COVID-19-nedlukning hen over jul og nytår

Pressemøde d. 16. december 2020

Smitten med COVID-19 er stigende i hele landet. På anbefaling fra Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, indfører regeringen yderligere nationale tiltag frem mod og hen over jul og nytår for at reducere aktiviteten i samfundet og nedbringe smitten med COVID-19. Sammen med de eksisterende tiltag er der tale om en samlet nedlukning hen over jul og nytår.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Der har i den seneste uge været en betydelig stigning i både smittetilfælde og positivprocenter. I en ny risikovurdering hæves risikoniveauet i hele landet til 4 ud af 5. På den baggrund har Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, anbefalet yderligere tiltag.

Frem mod og henover jul og nytår indføres derfor en række nye tiltag – ud over de allerede gældende nationale tiltag og skærpede tiltag – med henblik på at bryde smittekæderne og bevare kontrollen med epidemien.

Før jul indføres en række nye restriktioner for detailhandlen og serviceerhvervene. Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer lukkes fra 17. december 2020 til og med 3. januar 2021. Udvalgsvarebutikker, som fx byggemarkeder, boligforretninger mv., der er på 5000 m2 eller derover, lukker ligeledes fra den 17. december 2020 til og med 3. januar 2021.

Desuden lukker liberale serviceerhverv, hvor den nødvendige smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, herunder frisører, massører, tatovører, køreskoler mv., fra mandag den 21. december 2020 til og med 3. januar 2021.

Efter jul iværksættes en yderligere nedlukning. Fra den 25. december 2020 lukker alle udvalgsvarebutikker, herunder butikker under 5000 m2.

Der vil dog i hele perioden fortsat være åbent i dagligvarebutikker/supermarkeder, apoteker og butikker med medicinsk udstyr.

Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel, herunder fyrværkeri.

Derudover vil elever i 0.-4. klasse, der ikke allerede er gået på juleferie, herunder SFO og klubtilbud, blive hjemsendt fra 21. december til og med 3. januar 2021, ligesom elever på bl.a. efterskoler, kostskoler og folkehøjskoler sendes hjem. Der vil dog være mulighed for nødpasning. 

Der gælder fortsat øvrige nationale tiltag til og med den 28. februar 2021, herunder anbefalinger om begrænsning af social kontakt, forsamlingsforbud og krav og op-fordringer om brug af mundbind og visir mv. Desuden gælder fortsat en række skærpede tiltag frem til og med den 3. januar 2021.

OPSUMMERING

Eksisterende tiltag

Der gælder fortsat en række nationale tiltag til og med 28. februar 2021, herunder anbefalinger om begrænsning af social kontakt, forsamlingsforbud og krav og opfordringer om brug af mundbind og visir mv.
Desuden gælder fortsat en række skærpede tiltag til og med 3. januar 2021. Tiltagene omfatter blandt andet, at elever i de større klasser og studerende som udgangspunkt skal have fjern- og digital undervisning, serveringssteder mv. skal holde lukket for indtagelse på stedet, ligesom indendørssteder, hvor der udøves bl.a. kultur- og idrætsaktiviteter, skal holde lukket. Der opfordres ligeledes til hjemmearbejde.

Nye tiltag for detailhandel og serviceerhverv

Der er i detailhandlen i hele landet trængsel og travlhed i forbindelse med jul og nytår. Den markante trængsel medfører øget risiko for smitte i befolkningen.

Derfor lukkes indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer fra 17. december 2020 til og med 3. januar 2021. Det betyder, at butikker beliggende disse steder som udgangspunkt lukkes, medmindre der er tale om dagligvarebutikker, apoteker mv., eller der er direkte adgang til butikken fra gaden. Udvalgsvarebutikker, som fx byggemarkeder, møbelforretninger mv., der er på 5000 m2 eller derover, lukkes fra den 17. december 2020 til og med 3. januar 2021. Butikker, der udleverer pakker, må dog gerne udlevere forudbestilte og forudbetalte pakker.
Der indføres krav om skiltning i hele detailhandlen om at opfordres til at handle alene samt krav om at alle butikker skal have en medarbejder, der tydeligt er ansvarlig for håndtering af COVID-19, herunder tilstrækkelig med håndsprit mv.

