Udvidelse af skærpede tiltag til i alt 69 kommuner

Pressemøde d. 10. december 2020

COVID-19-smittetallet er stigende i Danmark. Særligt Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Sjælland og en række større kommuner i Region Syddanmark og Region Nordjylland har en bekymrende smitteudvikling. På anbefaling fra Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, udvides en række skærpede tiltag til flere regioner og kommuner fra 11. december 2020 kl. 16.00.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Den 9. december 2020 trådte en række skærpede tiltag og restriktioner i 38 kommuner i kraft. På anbefaling fra Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har regeringen besluttet at udvide den nuværende geografiske afgrænsning af skærpede tiltag med yderligere 31 kommuner, så i alt 69 kommuner er omfattet. De skærpede tiltag gælder i de 31 nye kommuner fra 11. december 2020 kl. 16.00 til og med 3. januar 2021.

På anbefaling fra Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har regeringen besluttet at udvide den nuværende geografiske afgrænsning af skærpede tiltag med yderligere 31 kommuner, så i alt 69 kommuner er omfattet. De skærpede tiltag gælder i de 31 nye kommuner fra 11. december 2020 kl. 16.00 til og med 3. januar 2021.

Den geografiske udvidelse sker blandt andet på baggrund af hastigt stigende smittetal, høje positivprocenter og en bekymring for, at de høje smittetal breder sig til yderligere dele af landet, herunder en ny risikovurdering fra SSI, hvor Region Hovedstaden fortsat er på risikoniveau 4 ud af 5, mens Region Midtjylland og Region Sjælland er hævet til risikoniveau 4. Samtidig er der forventning om yderligere bevægelse på tværs af kommunegrænser op til og i forbindelse med jul og nytår. Flere dele af landet er derfor i risiko for at opleve yderligere tiltagende smitte. Det gælder også kommuner, der grænser op til kommuner med høje smittetal.

De skærpede tiltag omfatter således følgende dele af Danmark:

Region Hovedstaden (Bornholms Kommune undtaget).

 • Hele Region Sjælland.
 • Hele Region Midtjylland.
 • Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner i Region Syddanmark.
 • Større danske byer: Odense og Aalborg kommuner.

  Kommuner omfattet af skærpede tiltag på kort

Sundhedsmyndighederne opfordrer til, at man som borger tager særlige forholdsregler, hvis man har bopæl i en af de berørte kommuner og vælger at bevæge sig uden for de kommuner og regioner, hvor de skærpede tiltag og restriktioner er gældende. Man skal således ”tage sine restriktioner med sig”, hvis man forlader sig kommune.

Borgernes bevægelse uden for de berørte kommuner

Der gælder fortsat en række nationale tiltag i hele landet, herunder anbefalinger om begrænsning af social kontakt, forsamlingsforbud, krav og opfordringer om brug af mundbind og visir, og at serveringssteder skal lukke kl. 22.00 mv.

Indsatsgruppen, herunder Sundhedsmyndighederne, følger i øjeblikket smittesituationen meget tæt. Hvis smittetallene stiger yderligere i den kommende tid, kan det blive nødvendigt med geografisk udvidelse af tiltag og/eller indførelse af yderligere skærpede tiltag og restriktioner, jf. varslingssystemet.

Den generelle lønkompensationsordning fra foråret genindføres i hele landet. Ordningen kan søges af virksomheder, der står overfor at afskedige 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. Med den nye ordning bliver det muligt at søge om kompensation for enkelte arbejdssteder eller hele virksomheden. Aftalen træder i kraft 9. december og vil gælde frem til, at restriktionerne ophører. Der ses også på at forbedre de øvrige hjælpepakker til erhvervs- og kulturlivet.

Oversigt over tiltag

Baggrund for tiltag, herunder aktuel risikovurdering

Indsatsgruppen for COVID-19, herunder sundhedsmyndighederne, har udtrykt bekymring for det høje og stigende smitteniveau. Udviklingen er særligt bekymrende i nogle dele af landet. Det gælder fortsat i Region Hovedstaden, men også i Region Sjælland og Region Midtjylland samt en række øvrige kommuner.

Der er risiko for, at det højere smitteniveau spredes til andre dele af landet. Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at Danmark fortsat har udbredt samfundssmitte med risiko for en hurtig acceleration i smittetal. I de sidste uger er der set en kraftig stigning i smitten, særligt i nogle dele af landet.

Derfor er risikoniveauet i en ny risikovurdering hævet til 4 i henholdsvis Region Sjælland og Region Midtjylland, så disse regioner nu er på samme risikoniveau som Region Hovedstaden. I visse storbyer og kommuner uden for Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland ses også en bekymrende udvikling med stigende positivprocenter og/eller smittetal.

Den tiltagende smitte giver anledning til bekymring. Statens Serum Institut vurderer i en risikovurdering, at epidemien i Danmark lige op mod juledagene risikerer at nå et niveau, der svarer til eller overgår det tidligere toppunkt i foråret.

I lyset af den aktuelle smittemæssige situation anbefaler Indsatsgruppen, at de tiltag, som fra 9. december 2020 har været gældende i 38 kommuner, udvides til at gælde i flere dele af landet. Det er anbefalingen, at tiltagene udvides til geografisk sammenhængende områder for så vidt muligt at undgå smittespredning til regioner med et lavere risikoniveau.

Udvidelsen beror på en samlet vurdering af en række parametre, herunder smittesituationen i de på gældende områder, hensyn til at undgå smittespredning mellem områder med erhvervs- og transportmæssig tæt sammenhæng og et særligt fokus på områder med befolkningstæthed. Det betyder konkret, at de omfattede dele af landet har ét eller flere af nedenstående karakteristika:

 • Regioner eller kommuner, som samlet set har høje og stigende positivprocenter (andelen af testede personer som er testet positive) og smittetal.
 • Kommuner i omfattede regioner, som ligger i umiddelbar nærhed til kommuner med høje smitteniveauer, men ikke nødvendigvis selv har høje smitteniveauer.
 • Kommuner med stor befolkningstæthed og aktuelt stigende smitteudvikling/positivprocenter.
 • Kommuner med betydelig erhvervs- og transportmæssig sammenhæng med omkringliggende kommuner.

Regeringen har valgt at følge anbefalingerne.

I sine anbefalinger hæfter Indsatsgruppen sig særligt ved, at:

 • Der fortsat er høj og kraftigt stigende smitte med COVID-19 i Danmark.
 • På landsplan var incidensen 245 tilfælde pr. 100.000 indbyggere d. 9 december. Det er en stigning på 50% i forhold til ugen forinden.
 • Incidensen er 9. december særlig høj i Region Hovedstaden (418), Region Sjælland (229) og Region Midtjylland (184), hvor risikoniveauet er 4. I de to resterende regioner er risikoniveauet 3. I en række andre kommuner i landet ses ligeledes høje og stigende smittetal og/eller positivprocenter.
 • På landsplan var positivprocenten i uge 49 på 2,4 mod 1,8 ugen før.
 • Antallet af hospitalsindlagte med COVID-19 den 9. december 2020 var 349, hvilket er en stigning på 31 % fra den 2. december 2020.
 • Antallet af nyindlagte er, særligt i Region Hovedstaden, stigende. I uge 48 var antallet af nyindlæggelser på 6,3 per 100.000 indbyggere i Region Hovedstaden, mens det i uge 49 var på 11,2 per 100.000 indbyggere. For hele landet var antallet af nyindlæggelser på 4,7 per 100.000 indbyggere i uge 48, mens det i uge 49 var på 6,7 per 100.000 indbyggere.

Indhold på siden: