Spring til hovedindhold

Forslag

Skærpede restriktioner i hele landet

De skærpede restriktioner, der skal efterleves i hele landet, gælder nu til og med 17. januar 2021.

Hvilke midlertidige restriktioner gælder?

De skærpede restriktioner restriktioner kan inddeles i følgende områder: 

 

Restauranter, caféer, barer mv.

Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, skal holde deres lokaler og lokaliteter lukket for offentligheden til og med den 17. januar 2021.

Det er dog lovligt for serveringssteder i perioden at holde åbent for offentligheden, hvis det alene er med henblik på at sælge mad og drikkevarer (dog ikke alkoholdige drikkevarer med en volumenprocent på 1,2 eller derover i tiden fra kl. 22 til kl. 5), der ikke indtages på salgsstedet (takeaway), i det omfang de har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning. Dette gælder tilsvarende for serveringssteder, der sælger takeaway, beliggende i indkøbscentre, arkader og basarer.
 

Idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter

Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler, skal holde deres lokaler lukket for offentligheden til og med 17. januar 2021.

Hvis der udøves nødvendig genoptræning af personer, kan lokalet dog holdes åbent for disse personer.

Reglerne gælder ikke for udøverne af professionel idræt og de faciliteter, som udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. For nærmere om professionel idræt henvises der til spørgsmålet ”må der udøves professionel idræt” under afsnittet om idræts- og fritidsaktiviteter og faciliteter mv. 

 

Særligt vedrørende heste

Det er ikke ulovligt at møde op og pleje sine heste, da enhver, der holder dyr, i henhold til dyreværnslovens regler skal sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. I lov om hold af heste præciseres det, at enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.

I forhold til motioneringsdelen i en ridehal er der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås fx ridning med rytter, longering mv. Dvs. at motionering generelt er et krav. Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, vil det være lovligt at foretage motionering i en ridehal – forbuddet mod at forsamles mere end 5 personer til et arrangement, begivenhed eller lignende skal fortsat overholdes. Det er ikke lovligt at afholde undervisning og holdtræning i en ridehal, idet en ridehal ikke må have åbent for aktiviteter, der har karakter af sports- og fritidsaktiviteter. 

 

Kulturinstitutioner

Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, skulpturparker, kunsthaller, kulturhuse, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler, skal holdes lukket for offentligheden til og med 17. januar 2021.

Biblioteker må dog holde åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug. 

 

Forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier o.l.

Forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende samt omrejsende tivolier skal holde deres lokaler og lokaliteter lukket for offentligheden til og med 17. januar 2021.

 

Indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv.

Alle udvalgsvarebutikker, Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer samt butikker, der er beliggende heri, skal holdes lukket for offentligheden til og med 17. januar 2021.

Dagligvarebutikker, apoteker, specialforretninger med medicinsk udstyr og serveringssteder med takeaway må holde åbent, uanset at de er beliggende i et indkøbscenter mv. Dette gælder ligeledes for afdelinger i stormagasiner, der hovedsageligt sælger fødevarer, men stormagasiner må ikke i øvrigt sælge produkter fra andre afdelinger, hvor der er direkte adgang til butikken fra gaden.

Posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder og butikker må, uanset at de er beliggende i et indkøbscenter mv., holde åbent med henblik på afhentning af pakker og varer, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel. Det indebærer, at butikker, fx en smykkeforretning, en blomsterhandel, en sportsforretning, en isenkræmmer mv., må holde åbent for kunder, der skal afhente varer, der er købt via e-handel.

Indkøbscentre, stormagasiner, arkader, basarer mv. må holde åbent for offentligheden i det omfang, det er nødvendigt for at give adgang til dagligvarebutikker, posthuse mv., som må holde åbent, samt til serveringssteder, der sælger takeaway,

Udvalgsvarebutikker på 5000 m2 eller derover skal holdes lukket for offentligheden. Dette gælder uanset om udvalgsvarebutikken afspærrer dele af butikken, så det faktiske areal bliver under 5000 m2. Disse butikker må dog holde åbent for erhvervsdrivende med henblik på salg af varer til brug for de erhvervsdrivendes erhvervsmæssige virksomhed.

 

Liberale serviceerhverv

Visse liberale serviceerhverv, hvor den smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, skal holde lukket til og med 17. januar 2021.

Det betyder, at følgende liberale serviceerhverv skal holde lukket til og med 17. januar 2021:  

 

  • Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker
  • Frisørsaloner – dvs. lokaler, hvorfra tjenesteydelsen leveres. Det er således ikke forbudt for frisører at klippe kunder i den enkelte kundes private hjem.
  • Øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder
  • Solarier
  • Praktisk køreundervisning i motordrevne køretøjer og teoretisk undervisning i lokaler, som de råder over. Dette gælder ikke for undervisning, der er rettet direkte mod at bidrage til erhvervsmæssig transport af gods eller personer, eller mod at bidrage til et effektivt beredskab