Desuden lukker liberale serviceerhverv, hvor den nødvendige smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, herunder frisører, massører, tatovører, kørerskoler mv. fra mandag 21. december 2020 til og med 3. januar 2021.

Fra 25. december til og med 3. januar indføres yderligere tiltag i forbindelse med detailhandlen. I denne periode lukker alle udvalgsvarebutikker. Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel, herunder fyrværkeri.

Nedlukningen gælder ikke for dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr. Det gælder fx supermarkeder, tankstationer, bagere mv. Restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder må ligeledes holde åbent for afhentning af takeaway.

Alle tiltag

Grafik med oversigt over tiltag i Danmark

Baggrund for tiltag, herunder aktuel risikovurdering

Indsatsgruppen for COVID-19, herunder sundhedsmyndighederne, har i en ny risikovurdering hævet risikoniveauet til 4 for hele Danmark. Det skyldes blandt andet en markant stigning i smitteniveauet i alle landets regioner og risiko for, at smitten breder sig yderligere.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at Danmark har udbredt samfundssmitte med en hurtig acceleration i smittetal. I de seneste uger er der set en kraftig stigning i smitten over hele landet. Det gælder også i kommuner, som i en periode har haft lav smitte blandt befolkningen. Den tiltagende smitte giver anledning til bekymring, særligt fordi jul og nytår er en tid med mange traditioner og ønsker om sociale arrangementer med familie og venner fra hele landet. Kombineret med det koldere vejr og den travle julehandel er der risiko for yderligere stigning i smitten henover jul og nytår, ligesom det var tilfældet efter efterårsferien, hvor der også var opblanding af befolkningen på tværs af geografi og aldersgrupper.

Den 15. december 2020 var incidensen på 373 smittede per 100.000 indbyggere mod 240 smittede per 100.000 indbyggere en uge tidligere. Det er en stigning på 55 pct. Positivprocenterne er ligeledes steget kraftigt siden starten af december. I uge 49 var den nationale positivprocent 3,4 pct., mens den i den seneste uge er steget til 3,7 pct. Der er samtidig en stigning i hospitalsindlagte.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har hævet risikoniveauet i Region Nordjylland og Region Syddanmark til 4. Dermed er risikoniveauet på 4 ud af 5 i alle landets regioner samt for Danmark samlet set.

I lyset af den aktuelle situation anbefaler Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, at der indføres yderligere tiltag og restriktioner over hele landet. Det skal medvirke til generelt at begrænse aktiviteten i samfundet og særligt begrænse aktiviteter, hvor der er risiko for tiltagende smitteudvikling, ikke mindst henover jul og nytår.

Regeringen har valgt at følge anbefalingerne.

I sine anbefalinger hæfter Indsatsgruppen sig særligt ved, at:

  • Smitten har bredt sig til flere dele af landet. Den kommende periode indebærer en betydelig risiko for yderligere tiltagende smitte i flere dele af landet.
  • Den 16. december 2020 var incidensen i Danmark på 390 smittede per 100.000 indbyggere mod 264 smittede per 100.000 indbyggere en uge tidligere. Det er en stigning på 48 pct.
  • I uge 49 var den nationale positivprocent 2,7 pct., mens den i den seneste uge er steget til 4,1 pct.
  • Antallet af indlagte med COVID-19 i hele landet er steget fra 349 til 493 den seneste uge (målt d. 16. december). I flere regioner er der nu eller i de kommende uger brug for systematisk at udsætte udvalgte planlagte tider til andre patienter grundet COVID-19.

 

Indhold på siden: