Genåbning og udbetaling af feriepenge styrker dansk økonomi

Pressemøde 24. marts 2021

Flere og flere danskere vaccineres, og foråret giver smittespredningen sværere vilkår. På den baggrund har regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om en samlet plan for genåbningen af Danmark. Aftalen ventes at løfte samfundsøkonomien med 6-8 mia. kroner om måneden frem mod maj.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Fra i dag kan danskerne bestille udbetaling af deres resterende indefrosne feriepenge. Udbetalingen forventes at sende 22 mia. kroner ud til danskerne, hvilket ventes at løfte beskæftigelsen med ca. 5.000 personer i år. Regeringen lægger desuden op til yderligere likviditetstiltag for 73 mia. kroner til gavn for dansk erhvervsliv.

Saltvandsindsprøjtning

Dansk økonomi har været hårdt ramt af krisen, som sidste år førte til en tilbagegang på 3,3 pct. af BNP. Det er dog et væsentligt mindre tilbageslag, end der en overgang var frygt for, og økonomien er godt rustet til at komme igen i takt med, at samfundet åbnes på ny. Nu får økonomien yderligere en saltvandsindsprøjtning, når danskerne fra i dag kan bestille deres resterende indefrosne feriepenge.

Det forventes, at udbetalingen af de resterende feriemidler vil udgøre ca. 36 mia. kroner svarende til 22 mia. kroner efter skat. Det er en markant stimulering af dansk økonomi, som fortsat er påvirket af krisen.

Øget beskæftigelse

Udbetalingen af feriepengene giver f.eks. danskerne mulighed for at støtte lokale erhvervsdrivende, som har været hårdt ramt. Det kan være ved at gå ud at spise eller ved at booke en overnatning på en kro eller et hotel, når genåbningen giver mulighed for det. På den måde kommer pengene til at gøre gavn hos dem, som har haft det rigtig svært under krisen – men som har ydet en stor indsats for at begrænse smitten ved at holde lukket.

På den korte bane vurderes udbetalingen af feriepengene at øge beskæftigelsen med 5.000 personer. Med genåbningen skønnes flere end 100.000 danskere at kunne vende tilbage til deres arbejde.

Desuden lægger regeringen op til at stille yderligere lån for 73 mia. kroner til rådighed for dansk erhvervsliv. Det vil bringe de samlede likviditetsinitiativer op på ca. 670 mia. kroner.

Samlet set har regeringen indgået aftaler om stimuli af dansk økonomi for ca. 135 mia. kroner under krisen. Den finanspolitiske indsats holdt hånden under næsten 80.000 danske job sidste år og forventes at holde hånden under 55.000 job i år og 45.000 næste år. 

Udbetaling feriepenge

Med få klik kan landets lønmodtagere fra i dag bestille de sidste ugers indefrosne feriepenge. For at få gang i økonomien har et bredt flertal i Folketinget besluttet, at man kan få udbetalt pengene før tid. 

Skal sætte gang i økonomien

Udbetalingen i efteråret viste, at pengene sparkede gang i omsætningen, hvilket også er tiltrængt denne gang.

Mange af pengene ligger fortsat i virksomhederne. I en i forvejen svær tid har man ikke villet bede virksomhederne om at indbetale feriepenge tidligere end oprindeligt planlagt. Derfor lægger staten ud, så pengene hurtigt kan komme ud og være med til at redde danske arbejdspladser.

I alt har arbejdsgiverne indberettet ca. 108 milliarder kroner i indefrosne feriepenge. Oprindeligt skulle de indefrosne feriepenge være udbetalt, når man når folkepensionsalderen, medmindre man inden da af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og man i den forbindelse beder om feriepengene.

Bestil pengene på Borger.dk

Lønmodtagerne hævede i efteråret omkring 52 milliarder kroner før skat. Man kan bestille pengene på borger.dk, og der går op til ti dage til de kommer ind på bankkontoen. Nogle kan opleve at skulle vente lidt længere, det vil eksempelvis gælde personer med særlige skatteforhold.

Det er frivilligt, om man vil have sine feriepengene udbetalt nu eller vente til senere. Lader man dem stå, vil de blive forvaltet af LD Fonde.

Indhold på siden: