Vaccination

Sundhedsstyrelsen har den 15. maj 2022 afrundet vaccinationsprogrammet for indeværende sæson.

Opdateret: 27. april 2022

På grund af den høje tilslutning til vaccination i Danmark, den udbredte samfundssmitte med omikron-varianten og skifte fra vinter til sommer, vurderer Sundhedsstyrelsen, at denne sæsons vaccinationsprogram kan afrundes.

Læs mere her:

Vaccination mod COVID-19 (sst.dk)

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat vaccination til nogle grupper for at beskytte mod alvorlig sygdom og død.

Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Ved at blive vaccineret får du desuden et gyldigt coronapas til rejsebrug.

Afrunding af vaccinationsprogrammet

Opdateret: 16. maj 2022

Sundhedsstyrelsen har den 15. maj 2022 afrundet vaccinationsprogrammet for indeværende sæson. Afrundingen af vaccinationsindsatsen betyder blandt andet, at der fra den 15. maj 2022 ikke længere sendes invitationer ud til vaccination. Derfor vil eksempelvis børn, der fylder 5 år efter denne dato ikke modtage en invitation, og ligeså vil de personer, der fylder 18 år, og som tidligere har modtaget to stik, ikke modtage en invitation til 3. stik.

Efter den 15. maj, vil du fortsat kunne bestille tid til vaccination på vacciner.dk, hvis du har modtaget en invitation. Har du ikke modtaget en invitation, kan du møde op på et vaccinationssted inden for stedets åbningstider.

Det er en forudsætning, at vaccinationen sker inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder for eksempel, at man skal være fyldt 5 år for at modtage 1. stik, og at der ved 3. stik skal være gået mindst 140 dage fra 2. stik.

Trods det lave smittetryk anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat nogle grupper at blive vaccineret for at beskytte med alvorlig sygdom og død. Det gælder for personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb af COVID-19 sygdom, særligt personer over 40 år og for gravide, hvis de er uvaccinerede.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at personer med svært nedsat immunforsvar bliver vaccineret med et 4. stik.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også fortsat, at man gør sit påbegyndte vaccinationsforløb færdigt.

Har man et individuelt behov for vaccination, der ikke skyldes en sundhedsfaglig anbefaling, har man fortsat mulighed for at blive vaccineret efter afrundingen. I så fald er det en forudsætning, at vaccinationen sker inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder for eksempel, at man skal være fyldt 5 år for at modtage 1. stik, og at der ved 3. stik skal være gået mindst 140 dage fra 2. stik.

Sundhedsstyrelsen forventer, at vaccinationsprogrammet vender tilbage i efteråret, fordi vi ud fra tidligere erfaring forventer, at COVID-19 er en sæsonbetinget sygdom. Det vil sige, at sygdommen højst sandsynligt blusser op i efteråret og vinteren, ligesom vi kender det fra fx influenza. Det kan derfor muligvis blive nødvendigt med et nyt vaccinationsprogram mod COVID-19 på et senere tidspunkt.

Sundhedsstyrelsen har den 15. maj 2022 afrundet vaccinationsprogrammet for indeværende sæson. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man gør sit opstartede vaccinationsforløb færdigt - også efter den 15. maj. Det vil sige, at hvis man mangler sit 2. stik, anbefales man er tage det, og hvis man er inviteret til sit 3. stik, anbefales man også at tage det. Dette gælder uanset om man har været smittet med COVID-19 mellem stik.

Hvis du har haft COVID-19 mellem dine vaccinationer, anbefaler vi, at du venter med dit næste stik til 1 måned, efter du er blevet rask.

Har du bestilt en tid til vaccination, der ligger efter den 15. maj, vil din tid ikke blive rykket eller aflyst.

Det er forventningen, at den generelle befolkning over 18 år er godt beskyttet mod alvorlig COVID-19 sygdom og indlæggelse efter 3. stik, og at personer under 18 år er godt beskyttet efter 2. stik. Det betyder ikke, at man ikke kan blive smittet med COVID-19, da vaccination har en lavere effekt over for smittespredning med omikron-varianten, men som vaccineret er man godt beskyttet mod et alvorligt sygdomsforløb.

Du kan læse mere om afrundingen af vaccinationsprogrammet herunder eller hos Sundhedsstyrelsen her:

Vaccination mod COVID-19 (sst.dk)

Vaccination af børn under 15 år

Den 15. maj 2022 afrundes vaccinationsprogrammet for denne sæson, og børn, der fylder 5 år efter denne dato, vil ikke modtage en invitation til vaccination i denne sæson.

