Vaccination

Sundhedsstyrelsen forventer en ny bølge af covid-19 til vinter. Vaccinationer er det sikkerhedsnet, der skal bringe os igennem vinteren uden stor sygdomsbyrde og uden restriktioner.

Opdateret: 29. juni 2022

Fremover vil det primære formål med covid-19 vaccinationsprogrammet være at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelser og død, men ikke at forebygge smitte.

Læs mere her:

Vaccinationsprogrammet for covid-19 (sst.dk)

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat vaccination til nogle grupper for at beskytte mod alvorlig sygdom og død.

Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Ved at blive vaccineret får du desuden et gyldigt coronapas til rejsebrug.

Vaccination af særligt sårbare

Personer, som både har en særlig risiko for alvorligt forløb med covid-19 og som samtidig har en risiko for at blive smittet, har mulighed for booster-vaccination.

Det er den praktiserende læge, der foretager en individuel vurdering af behovet for vaccination. Lægen kan enten henvise patienten til et regionalt vaccinationscenter eller vaccinere selv, hvis de har mulighed for det.

Det er ikke muligt at bestille tid uden henvisning fra egen læge.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen:

Personer i særlig risiko for alvorligt forløb med covid-19 har mulighed for booster-vaccination (sst.dk)

Få hjælp hos Røde Kors

Hos Røde Kors kan borgere, som af den ene eller anden grund føler sig utrygge ved at blive vaccineret eller har svært ved at komme hen til vaccinationsstedet, få hjælp og støtte, hvis man kontakter hjælpelinjen på telefon 35 29 96 60.

Også ukrainske flygtninge er velkomne til at henvende sig til hjælpelinjen

Læs mere hos Røde Kors:

Ledsagelse til vaccination mod corona (rodekors.dk)

Om vaccination efterår/vinter 2022-23

Opdateret 28. juni 2022

Sundhedsstyrelsen planlægger foreløbigt med, at personer på 50 år og derover tilbydes booster-vaccination til efteråret.

Der vil fortsat også være et tilbud til helt særlige sårbare under 50 år, fx personer med svært nedsat immunforsvar, som en læge har vurderet vil have gavn af vaccination.

Formålet med efterårets program er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Sundhedsstyrelsen har derfor lavet en grundig gennemgang af den viden, der på nuværende tidspunkt findes omkring hvem, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen fundet, at det er disse to grupper, der bør tilbydes booster-vaccination til efteråret.

Vi har opnået en meget høj befolkningsimmunitet i Danmark, både grundet den høje tilslutning til vaccination, og fordi mange tidligere har været smittet med covid-19. Vi må dog forvente, at immuniteten gradvist aftager over tid. Derudover ved vi, at covid-19 er en sæsonbetinget sygdom, som forventeligt blusser op til efteråret og henover vinteren. Vi forventer, at en stor del af befolkningen bliver smittet med covid-19 til efterår/vinter, og vi ønsker derfor at vaccinere de personer, der er i størst risiko for et alvorligt forløb med covid-19, således at de er beskyttet mod alvorlig sygdom, hvis de skulle blive smittet

Sundhedsstyrelsen planlægger efter, at igangsætte vaccinationsprogrammet mod covid-19 den 1. oktober 2022. Vi planlægger med at starte lidt tidligere på plejehjem og blandt særligt sårbare ældre, her bliver opstarten omkring den 15. september. Vi følger løbende udviklingen i epidemien og vil tilpasse opstarten af programmet, hvis udviklingen tilsiger det.

Til efteråret vil personer under 50 år, der er helt særligt sårbare, blive tilbudt vaccination. Det kan for eksempel være personer, der har et svært nedsat immunforsvar. Hvem der præcis er omfattet i denne gruppe, vil blive defineret tydeligt inden opstart af programmet. Det vil i sidste ende være en læge, der foretager en konkret vurdering af den enkelte patients behov for vaccination med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Indtil videre planlægges der med, at du enten vil blive tilbudt mRNA-vaccinen Comirnaty® eller Spikevax®, som langt de fleste i Danmark allerede er vaccineret med.
Udviklingen af nye vacciner går stærkt, og det kan være, at der til efteråret er nye vacciner tilgængelige. Hvis det er tilfældet, vil Sundhedsstyrelsen genvurdere hvilke vacciner, der skal tilbydes i programmet til efteråret.

