Spring til hovedindhold

Forslag

Mundbind og visir

Spørgsmål og svar ang. krav om mundbind og visir.

Vi forventer at opdatere siden hurtigst muligt i løbet af 29. oktober 2020.

Status 23. oktober 2020

De nuværende corona-restriktioner, der skulle gælde til 31. oktober 2020 forlænges frem til og med 2. januar 2021.

Samtidig udvides kravet om at bære mundbind eller visir bl.a. til også at gælde i detailhandelen og i uddannelses-, kultur- og fritidsinstitutioner fra 29. oktober 2020 frem til og med 2. januar 2021. Kravet gælder ikke, når du sidder ned.

På barer, cafeer og i restauranter skal stående kunder fortsat bære mundbind eller visir. Dette gælder også frem til og med 2. januar 2021.

Kravet om at bære mundbind m.v. i den kollektive trafik gælder ligeledes frem til og med 2. januar 2021.

 

Nedenstående er gældende frem til og med 28. oktober 2020. Vi forventer at opdatere siden hurtigst muligt i løbet af 29. oktober.

Krav om mundbind og visir

Ja, personer på 12 år og derover skal bære mundbind i offentlige transportmidler, herunder tog, busser, taxaer og færger, og på togstationer, ved busstoppesteder mv. Kravet om at bære mundbind eller visir gælder ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære det. Kravet gælder heller ikke, når man opholder sig i butikker, cafeer m.v., der ligger på banegårde m.v.

Mundbind og visir kan undtagelsesvis tages helt eller delvist af, hvis der er en ankerkendelsesværdig årsag, som fx:

 

  • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt det er tilladt i det pågældende transportmiddel m.v.
  • Under indtagelse af medicin
  • Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt af færgeselskabet.
  • Under samtale med personer, der mundaflæser.
  • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
  • Hvis politiet skal foretage identifikation.

Hvis der ikke bæres mundbind m.v. i henhold til reglerne, kan det medføre bortvisning. Politiet kan give bøde til personer, der ikke forlader transportmidlet eller stedet, efter at være blevet bortvist.

Ja. Kravet om at bære mundbind eller visir gælder også på stationsområder mv. – også selvom du kun passerer igennem stationsområdet for f.eks. at komme hen til en butik, en restaurant eller en lokalitet mv. uden for stations-området, og selvom du ikke har benyttet kollektiv transport derhen. 

Mundbind og visir må imidlertid gerne tages af, når man er inde i selve butikken, restauranten m.v. beliggende ved et stationsområde.

Ja, personer på 12 år og derover skal bære mundbind når de befinder sig i lokaler på serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder ikke, når kunden eller den besøgende sidder ned.

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære det.

Mundbind og visir kan tages helt eller delvist af, hvis der er en ankerkendelsesværdig årsag, som fx:

 

  • Under indtagelse af medicin.
  • Under samtale med personer, der mundaflæser.
  • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
  • Hvis politiet skal foretage identifikation.

Hvis der ikke bæres mundbind m.v. i henhold til reglerne, kan det medføre bortvisning. Politiet kan give bøde til personer, der ikke forlader serveringsstedet, efter at være blevet bortvist.

Ja, serveringsstedets medarbejdere og andre personer tilknyttet serveringsstedet, som har kontakt til kunder, skal bære mundbind eller visir. 

Kravet om at serveringsstedets medarbejdere skal bære mundbind eller visir gælder ikke, hvis medarbejderne opholder sig i et aflukket rum, eller bag en afskærmning, hvortil det alene er ansatte der har adgang.

Nej, kunder på rene take awaysteder skal ikke bære mundbind eller visir, når de henter deres mad.

 

Hvis stedet også har servering af mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet i tiden fra kl. 5.00 til kl. 22.00, skal gæster i dette tidsrum bære mundbind på serveringsstedet, uanset om de er der for at spise eller kun er der for at hente takeaway. 

Nej, kravet om mundbind eller visir gælder ikke for medarbejdere på rene takeaway-steder. 

For nærmere om de regler, der gælder ansatte på steder, der både serverer mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet og sælger takeaway-mad, henvises der til spørgsmålet ”Er der krav om anvendelse af mundbind eller visir for serveringsstedets medarbejdere?”