Aktuelt risikoniveau

Siden vil ikke længere blive opdateret hver 14. dag, da de faste risikovurderinger ophører. Fremadrettet udarbejdes risikovurderingerne som hovedregel alene, hvis Statens Serum Institut finder behov for det.

Opdateret: 28. februar 2023

En risikovurdering er en analyse udarbejdet af sundhedsmyndighederne. Der udarbejdes både en risikovurdering for hele landet og én for hver af de fem regioner.

Det nationale og regionale risikoniveau på en skala fra 1-5 fastsættes af Epidemikommissionen, der består af 11 medlemmer inklusive formanden. Formanden og et medlem er udpeget af sundhedsministeren, mens de resterende ni medlemmer er udpeget af sundhedsministeren efter indstilling fra henholdsvis erhvervsministeren, finansministeren, justitsministeren, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, rigspolitichefen, KL og Danske Regioner.

Risikoniveau 1 afspejler et potentiale for meget lav sygdomsbyrde i den kommende periode. Risikoniveau 5 afspejler et potentiale for meget høj sygdomsbyrde i den kommende periode, eksempelvis ved udbredt smitte i store dele af samfundet, at sundhedsvæsenet er presset, og/eller at der er risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges mv.

Risikoniveauet i regionerne kan være forskelligt, fordi smitteudbrud og smitteudvikling kan være forskellig lokalt og regionalt.

Det aktuelle risikoniveau

Hele Danmark: 1

Region Hovedstaden: 1

Region Sjælland: 1

Region Syddanmark: 1

Region Midtjylland: 1

Region Nordjylland: 1

Læs hele den seneste risikovurdering:

National og Regional risikovurdering uge 8.(pdf)

Nationale og regionale risikovurderinger

National og regional risikovurdering uge 52 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 51 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 50 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 49 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 48 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 47 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 46 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 45 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 44 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 43 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 41 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 40 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 39 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 38 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 37 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 36 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 35 (pdf) 

National og regional risikovurdering uge 34 (pdf) 

National og regional risikovurdering uge 33 (pdf) 

National og regional risikovurdering uge 32 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 26 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 25 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 24 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 23 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 22 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 21 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 20 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 19 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 18 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 17 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 16 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 15 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 14 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 13 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 12 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 11 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 10 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 9 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 8 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 7 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 6 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 5 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 4 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 3 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 2 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 1 (pdf)

Ordforklaringer

Som en del af det nationale varslingssystem for covid-19 udarbejdes der en gang om ugen under pandemien en såkaldt risikovurdering, hvori det vurderes, hvilken sundhedsrisiko covid-19 på det givne tidspunkt udgør i Danmark.

En risikovurdering er en analyse udarbejdet af Statens Serum Institut, som beskriver den aktuelle udbredelse af covid-19 i Danmark.

Der udarbejdes både en risikovurdering for hele landet og én for hver af de fem regioner.

De enkelte risikovurderinger indeholder en kvantitativ del, hvor faktorer som antallet af nye smittede pr. 100.000 indbyggere (den såkaldte incidens), gennembrudsinfektioner, andelen af positive prøver ud af det samlede antal prøver (den såkaldte positivprocent), antallet af nye indlagte patienter på sygehusene samt antallet af patienter på sygehusenes mv. indgår.

På samme måde indeholder vurderingen en kvalitativ del, hvor faktorer som antal og størrelse på bestemte udbrud i landet, aldersfordelingen blandt de smittede, borgernes adfærd samt udviklingen ift. nye virus varianter indgår. På baggrund heraf foretages en samlet risikovurdering på såvel nationalt som regionalt niveau.

Regeringen og myndighederne har udviklet et nationalt varslingssystem, som anvendes under pandemien. Som en del af systemet, udarbejdes hver uge en såkaldt risikovurdering, hvori det vurderes, hvilken sundhedsrisiko covid-19 på det givne tidspunkt udgør i Danmark.

På baggrund af den aktuelle risikovurdering fastsætter Epidemikommissionen det nationale og regionale risikoniveau. Med udgangspunkt heri anbefaler Epidemikommissionen, hvilke indsatser, tiltag og restriktioner, der bør gælde, for at kontrollen med epidemien i Danmark bevares.

Risikoniveauet i Danmark vurderes på en skala fra 1-5. Risikoniveau 1 afspejler et potentiale for meget lav sygdomsbyrde i den kommende periode. Risikoniveau 5 afspejler, at der et potentiale for meget høj sygdomsbyrde i den kommende periode er, eksempelvis ved udbredt smitte i store dele af samfundet, at sundhedsvæsenet er presset, og/eller at der er risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges mv. Risikoniveauet i regionerne kan være forskelligt, ligesom tiltag og restriktioner ikke nødvendigvis iværksættes geografisk ens, fordi smitteudbrud og smitteudvikling kan være forskellig lokalt og regionalt.

Indhold på siden: