Spring til hovedindhold

Forslag

Natklubber, værtshuse, restauranter, spillehaller m.fl.

Spørgsmål og svar til ejere af natklubber, værtshuse, restauranter, spillehaller m.fl.

Status 23. oktober 2020

Barer, cafeer og restauranter - med undtagelse af take-away - skal fortsat lukke kl. 22.00. Stående kunder skal bære mundbind, og forsamlingsforbuddet er ændret til 10 personer. Krav om mundbind gælder ikke, når du sidder ned.

De nuværende restriktioner vedrørende forsamlinger og arrangementer gælder fra 26. oktober 2020 frem til og med 2. januar 2021.

Natklubber, værtshuse, restauranter, spillehaller m.fl.

Ja. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, kan holde åbent fra kl. 5.00 om morgenen til kl. 22.00. Det gælder både deres lokaler og deres udendørsarealer.

Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, omfatter både spisesteder, som fx restauranter og caféer, barer, som fx vinbarer, cocktailbarer og værtshuse, og fx vandpibecaféer.

Der gælder et krav om at bære mundbind eller visir på serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer og tobak til indtagelse på salgsstedet. Det gælder dog ikke, når gæsten sidder ned. Der kan læses mere under afsnittet ”Krav til mundbind og visir” 

Fra kl. 22.00 til kl. 5.00 skal serveringssteder som udgangspunkt holde lukket. Der gælder dog følgende undtagelse:

Restauranter og caféer mv. kan (i det omfang de i medfør af anden relevant lovgivning har tilladelse hertil) fra kl. 22.00 til kl. 5.00 sælge mad og drikke ud af huset (takeaway). Der kan ikke stilles krav om, at restauranter og caféer mv. skal fjerne deres borde og stole fra kl. 22.00 til kl. 5.00, men hvis ejeren ikke foranlediger, at borde og stole fjernes, eller området afspærres eller på anden måde gøres utilgængeligt, skal ejeren eksempelvis ved skiltning gøre opmærksom på, at mad, drikkevarer og tobak på dette tidspunkt ikke må indtages ved restaurantens/caféens borde. 

Der er ikke krav om at bære mundbind eller visir i forbindelse med afhentning af varer fra et sted som udelukkende sælger takeaway. 

 

Alle serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, dvs. alle restauranter, caféer, barer m.v., og alle restauranter og caféer m.v., der sælger mad og drikke ud af huset, skal for så vidt angår deres lokaler:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • - Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer der maksimalt må tillades adgang for. Der skal endvidere i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning. 
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
 • Sikre, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne så vidt muligt er indrettet på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at holde afstand til hinanden – også i købssituationer.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder dette foreløbigt fra den 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020.

 

Erhvervsministeriet har sammen med relevante myndigheder og erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, forlystelsesparker, hoteller og feriecentre m.v. i lyset af udbruddet af COVID-19 (sektorpartnerskabsretningslinjer). Retningslinjerne er vejledende og offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Ja. Det er lovligt for værtshuse, vinbarer, cocktailbarer og lignende at holde åben fra kl. 5.00 om morgen og indtil kl. 22.00. 

 

Når de holder åbent, skal de:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre at serveringssteder ved indgangen til lokalerne opsætter informationsmateriale om, hvor mange personer der maksimalt må tillades adgang for. Der skal endvidere i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
 • Sikre, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne så vidt muligt er indrettet på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at holde afstand til hinanden – også i købssituationer.

Diskoteker, natklubber og lignende skal fortsat holde lukket. Ved vurderingen af, om der er tale om et diskotek, en natklub eller lignende, der er omfattet af det midlertidige forbud, skal der bl.a. lægges vægt på, om der kun er få siddepladser, om der er dansegulv, om hovedaktiviteten ikke er salg af mad, og om der er givet tilladelse til, at stedet kan holde åbent uden for den almindelige åbningstid. Det er derimod ikke afgørende for vurderingen, om stedet "kalder sig" et diskotek.

Efter en konkret vurdering kan en bar, der kun har få siddepladser, der har et dansegulv, der ikke sælger mad, og som normalt må holde åbent om natten, derfor være omfattet af det midlertidige forbud, ligesom en natklub, som vælger at sætte borde og stole på dansegulvet, og i øvrigt indrette sig som en mere traditionel bar, efter omstændighederne vil kunne holde åben. I givet fald skal betingelserne ovenfor overholdes.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder dette foreløbigt fra den 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020.

 

Ehvervsministeriet har sammen med relevante myndigheder og erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, forlystelsesparker, hoteller og feriecentre m.v. i lyset af udbruddet af covid-19. Retningslinjerne er vejledende og offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Nej. Diskoteker, natklubber og lignende skal fortsat holde lukket.

Ved vurderingen af, om der er tale om et diskotek, en natklub e.l., der er omfattet af det midlertidige forbud, skal der bl.a. lægges vægt på, om der kun er få siddepladser, om der er et dansegulv, om hovedaktiviteten ikke er salg af mad, og om der er givet tilladelse til, at stedet kan holde åbent uden for den almindelige åbningstid. Det er derimod ikke afgørende for vurderingen, om stedet "kalder sig" et diskotek.

Efter en konkret vurdering kan en bar, der kun har få siddepladser, der har et dansegulv, der ikke sælger mad, og som normalt må holde åbent om natten, derfor være omfattet af det midlertidige forbud, ligesom en natklub, som vælger at sætte borde og stole på dansegulvet, og i øvrigt indrette sig som en mere traditionel bar, efter omstændighederne vil kunne holde åben. I givet fald skal betingelserne ovenfor overholdes.

Erhvervsministeriet har sammen med relevante myndigheder og erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, forlystelsesparker, hoteller og feriecentre mv. i lyset af udbruddet af covid-19. Retningslinjerne er vejledende og offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Spillesteder med siddende publikum, hvor de besøgende i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med ret-ning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, må gerne holde åbent, må gerne holde åbent. Der må dog maksimalt være 500 personer til stede på spillestedet samtidig.

Hvis de holder åbent, skal de:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.  
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
 • Sikre, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne så vidt muligt er indrettet på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at holde afstand til hinanden – også i købssituationer.

Spillesteder med stående publikum er fortsat omfattet af det midlertidige forbud mod at holde åbent.

Koncerter kan også afholdes som et drive in-arrangement. Se nærmere herom i Q&A’et om drive in-arrangementer.

I det omfang, der ikke foregår servering af mad, drikkevarer eller tobak på et møde- og konferencecenter, i en hotellobby mv., så er det ikke et serveringssted, og dermed gælder hverken lukkekrav eller krav om at bære mundbind eller visir.

Hvis der er en egentlig restaurant eller bar mv. eller et egentligt restaurant- eller barområde i eller ved møde- og konferencecentret, hotellet m.v., herunder lokaler, hvor maden er serveret for gæsterne, vil det konkrete lokale eller det afgrænsede område blive opfattet som et serveringssted, som skal lukke kl. 22.00, og hvor der er krav om at bære mundbind eller visir.

Hvis der serveres mad og drikkevarer eller tobak i et lokale, hvor hovedformålet med lokalet er noget andet end servering af de pågældende varer, herunder hvis der er tale om en hotellobby (logiformål), computercafe (underholdnings/kulturelt formål), koncertsal (kulturelt formål), bankoarrangement i idrætshal (underholdnings/kulturelt formål), bowlinghal (underholdningsformål) mv., så vil muligheden for at købe mad eller drikkevarer til indtagelse i lokalet, ikke i sig selv føre til, at hele lokalet som sådan skal anses for et serveringssted. Hele koncertsalen, lobbyen mv. skal dermed ikke lukke kl. 22, og der er ikke krav om at bære mundbind eller visir i koncertsalen, lobbyen mv., heller ikke i salgsområdet. Der må imidlertid ikke sælges mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse i lokalet efter kl. 22.

Det skal understreges, at dette kun gælder, når hovedformålet med lokalet er noget andet end servering, og derfor vil en egentlig bar eller restaurant fx ikke kunne sige, at hovedformålet med lokalet er kultur eller underholdning, fordi der i lokalet opstilles en storskærm i forbindelse med en sportsbegivenhed, eller fordi der i lokalet er bingoaften eller livemusik. Det samme gælder for en butik, som både har til formål at sælge varer, som kunden tager med, og at sælge mad og drikkevarer, som indtages i butikken ved fx opsatte borde eller stole. Sådanne butikker vil heller ikke kunne sige, at hovedformålet med lokalet er detailsalg, hvis der er mulighed for at indtage mad og drikkevarer i butikken.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder dette foreløbigt fra den 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020.