Der vil efter den 15. maj fortsat være mulighed for, at du som forældre kan få dit barn vaccineret mod COVID-19, hvis du ønsker det.

På denne side kan du finde mere information om vaccination af børn under 15 år:

COVID-19 vaccination 5-11 årige (sst.dk)

Vaccination af gravide og ammende

Gravide og ammende har mulighed for at blive vaccineret mod COVID-19.

Som gravid er du i øget risiko for alvorlig COVID-19, og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat, at gravide bliver vaccineret mod COVID-19.

Vaccination vil være med til at beskytte både dig som gravid, men også dit barn i maven.

Tilbuddet om vaccination er frivilligt og gratis.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen her:

Vaccination af gravide og ammende (sst.dk)

Vaccination som coronapas

Du kan bruge vaccination som dokumentation i coronapasset fra 14 til 42 dage efter din første vaccination. Bliver du vaccineret to gange, er dit coronapas gyldigt umiddelbart efter, at du er færdigvaccineret. Får du en vaccine, som kun kræver én dosis - som fx vaccinen fra Johnson & Johnson - vil dit coronapas være gyldigt 14 dage efter din vaccination. Et coronapas udløber 5 måneder efter datoen for sidste stik i dit primære vaccinationsforløb. Ved revaccination med 3. stik bliver coronapasset igen gyldigt.

Læs mere om coronapas

Vaccinationspas for særlige grupper

Har du ikke adgang til e-boks, eller opholder du dig midlertidigt i Danmark, så er det alligevel muligt at få et vaccinationspas. For hver gruppe beskrives hvad den enkelte kan gøre, når vaccinationen er afsluttet.

Personer, der er omfattet:

 • Har CPR-nummer
 • Har særligt sundhedskort
 • Ikke bopæl/adresse i Danmark
 • Ikke NemID eller MitID (nogle i gruppen har)
 • Vaccinationen er registret i DDV

Du er som hovedregel dansk socialt sikret, hvis du:

 • arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS land eller Schweiz,
 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS land eller Schweiz,
 • modtager dansk efterløn,
 • er EU kontraktansat og har valgt at være omfattet af dansk social sikring,
 • er ansat på et skib, der fører dansk flag, er familiemedlem til en af ovenstående og ikke er socialt sikret i dit bopælsland.

Læs mere om det særlige sundhedskort på borger.dk

Disse personer modtager invitation til vaccination enten digitalt (data fra register hos Udbetaling Danmark over aktive sundhedskort), eller skal kontakte regional hotlines, hvis de ikke har NemID eller MitID og adgang til e-boks.

Proces for at tilgå vaccinationspas:

Gruppen kan deles i to:

 1. Størstedelen af personer i denne gruppe kan allerede anvende deres NemID eller MitID til at booke tid til vaccination. De har også mulighed for at bruge deres særlige sundhedskort til at ansøge om NemID eller MitID (og dermed få adgang til vaccinationspas), hvilket de bør opfordres til.
 2. De personer, som er at sidestille med digitalt fritagne danske statsborgere, vil kunne få printet vaccinationspas på vaccinationscentret. Muligheden for at få printet sit vaccinationspas vil være gældende fra 1. juli 2021. Indtil da kan personer med særligt sundhedskort få udleveret et gult, internationalt vaccinationskort.

Personer, der er omfattet har: 

 • CPR-nummer
 • NemID eller MitID
 • Er angst for at gå til f.eks. lægen/bruge NemID eller MitID mv.
 • Har ikke adresse
 • Borgerne har en kontaktperson

Eksempel: Hjemløse eller særlig udsatte grupper med behov for ekstra indsats og støtte.

Trods, at disse personer har NemID eller MitID vil de ikke selv være i stand til at tilgå digitale løsninger og selv printe deres vaccinationspas, pga. fx. angst eller andre psykiske vanskeligheder. Disse personer er kendetegnet ved som udgangspunkt at have tilknyttet en kontaktperson eller er i kontakt med gadeplansmedarbejder o.lign. Disse personer kan deles i to grupper, alt efter om de har givet samtykke til en betroet medarbejder. Dette giver to muligheder for at kunne tilgå vaccinationspas.

