Pausen med vaccinen fra AstraZeneca forlænges med 3 uger

Pressemøde 25. marts 2021

Sundhedsstyrelsen forlænger pausen med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca, fordi vurderingen af brugen af vaccinen i det danske vaccinationsprogram mod COVID-19 fortsat er i gang.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Sundhedsstyrelsen satte vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca på pause 11. marts 2021 på baggrund af indberetninger af flere alvorlige tilfælde med blodpropper, fald i antal blodplader og blødning.

Undersøgelser i gang

Sundhedsmyndighederne har sat flere undersøgelser i gang og talt med eksperter inden for de berørte områder for at få afdækket omfanget og den eventuelle sammenhæng. Det skal sammen med EMAs vurderinger give et solidt grundlag for at vurdere vaccinen fra AstraZeneca.

Sundhedsstyrelsen får løbende tilbagemeldinger på de igangværende undersøgelser, men det er endnu for tidligt at drage endelige konklusioner.

På nuværende tidspunkt vurderer Sundhedsstyrelsen, at grundlaget for at træffe en endelig beslutning om den videre brug af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca er for usikkert. Der er sat mange undersøgelser i gang, men der er endnu ingen konklusioner. Derfor forlænges pausen.

Vaccinationsforløb udskydes

En fortsat forlængelse af pausen i 3 uger vil betyde, at alle, der har booket en tid til 1. eller 2. stik med AstraZeneca-vaccinen, vil få deres booking aflyst. Det betyder også, at de personer, der allerede er inviteret til et vaccinationsforløb med AstraZeneca og som uden en pausering ville kunne have modtaget en vaccination i de kommende uger, får påbegyndelsen af deres vaccinationsforløb yderligere udskudt.

Sundhedsstyrelsen vil træffe en beslutning vedrørende brugen af COVID-19 vaccine fra AstraZeneca i Danmark i uge 15.

Læs om Vaccination

Det bygger Sundhedsstyrelsens vurdering på

Sundhedsstyrelsen har samlet en gruppe af danske eksperter inden for koagulationsmedicin, immunologi, neurologi, infektionsmedicin og farmakoepidemiologi for at styrke den faglige dialog og rådgivning mellem eksperter og sundhedsmyndigheder. 

Sundhedsstyrelsen er desuden i løbende dialog med både Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut om indberetningen af bivirkninger ved COVID-19 vaccinerne og udviklingen af COVID-19 epidemien i Danmark. 

Danske eksperter har igangsat både laboratorieundersøgelser af de mistænkte danske tilfælde, og såkaldte farmakoepidemiologiske undersøgelser, hvor man via registerdata undersøger problemets omfang på befolkningsniveau i Danmark.

Notat

Sundhedsstyrelsens faglige overvejelser bag fortsat pausering af COVID-19 Vaccine AstraZeneca® (pdf)

Møder om bivirkningssignaler

Orienterende møde om bivirkningssignaler ved AstraZeneca-vaccine (pdf)

2. orienterende møde om bivirkningssignaler ved AstraZeneca-vaccine (pdf)

Indhold på siden:

Siden er opdateret den 7. april 2021