Spring til hovedindhold

Forslag

Mink og COVID-19

I øjeblikket ser vi en bekymrende spredning af COVID-19-smitten blandt mink. Læs, hvordan du bør forholde dig, hvis du fx bor i nærheden af en minkfarm.

Smittespredning blandt mink bekymrer

I øjeblikket ser vi en bekymrende spredning af COVID-19-smitten blandt minkfarme. Med den hastighed, som vi kan se, at smitten spreder sig mellem minkfarmene i Jylland, er vi nødt til at aflive minkene hurtigst muligt, så vi undgår, at smitten spreder sig til flere farme i områderne og i værste fald videre til menneske.

 

Regeringen har derfor besluttet, at situationen nu er så alvorlig, at der skal ske aflivning af både de smittede besætninger og de besætninger, der ligger i umiddelbar nærhed af de smittede besætninger.

 

Der foregår i øjeblikket en omfattende aflivningsindsats, hvor en række myndigheder arbejder sammen for at inddæmme smittespredningen. Samtidigt undersøges det, hvordan smitten spreder sig mellem de forskellige farme, og både lokalt og på nationalt plan følger myndighederne udviklingen tæt for at vurdere, hvordan problemet håndteres bedst muligt. Indsatsen styres af Fødevarestyrelsen og koordineres gennem National Operativ Stab (NOST) og gennem de lokale beredskabsstabe.

 

Der er lavet erstatningsordning for minkavlerne. Der er 100 % erstatning for tabet på salg af skind. Det gælder både for smittede og ikke-smittede besætninger. Hvad angår avlsdyr er der dog en forskel, afhængig af om besætningen er smittet eller ej. Samlet set betyder det, at en smittet besætning modtager en erstatning, som typisk er ca. 18 % lavere end erstatningen for en ikke-smittet besætning.

Spørgsmål og svar
Nej. Du er ikke i særlig risiko for at blive smittet af coronavirus ved at bo tæt på en minkfarm.
Nej. Du skal følge de generelle råd for at forebygge smitte, dvs. blive hjemme, hvis du er syg, holde afstand og have rene hænder.
Ja, du kan godt omgås personer, der arbejder med mink. Du bør følge de generelle anbefalinger om, hvordan du forebygger smitte. Dvs. blive hjemme, hvis du har symptomer på COVID-19, holde afstand, have en god håndhygiejne mv. og begrænse social aktivitet.
Du skal følge de generelle anbefalinger om at forebygge smitte. Du er ikke i øget risiko for at blive smittet, fordi du bor tæt på en minkfarm.

Der er iværksat en lang række smitteforebyggende tiltag for at forebygge og opspore smitte blandt mink og derudover tiltag for at forebygge spredning af smitte fra mink til mennesker og derfra videre til det omkringliggende samfund.

 

Der er eksempelvis anbefalinger om brug af værnemidler, om hyppig test af personer, der arbejder på minkfarme og husstandsmedlemmer, samt hyppig testning af personale i sundheds- og plejesektoren, som har daglig eller tæt kontakt til patienter og borgere, og som samtidig har tilknytning til minkfarmene. Systematisk udspørgning ved smitte- og kontaktopsporing om de har relation til minkproduktion, samt udspørgning af patienter, der indlægges på sygehus. Derudover har der fra national side været et tæt myndighedssamarbejde mellem sundheds- og veterinærmyndigheder.

Nu bliver mink på de smittede farme (og dem i en sikkerhedszone omkring) aflivet i forsøg på mere effektivt at stoppe smitten. Det har Fødevareministeren besluttet på baggrund af den øgede smitte og for at beskytte mennesker og dyr.

Andre husdyr kan også smittes, men det er ikke så risikabelt, som når et stort antal mink på samme tid bliver inficeret.
Du skal ikke begrænse aktiviteter yderligere, alene fordi du bor tæt på en minkfarm, men du bør følge de generelle anbefalinger for at begrænse spredning af smitte.
Det kan ikke siges med sikkerhed endnu, men myndighederne har gang i et meget stort arbejde for at afklare, hvordan smitten spreder sig mellem farmene.
Du kan gå på arbejde som sædvanligt, men hvis du arbejde i sundheds- og plejesektoren bør du testes ugentligt. Du kan gå på arbejde som normalt, mens du venter på dine testsvar.
Man tør ikke vente, fordi smitten spreder sig så voldsomt og så hurtigt og geografisk. Det er en sundhedsrisiko. Desuden må man ikke benytte skind fra inficerede farme.

Aflivningen kan foregå på to måder. Enten udføres aflivningen af Fødevarestyrelsen med en opfordring til minkavleren om til at deltage i arbejdet mod betaling.

 

Alternativt kan ejeren af minkfarmen anmode Fødevarestyrelsen om at udføre aflivningen på egen hånd. Indgår Fødevarestyrelsen og minkavleren en aftale, vil aflivningsarbejdet udløse betaling for det udførte arbejde samt betaling for desinfektion af minkgården. Fødevarestyrelsen vil tilse arbejdet.

 

Selve aflivningen sker ved at minkene placeres i en aflivningskasse, der er fyldt med kulmonoxid (CO). Når de indånder gassen, sover de hurtigt og stille ind.

Fødevarestyrelsen har fastsat en sikkerhedszone på 7,8 km, hvortil det kan forventes, at smitte i 95 % af tilfældene spredes, inden den opdages. Det er sket på baggrund af en vurdering fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut.

Læs mere om mink og COVID-19 fra Miljø- og Fødevareministeriet

 

Kort over kommuner med smittede minkfarme

Interaktivt Danmarkskort med overblik over Fødevarestyrelsen undersøgelse for COVID-19 i mink.

 

Det kan du se på kortet

På kortet kan du se antal minkfarme (på kortet betegnes de ejendomme) i hver kommune, antal smittede minkfarme i hver kommune, samt antal undersøgte minkfarme i hver kommune. Hvis en farm testes flere gange, dukker den kun op én gang på kortet.

Sådan bruger du kortet

  • Klik på den kommune du vil se informationer fra.
  • Hold CTRL inde for at vælge flere kommuner.
  • Når musen holdes over en kommune, vises kommunens tal.
  • Se kortet i fullscreen ved at klikke på stregen med de to pile nederst til højre.

 

Kortets farver

  • GRØN: Kommuner med 0 smittede ejendomme.
  • RØD: Kommuner med smittede ejendomme.

Opdateres dagligt.