Plan for genåbning af Danmark

Pressemøde d. 22. marts 2021

Efter påske fortsættes en ansvarlig, gradvis og fleksibel udfasning af restriktionerne. Der tages udgangspunkt i 14 dages intervaller mellem genåbningsfaserne.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er enige om en samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark.

Få det samlede overblik over faserne her.

Coronapas

Coronapasset er tiltænkt en vigtig rolle i den store genåbningsplan for Danmark. Med coronapasset kan store dele af erhvervene og kulturlivet genåbne tidligere end ellers. 

 • Coronapasset skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test). Børn under 15 år vil være undtaget.
 • Fra slutningen af marts vil appen ”MinSundhed” fungere som midlertidigt coronapas. Ultimo maj forventes en mere brugervenlig app lanceret. Den nye app skal tage højde for fælles europæiske standarder.
 • Der sikres en anden løsning for borgere, der ikke anvender digitale løsninger, fx fremsendelse af fysisk vaccinepas efter endt vaccinationsforløb.
 • Der er en ”solnedgangsklausul” for coronapasset for alle andre aktiviteter end turisme og rejser, når alle danske borgere, der er ønsker det, er færdigvaccinerede.

Faserne i genåbningen

Der tages udgangspunkt i 14 dages intervaller i udfasningen af restriktioner. Få et overblik over de forskellige faser i genåbningen herunder.

Overblik over genåbningen

Genåbning fra 6. april

Skoler, uddannelser og liberale serviceerhverv*

 • Udover allerede gældende genåbning, kan 5.-8. klasse samt ungdoms- og voksenuddannelser i hele landet vende tilbage med 50 pct. (hver anden uge) fysisk fremmøde.
 • Afgangsstuderende og studerende med mange praksiselementer på videregående uddannelser kan vende tilbage med 50 pct. (hver anden uge) fysisk fremmøde.
 • Øvrige elever på videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 pct. fysisk fremmøde.
 • Med smittereducerende tiltag åbnes der for, at studiegrupper, læsegrupper mv. kan mødes fysisk på uddannelsesinstitutionerne.
 • I genåbningen vil der gælde retningslinjer vedr. afstand, hygiejne og krav om mundbind, ligesom den nuværende model for test fastholdes.
 • Liberale serviceerhverv kan genåbne pr. 6. april. Der vil gælde krav om anvendelse af mundbind el. visir samt retningslinjer for smitteforebyggelse. Der vil endvidere være krav om anvendelse af coronapas.

*Tiltag der ikke lempes pr. 6. eller 13. april forlænges til 20. april.

Genåbning fra 13. april

Små indkøbscentre, stormagasiner mv.*

 • Almindelig handel i indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal på 15.000 m2 eller derunder kan genåbne pr. 13. april 2021. Genåbningen gælder ikke for biografer, restauranter og caféer mv., som er lokaliseret i indkøbscentret mv.
 • I genåbningen vil der vil gælde arealkrav og krav om mundbind eller visir samt andre smitteforebyggende tiltag.

*Tiltag der ikke lempes pr. 6. eller 13. april forlænges til 20. april.

Genåbning fra 21. april

Store indkøbscentre, stormagasiner mv. samt udeservering og organiseret idræt for børn

 • Almindelig handel i indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal på 15.000 m2 eller derover kan genåbne pr. 21. april 2021. Genåbningen gælder ikke for biografer, restauranter og caféer mv., som er lokaliseret i indkøbscentret mv.
 • Der åbnes for udendørsservering på restauranter og cafeer mv., museer, kunsthaller samt biblioteker. Der vil være krav om anvendelse af coronapas.
 • Desuden åbnes uden coronapas for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år.

Genåbning fra 6. maj

Indendørs servering samt organiseret idræt for voksne

 • Der åbnes for indendørsservering på restauranter og cafeer mv., konferencer, spillesteder, teatre og biografer og lignende lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. Der vil være krav om anvendelse af coronapas.
 • Desuden åbnes med coronapas for indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 18 år.
 • Sundhedsmyndighederne skal endvidere overveje, om der kan lempes på anbefalingerne vedr. hjemmearbejde.

Genåbning fra 21. maj

Idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter

 • Der åbnes for alle resterende idræts- fritids- og foreningsaktiviteter. I genåbningen vil der gælder en række smitteforebyggende tiltag. Herunder er vil være krav om anvendelse af coronapas.
 • Indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo, legelande mv. genåbnes. I genåbningen vil der gælder en række smitteforebyggende tiltag. Herunder er vil være krav om anvendelse af coronapas.
 • Daghøjskoler og aftenskoler genåbnes under smitteforebyggende tiltag.

Overblik over genåbningen, når ældre og sårbare samt alle voksne over 50 år er tilbudt vaccination

Når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er færdigvaccineret, forventes risikoen for dødsfald og overbelastningen af sundhedsvæsenet at falde markant, og som udgangspunkt vil hoveddelen af samfundet derfor være genåbnet.

En række restriktioner vil dog forsat være gældende, herunder større arrangementer, natteliv, rejserestriktioner samt generelle smitteforebyggende tiltag.

På baggrund af oplæg fra sundhedsmyndighederne skal Epidemikommissionen vurdere, om nattelivet eller dele heraf kan genåbnes - herunder vurderes også de begrænsede åbningstider for serveringssteder samt forbuddet mod salg af alkohol mellem kl. 22-05.

Forsamlingsforbuddet

Regeringen nedsætter en ekspertgruppe, der – sammen med relevante myndigheder – medio april skal komme med forslag til, hvordan de større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt. På baggrund af faglig rådgivning fra Epidemikommissionen fremlægger regeringen en plan for udfasning af forsamlingsforbuddet.

Hjælpepakker

Aftalepartierne er enige om, at hjælpepakkerne forlænges, således at de gælder til og med d. 30. juni 2021. Regeringen indkalder til forhandlinger herom. 

Aftalepartierne er også enige om at forhandle en sommerpakke målrettet kulturen og oplevelsesøkonomien. 

Er du virksomhedsejer? Læs mere om hjælpepakker på:

Virksomhedsguiden.dk

Hurtige og effektive lokale nedlukninger

Som led i genåbningen følger myndighederne den lokale udvikling i smitte nøje. Myndighederne er enige om, at hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik er et afgørende redskab i epidemikontrollen.

Dertil er aftaleparterne enige om, at kommunerne skal have øgede beføjelser til at værksætte restriktioner og tiltag lokalt, når der sker en stigning i smitten.

Test

Test for COVID-19 kommer forsat til at spille en rolle i genåbning – også på længere sigt. 

Med udgangspunkt i følgende tre faser vil regeringen fremlægge brugen af tests for resten 2021: 

 1. I første fase understøttes den gradvise genåbning af massiv testning med både PCR- og antigen-test – herunder som en del af coronapas.
 2. I anden fase forventes en målretning af testning, hvor der er behov.
 3. I tredje fase forventes test først og fremmest at være en afgørende del af epidemiovervågningen, herunder ift. nye mutationer, smittespredning mv.

 Følg med i testindsatsen i Danmark her:

Test for COVID-19

Indhold på siden