Spring til hovedindhold

Forslag

Nøgletal fra politiet

Opgørelse af overtrædelse af påbud og forbud, opkald til polities hotlines og tal for grænsekontrol.

Forbud og påbud

18. marts 2020 trådte bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og et forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler som led i håndtering af coronavirus/COVID-19 i kraft. 20. april 2020 trådte endnu en bekendtgørelse i kraft med videreførelse af disse tiltag. 11. maj 2020 gik den kontrollerede genåbning af Danmark ind i fase 2, og endnu en bekendtgørelse trådte i kraft (Ændringsbekendtgørelse 593).

 

Tal for overtrædelse af påbud og forbud

 

Callcenter

Myndighedernes fælles coronahotline modtog 14. januar 2021 2.863 opkald. 

 

Grænsetal

Regeringen har besluttet at udvide den midlertidige grænsekontrol til at omfatte kontrol ved samtlige af Danmarks grænser - herunder lufthavne. Dette trådte i kraft 14. marts 2020. Den 26. oktober 2020 skærpede politiet grænsekontrollen mod Tyskland. Der er tale om en intensivering af den nuværende stikprøvevise kontrol.

 

Tal for grænsekontrol