dansk adresse (udlandsdanskere), opfordres til, at der søges om NemID/MitID for at kunne tilgå digitale vaccinationspas. For de personer i denne gruppe, der er at sidestille som digitalt fritaget personer, vil det være muligt at kontakte regional hotline med henblik på aftale om udprint på regionalt vaccinationscenter.

Vaccination mod COVID-19

Kort over vaccinationssteder

Brug kortet for at finde dit nærmeste vaccinationssted. Klik på det enkelte vaccinationssted på kortet og find yderligere detaljer.

Mange steder kan du tilmed blive vaccineret uden tidsbestilling.

 

Dashboards

Vaccinationsindsatsen i tal

Få et overblik over vaccinationsindsatsen i Danmark ift. fordeling af aldersgrupper, status på revaccination og mere på Statens Serum Instituts covid-19-side:

Vaccinationsindsatsen i tal (ssi.dk)

Overvågning

Covid-19 vacciner

Læs om effekt, sikkerhed og bivirkninger ved de fire godkendte vacciner mod covid-19, som anvendes i Danmark, hos Lægemiddelstyrelsen her:

Vacciner mod covid-19 (laegemiddelstyrelsen.dk)

Nyheder om vaccination

Indlæs flere

Værd at vide om vacciner

Se filmen fra Sundhedsstyrelsen, om hvordan vacciner virker generelt.

Læs også om hvordan lægemiddelstyrelser i hele verden samarbejder om at godkende og følge vacciner mod covid-19.

Vacciner mod covid-19 (lmst.dk)

om vacciner og vaccination

Spørgsmål og svar

Her på coronasmitte.dk kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål om vaccination mod covid-19. 

Savner du svar på et spørgsmål?

Du kan orientere dig i vores spørgsmål og svar-sektion eller kontakte en af myndighedernes covid-19 hotlines.