Du kan blive vaccineret i de regionale vaccinationscentre, som vi kender fra de seneste år. Før vaccinationsindsatsen igangsættes til efteråret vil der komme mere detaljeret information ud om, hvor og hvordan man bliver vaccineret.

Hvis du tilbydes vaccination på baggrund af din alder, vil du modtage en invitation i e-Boks/mit.dk. Dette gælder både vaccination mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom. For plejehjemsbeboere vil der være et særligt tilbud med lokal vaccination uden invitation og tidsbestilling.

Formålet med vaccinationsprogrammet til efteråret er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Derfor er det personer i størst risiko for et alvorligt forløb, som vil blive tilbudt booster-vaccination. Formålet med vaccination er ikke at forebygge smitte med covid-19, hvorfor personer under 50 år ikke for nuværende tilbydes booster-vaccination til efteråret.

Personer under 50 år er generelt ikke i særlig øget risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver syge med covid-19. Derudover er yngre personer under 50 år godt beskyttet mod alvorlig sygdom med covid-19, da rigtig mange allerede er vaccinerede og har været smittet med covid-19 tidligere, og derfor er der god immunitet i denne del af befolkningen.

Det er vigtigt, at befolkningen til efteråret også husker de gode råd til at forebygge smittespredning, herunder at blive hjemme ved sygdom, hyppig udluftning eller ventilation, holde afstand, god hosteetikette, håndhygiejne og rengøring.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at personer, der er helt uvaccinerede, bliver vaccineret med 1. og 2. stik, også selvom de er yngre end 50 år, da der kan være en vis risiko for alvorlig sygdom, hvis man er helt uvaccineret.

Risikoen for alvorligt forløb mod covid-19 er større, jo ældre man er, så det vil fortrinsvist være personer fra ca. 40 års alderen, der vil have størst gavn af vaccination med 1. og 2. stik. Men yngre personer kan også have gavn, særligt hvis de har risikofaktorer som kronisk sygdom, svær overvægt m.v.

Børn og unge får kun meget sjældent alvorligt forløb af covid-19 med omikron-varianten, hvorfor tilbud om vaccination med 1. og 2. stik til børn mellem 5 og 17 år fremover ikke vil være et generelt tilbud, men kan gives efter konkret lægelig vurdering.

Personer over 18 år vil fortsat også have mulighed for at få 3. stik.

Ja. Røde Kors har en landsdækkende vaccinationshjælpelinje, der via telefonen kan rådgive dig om, hvordan du bestiller tid til næste vaccine. Bemærk at hjælpelinjen ikke har mulighed for at booke vaccinationstiden, men udelukkende guider dig igennem bookingen.

Vaccinationshjælpelinjen kan også hjælpe med at:

 • Følge dig frem og tilbage til det sted, du skal vaccineres. Personale på fx et plejehjem, en pårørende, frivillig eller lignende vil også kunne booke en ledsager på borgerens vegne. Bemærk at Røde Kors ikke har en dedikeret transportordning.
 • Fortælle dig, hvor du kan blive vaccineret i dit nærområde.

Hjælpelinjen har tlf. 35 29 96 60 og er åben for opkald mandag-fredag mellem kl. 10 og 15.

Læs mere på:
etgodtstik.dk

Du kan læse mere hos Sundhedsstyrelsen:

Vaccination efterår/vinter 2022-23 (sst.dk)

Vaccination af gravide og ammende

Gravide og ammende har mulighed for at blive vaccineret mod covid-19.