Nej, det gælder for alle serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet. Om der er tale om et serveringssted vil bero på en konkret vurdering.
Ja. Spillehaller må holde åbent. Det gælder uanset, om spillehallen ligger i tilknytning til en kiosk e.l., eller om spillehallen ligger for sig selv.

Fra kl. 22.00 til kl. 5.00 skal serveringssteder som udgangspunkt holde lukket. Det gælder både lokaler og udendørsarealer.

Pølsevogne, shawarma-steder, pizzeriaer mv. kan dog fra kl. 22.00 til kl. 5.00 sælge mad og drikke ud af huset (takeaway), i det omfang de har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning, men de må ikke i den forbindelse stille deres lokaler eller lokaliteter til rådighed for deres kunder til indtagelse af mad og drikkevarer, som restauranten eller caféen sælger. Der kan ikke stilles krav om, at restauranter og caféer skal fjerne deres borde og stole fra kl. 22.00 til kl. 5.00, men hvis ejeren ikke foranlediger, at borde og stole fjernes, eller området afspærres eller på anden måde gøres utilgængeligt, skal ejeren eksempelvis ved skiltning gøre opmærksom på, at mad, drikke og tobak på dette tidspunkt ikke må indtages ved restaurantens/caféens borde. 

 

Takeaway-steder, hvor der ikke er mulighed for at indtage maden mv. på stedet – hverken indenfor eller udenfor – skal for så vidt angår deres lokaler:

 

 • Sikre mindst 4 m2 gulvareal pr. 1 kunde.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Sikre, at der er vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunderne. 
 • Sikre, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne så vidt muligt er indrettet på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunderne at holde afstand til hinanden – også i købssituationer.

Der er ikke krav om mundbind i forbindelse med afhentning af varer fra et sted som udelukkende sælger takeaway. 

Hvis stedet fra kl. 5.00 til kl. 22.00 fungerer som et serveringssted, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, så gælder der et krav om at bære mundbind eller visir på stedet i dette tidsrum. Også selv om man alene er på stedet for at hente takeaway-mad.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder dette foreløbigt fra den 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020.


Erhvervsministeriet har sammen med relevante myndigheder og erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, forlystelsesparker, hoteller og feriecentre mv. i lyset af udbruddet af COVID-19. Retningslinjerne er vejledende og offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Ja. Kantiner i virksomheder eller institutioner kan servere mad til virksomhedens/institutionens ansatte. Det gælder også i de tilfælde, hvor kantinen drives af en anden selvstændig virksomhed. 

Kantiner på arbejdspladser, hvor alene de ansatte har adgang, anses ikke for at være et serveringssted, og disse kantiner skal dermed ikke lukke kl. 22, ligesom der ikke er krav om at bære mundbind og visir i kantinen.
 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør i denne forbindelse overholdes.

I forhold til kantiner, hvor offentligheden har adgang, f.eks. på museer eller uddannelsesinstitutioner eller på arbejdspladser, hvor også personer, der ikke er tilknyttet arbejdspladsen, kan komme ind fra gaden, vil der være tale om et serveringssted, i det omfang maden eller drikkevarerne kan indtages på stedet. I sådanne tilfælde gælder lukkekravet og kravet om at bære mundbind eller visir.
 

Ja. Det er lovligt for hoteller at holde åbent.

 

Det er som udgangspunkt forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder eller aktiviteter i eller ved hoteller, hvor der er flere end 10 personer til stede. Hvis deltagerne i al væsentlighede sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, må der dog være op til 500 personer til stede samtidig. 

 

Det er lovligt for hotellers tilknyttede restauranter og caféer/restaurant- eller caféområder mv. at holde åbent fra kl. 5.00 og indtil kl. 22.00. Der skal i den forbindelse ske overholdelse af regler for serveringssteder, herunder kravet om at bære mundbind eller visir. 

I tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 05.00 må der sælges take-away, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning. 

 

 

Alle lokaler på hotellet, der er åbent for offentligheden, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for. Der skal endvidere i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bære mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagere kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder dette foreløbigt fra den 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020.