Spring til hovedindhold

Forslag

Forretninger med tæt kundekontakt

Spørgsmål og svar til ejere af forretninger med tæt kontakt til kunder, fx frisører.

Status 23. oktober 2020

Fra 29. oktober 2020 og frem til og med 2. januar 2021 indføres krav om mundbind indendørs, hvor offentligheden har adgang. Det gælder blandt andet i dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, baserer, arkader m.v.

 

Kravet om mundbind gælder ikke, når du sidder ned.

Forretninger med tæt kontakt til kunder, fx frisører

Ja. Det er lovligt for tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds-, og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer fysisk kontakt til kunder, og solarier at holde åbent.

Der stilles en række krav til dem om at:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer.
Ja. Spa- og skønhedsklinikker må holde åbent for behandlinger. Dette gælder også lokaler, der indeholder saunaer, dampbade, boblebade o.l.

Ja. Reglerne i bekendtgørelsen gælder ikke for offentlige og private hospitaler og klinikker, samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. 

Statsautoriserede sundhedspersoner omfatter personer der er registreret i Autorisationsregisteret inden for følgende grupper:

 

 • Sygeplejerske
 • Social- og sundhedsassistent
 • Læge
 • Tandlæge
 • Ambulancebehandler
 • Bandagist
 • Behandlerfarmaceut
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Fodterapeut
 • Fysioterapeut
 • Jordemoder
 • Kiropraktor
 • Klinisk diætist
 • Klinisk tandtekniker
 • Osteopat (herunder osteopater uden autorisation, der praktiserer i henhold til overgangsordningen)
 • Optometrist
 • Radiograf
 • Tandplejer

Teoriundervisning udgør et arrangement i bekendtgørelsens forstand. Det er derfor kun lovligt at afholde teoriundervisning, hvis der ikke er flere end 10 personer tilstede, medmindre deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. I givet fald må der være op til 500 personer til stede samtidig.

Såfremt undervisningen foregår i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal kravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne være opfyldt.

Det er lovligt at afholde praktisk køreundervisning.

Køreskolerne opfordres til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.