Som gravid er du i øget risiko for alvorlig covid-19, og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat, at gravide bliver vaccineret mod covid-19. Vaccination vil være med til at beskytte både dig som gravid, men også dit barn i maven. Tilbuddet om vaccination er frivilligt og gratis.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen her:

Vaccination af gravide og ammende (sst.dk)

Vaccination som coronapas

Du kan bruge vaccination som dokumentation i coronapasset fra 14 til 42 dage efter din første vaccination. Bliver du vaccineret to gange, er dit coronapas gyldigt umiddelbart efter, at du er færdigvaccineret. Får du en vaccine, som kun kræver én dosis - som fx vaccinen fra Johnson & Johnson - vil dit coronapas være gyldigt 14 dage efter din vaccination. Et coronapas udløber 5 måneder efter datoen for sidste stik i dit primære vaccinationsforløb. Ved revaccination med 3. stik bliver coronapasset igen gyldigt.

Læs mere om coronapas

Vaccinationspas for særlige grupper

Har du ikke adgang til e-boks, eller opholder du dig midlertidigt i Danmark, så er det alligevel muligt at få et vaccinationspas. For hver gruppe beskrives hvad den enkelte kan gøre, når vaccinationen er afsluttet.

Personer, der er omfattet:

 • Har CPR-nummer
 • Har særligt sundhedskort
 • Ikke bopæl/adresse i Danmark
 • Ikke NemID eller MitID (nogle i gruppen har)
 • Vaccinationen er registret i DDV

Du er som hovedregel dansk socialt sikret, hvis du:

 • arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS land eller Schweiz,
 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS land eller Schweiz,
 • modtager dansk efterløn,
 • er EU kontraktansat og har valgt at være omfattet af dansk social sikring,
 • er ansat på et skib, der fører dansk flag, er familiemedlem til en af ovenstående og ikke er socialt sikret i dit bopælsland.

Læs mere om det særlige sundhedskort på borger.dk

Disse personer modtager invitation til vaccination enten digitalt (data fra register hos Udbetaling Danmark over aktive sundhedskort), eller skal kontakte regional hotlines, hvis de ikke har NemID eller MitID og adgang til e-boks.

Proces for at tilgå vaccinationspas:

Gruppen kan deles i to:

 1. Størstedelen af personer i denne gruppe kan allerede anvende deres NemID eller MitID til at booke tid til vaccination. De har også mulighed for at bruge deres særlige sundhedskort til at ansøge om NemID eller MitID (og dermed få adgang til vaccinationspas), hvilket de bør opfordres til.
 2. De personer, som er at sidestille med digitalt fritagne danske statsborgere, vil kunne få printet vaccinationspas på vaccinationscentret. Muligheden for at få printet sit vaccinationspas vil være gældende fra 1. juli 2021. Indtil da kan personer med særligt sundhedskort få udleveret et gult, internationalt vaccinationskort.

Personer, der er omfattet har: 

 • CPR-nummer
 • NemID eller MitID
 • Er angst for at gå til f.eks. lægen/bruge NemID eller MitID mv.
 • Har ikke adresse
 • Borgerne har en kontaktperson

Eksempel: Hjemløse eller særlig udsatte grupper med behov for ekstra indsats og støtte.

Trods, at disse personer har NemID eller MitID vil de ikke selv være i stand til at tilgå digitale løsninger og selv printe deres vaccinationspas, pga. fx. angst eller andre psykiske vanskeligheder. Disse personer er kendetegnet ved som udgangspunkt at have tilknyttet en kontaktperson eller er i kontakt med gadeplansmedarbejder o.lign. Disse personer kan deles i to grupper, alt efter om de har givet samtykke til en betroet medarbejder. Dette giver to muligheder for at kunne tilgå vaccinationspas.

Sådan vaccinationspas:

 1. Borgeren har i forvejen givet en betroet medarbejder samtykke til at agere på borgeres vegne (f.eks. ifbm. håndtering af økonomi): I dette tilfælde kan den betroede medarbejder tilgå systemerne med borgerens samtykke og printe et vaccinationspas til borgeren.
 2. Borgeren har ikke givet andre samtykke til at agere på borgerens vegne: Her må en person (f.eks. gadeplansmedarbejder eller andre, som borgeren er tryg ved) gerne stå ved siden af borgeren, og guide borgeren til selv at få printet passet. Det kan organiseres lokalt, f.eks. på varmestuer eller herberg.

