Spring til hovedindhold

Forslag

Håndhævelses- og sanktionsmuligheder

Spørgsmål og svar ang. myndighedernes muligheder for håndhævelse og sanktioner.

Status 23. oktober 2020

De nuværende corona-restriktioner, der skulle gælde til 31. oktober 2020, forlænges frem til og med 2. januar 2021.

Forsamlingsforbuddet sættes samtidig ned til 10 personer gældende fra 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020 .

Salg af alkohol forbydes i detailhandlen og kiosker efter kl. 22.00 fra den 26. oktober frem til og med 2. januar 2021.

Samtidig udvides kravet om at bære mundbind eller visir bl.a. til også at gælde i detailhandelen og i uddannelses-, kultur- og fritidsinstitutioner frem til og med 2. januar 2020. Kravet gælder ikke, når du sidder ned.

Barer, cafeer og restauranter skal fortsat lukke kl. 22.00, og stående kunder skal bære mundbind. Dette gælder også frem til og med 2. januar 2021.

Kravet om at bære mundbind m.v. i den kollektive trafik gælder ligeledes frem til og med 2. januar 2021.

Håndhævelses- og sanktionsmuligheder

Politiet kan bl.a. anvende den fornødne magt i overensstemmelse med politiloven for at sikre overholdelse af forbuddet mod, at flere end 10 personer er til stede på samme sted samtidig ved indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder m.v.

Der kan desuden udstedes bøder for overtrædelse af forbud og påbud efter bekendtgørelserne.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder dette foreløbigt fra den 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020. Reglerne om mundbind gælder foreløbigt til og med den 2. januar 2021.

Hvis fx en ejer af et diskotek ikke overholder forbuddet om at holde sine lokaler lukket for offentligheden, kan den pågældende straffes med bøde.

En fysisk eller juridisk person – som ikke skal holde sine lokaler lukket for offentligheden – straffes med bøde, hvis den pågældende ikke overholder kravene om at: 

 

  • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager per 2 m2 gulvareal.
  • Er der tale om et serveringssted, skal der ved indgangen til lokalet opsættes informationsmateriale om, hvor mange personer der maksimalt må tillades adgang for. Der skal endvidere i eller ved lokalerne opsættes infor-mationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
  • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
  • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
  • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende eller deltagere.
  • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
  • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende eller deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer.
  • Sikre, at der i lokaler over 2.000 m2, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader mv., hvortil offentligheden har adgang, i åbningstiden er synligt personale, som kan påse, at forsamlingsbekendtgørelsens lokalekrav og relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af covid-19 overholdes. Der skal i sådanne lokaler være minimum 1 sådan medarbejder pr. 2000 m2, og ved indgangen til lokalerne skal lokalets størrelse angives.

Politiet kan herudover påbyde en fysisk eller juridisk person at lukke sine lokaler for offentligheden i en nærmere bestemt periode, hvis politiet skønner, at den fysiske eller juridiske person ikke overholder kravene ovenfor, og at der ikke er udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde kravene. Politiet kan udstede en bøde, hvis den fysiske eller juridiske person undlader at efterkomme påbuddet.

Politiet kan sanktionere med bøde for ikke at efterleve et påbud om at forlade et sted, og politiet kan om nødvendigt med magt fjerne personer fra stedet.
Nej. Politiet kan alene pålægge fysiske og juridiske personer at holde visse lokaler lukket for offentligheden. De skal forstås som indehaveren af virksomheden/butikken og ikke de ansatte lønmodtagere. Det er således alene indehaveren af virksomheden/butikken og ikke de ansatte lønmodtagere, der kan straffes for overtrædelse af forbuddet.