Sådan vaccinationspas:

 1. Borgeren har i forvejen givet en betroet medarbejder samtykke til at agere på borgeres vegne (f.eks. ifbm. håndtering af økonomi): I dette tilfælde kan den betroede medarbejder tilgå systemerne med borgerens samtykke og printe et vaccinationspas til borgeren.
 2. Borgeren har ikke givet andre samtykke til at agere på borgerens vegne: Her må en person (f.eks. gadeplansmedarbejder eller andre, som borgeren er tryg ved) gerne stå ved siden af borgeren, og guide borgeren til selv at få printet passet. Det kan organiseres lokalt, f.eks. på varmestuer eller herberg.

Personer, der er omfattet har:

 • Administrativt CPR-nummer
 • Ikke NemID eller MitID
 • Adresse

Udenrigsministeriet har fastsat proces for at få inviteret disse personer til vaccination.

 • Et administrativ CPR-nr. har samme funktion som ”almindeligt” CPR-nr.
 • Disse personer kan derfor ansøge om at få NemID eller MitID, og dermed få vaccinationspas.
 • Alternativt kan personer med administrativt CPR-nr., som har adresse i Danmark, ringe til Sundhed.dk og få tilsendt vaccinationspas (efter samme proces som digital fritagede personer).

Personer, der er omfattet har:

 • Ikke CPR-nummer/ har CPR-nummer (udlandsdansker)
 • Ikke Nem ID eller MitID
 • Kan både have/ikke have adresse

Røde Kors opretter erstatnings CPR-nr. for asylansøgere. Dermed kan disse personers vaccination registreres i det danske vaccinationsregister (DDV), og et vaccinationspas kan genereres og printes af den læge, der er tilknyttet asylcentret.

Turister (uden CPR-nr.) og Udlandsdanskere (personer med CPR-nr., uden dansk adresse)

Disse personer skal selv henvende sig til regionale hotlines, hvis de ønsker vaccination og er berettiget hertil.

For nuværende får disse personer det stemplede internationale vaccinationspas efter færdigt vaccinationsforløb.

Løsning derudover:
Fra den 1. juli 2021 vil disse personer kunne få printet et vaccinationspas ved de regionale vaccinationscentre i overensstemmelse med EU’s forordning om digitalt covidcertifikat.

For personer med dansk CPR-nr., men uden dansk adresse (udlandsdanskere), opfordres til, at der søges om NemID/MitID for at kunne tilgå digitale vaccinationspas. For de personer i denne gruppe, der er at sidestille som digitalt fritaget personer, vil det være muligt at kontakte regional hotline med henblik på aftale om udprint på regionalt vaccinationscenter.

Vaccination mod COVID-19

Kort over vaccinationssteder

Brug kortet for at finde dit nærmeste vaccinationssted. Klik på det enkelte vaccinationssted på kortet og find yderligere detaljer.

Mange steder kan du tilmed blive vaccineret uden tidsbestilling.

 

Overvågning af vacciner mod COVID-19

Lægemiddelstyrelser i hele verden samarbejder om at godkende og følge vacciner mod COVID-19. Når vaccinerne er godkendt, følger lægemiddelmyndigheder over hele verden op med overvågning af bivirkninger.

Læs om effekt, sikkerhed og bivirkninger ved de fire godkendte vacciner mod COVID-19, som anvendes i Danmark, hos Lægemiddelstyrelsen her:

Vacciner mod COVID-19 (laegemiddelstyrelsen.dk)

Dashboards

Vaccinationsindsatsen i tal

Få et overblik over vaccinationsindsatsen i Danmark ift. fordeling af aldersgrupper, status på revaccination og mere på Statens Serum Instituts COVID-19-side:

Vaccinationsindsatsen i tal (ssi.dk)

Køb af vaccination med Johnson & Johnson

I Danmark er det muligt at købe en vaccination med Johnson & Johnson-vaccinen Janssen. Ordningen er målrettet personer, der er i Danmark i kortere tid uden adgang til vaccination i det danske vaccinationsprogram - fx søfarende, udlandsdanskere og turister.

Køb af vaccination

Værd at vide om vacciner

Se filmen fra Sundhedsstyrelsen om hvordan vaccinerne virker generelt.

Filmen kan ses oversat til flere sprog hos Sundhedsstyrelsen

Nyheder om vaccination

Indlæs flere

Savner du svar på et spørgsmål?

Du kan orientere dig i vores spørgsmål og svar-sektion eller kontakte en af myndighedernes COVID-19 hotlines.