Personer, der er omfattet har:

 • Administrativt CPR-nummer
 • Ikke NemID eller MitID
 • Adresse

Udenrigsministeriet har fastsat proces for at få inviteret disse personer til vaccination.

 • Et administrativ CPR-nr. har samme funktion som ”almindeligt” CPR-nr.
 • Disse personer kan derfor ansøge om at få NemID eller MitID, og dermed få vaccinationspas.
 • Alternativt kan personer med administrativt CPR-nr., som har adresse i Danmark, ringe til Sundhed.dk og få tilsendt vaccinationspas (efter samme proces som digital fritagede personer).

Personer, der er omfattet har:

 • Ikke CPR-nummer/ har CPR-nummer (udlandsdansker)
 • Ikke Nem ID eller MitID
 • Kan både have/ikke have adresse

Røde Kors opretter erstatnings CPR-nr. for asylansøgere. Dermed kan disse personers vaccination registreres i det danske vaccinationsregister (DDV), og et vaccinationspas kan genereres og printes af den læge, der er tilknyttet asylcentret.

Turister (uden CPR-nr.) og Udlandsdanskere (personer med CPR-nr., uden dansk adresse)

Disse personer skal selv henvende sig til regionale hotlines, hvis de ønsker vaccination og er berettiget hertil.

For nuværende får disse personer det stemplede internationale vaccinationspas efter færdigt vaccinationsforløb.

Løsning derudover:
Fra den 1. juli 2021 vil disse personer kunne få printet et vaccinationspas ved de regionale vaccinationscentre i overensstemmelse med EU’s forordning om digitalt covidcertifikat.

For personer med dansk CPR-nr., men uden dansk adresse (udlandsdanskere), opfordres til, at der søges om NemID/MitID for at kunne tilgå digitale vaccinationspas. For de personer i denne gruppe, der er at sidestille som digitalt fritaget personer, vil det være muligt at kontakte regional hotline med henblik på aftale om udprint på regionalt vaccinationscenter.

Vaccination mod COVID-19

Kort over vaccinationssteder

Brug kortet for at finde dit nærmeste vaccinationssted. Klik på det enkelte vaccinationssted på kortet og find yderligere detaljer.

Mange steder kan du tilmed blive vaccineret uden tidsbestilling.

 

Dashboards

Vaccinationsindsatsen i tal

Få et overblik over vaccinationsindsatsen i Danmark ift. fordeling af aldersgrupper, status på revaccination og mere på Statens Serum Instituts covid-19-side:

Vaccinationsindsatsen i tal (ssi.dk)

Overvågning

Covid-19 vacciner

Læs om effekt, sikkerhed og bivirkninger ved de fire godkendte vacciner mod covid-19, som anvendes i Danmark, hos Lægemiddelstyrelsen her:

Vacciner mod covid-19 (laegemiddelstyrelsen.dk)

Nyheder om vaccination

Indlæs flere

Værd at vide om vacciner

Se filmen fra Sundhedsstyrelsen om hvordan vaccinerne virker generelt.

Filmen kan ses oversat til flere sprog hos Sundhedsstyrelsen

Køb af vaccination med Johnson & Johnson

I Danmark er det muligt at købe en vaccination med Johnson & Johnson-vaccinen Janssen. Ordningen er målrettet personer, der er i Danmark i kortere tid uden adgang til vaccination i det danske vaccinationsprogram - fx søfarende, udlandsdanskere og turister.

Køb af vaccination

om vacciner og vaccination

Spørgsmål og svar

Her på coronasmitte.dk kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål om vaccination mod covid-19. 

Savner du svar på et spørgsmål?

Du kan orientere dig i vores spørgsmål og svar-sektion eller kontakte en af myndighedernes covid-19 hotlines.