Sygehuskapacitet og behandling

Fleksibel kapacitetsanvendelse i sundhedsvæsenet og udrulning af lægemidler

Aktuelt niveau af epidemihåndtering

 • Fleksibel kapacitetsudnyttelse ved regionale lokale beredskabsplaner.
 • Regionalt fokus på kompetenceforløb, der sikrer de nødvendige kompetencer bl.a. inden for anæstesi- og intensivområderne.
 • Behandling af ældre og sårbare med antiviral tabletbehandling, hvilket også kan afhjælpe pres på sygehusene.
 • Aftalt i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen for 2023, at regionerne sikrer, at der fortsat er beredskabsplaner, herunder hvordan der sikres tilstrækkeligt personale på anæstesi- og intensivområderne.

Eskalation af epidemihåndtering

 • Regionale beredskabsplaner aktiveres. Aktivering af beredskabsplaner i længere tid vil kunne medføre pukkelopbygning.
 • Regionerne har udarbejdet detaljerede planer for, hvordan den intensive kapacitet ved stigende behov, trinvis kan øges til op til et samlet antal på 450 og 600 intensive sengepladser, samt overordnede planer for etablering af op til 800 intensive sengepladser.
 • Mulighed for genaktivering af aftale (fra december 2021) mellem Regeringen, KL og Danske Regioner om, at kommunerne i en periode vil kunne aflaste sygehusvæsenet.

Sundhedsmyndighedernes anbefaling

 • Sundhedsmyndighederne vurderer, at der er behov for systematisk og tidstro overvågning af antallet af indlæggelser som følge af alvorlig covid-19 sygdom.
 • Regionerne har fortsat beredskabsplaner for kapacitet på sygehusene, herunder for intensiv kapacitet der løbende kan iværksættes, hvis behovet for indlæggelser som følge af covid-19 stiger.
 • Et stigende antal indlæggelser som følge af covid-19 eller andre smitsomme sygdomme kan medføre behov for prioritering i og udskydelse af anden behandling på sygehusene.
 • Samtidig vurderes antivirale tabletter til hjemmebrug i en ikke så fjern fremtid at få større betydning for epidemihåndteringen, da behandlingen forventes at forebygge indlæggelse.

Strategiens 8 fokusområder