Det samfundsmæssige beredskab

Her finder du en beskrivelse af det samfundsmæssige beredskab i myndighedernes håndtering af covid-19.

Som opfølgning på rammeaftalen af 22. marts 2021 om plan for genåbning af Danmark, som blev indgået mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet, har de relevante myndigheder udarbejdet en beskrivelse af det samfundsmæssige beredskab for håndtering af covid-19, som det ser ud i slutningen af september 2021, med henblik på at skabe transparens for borgere og virksomheder.

Nedenfor finder du to oversigter. Den ene oversigt viser myndighedernes håndtering af covid-19-relaterede spørgsmål i fem forskellige scenarier, bl.a. den parlamentariske proces i forbindelse med indførelse af restriktioner, håndteringen af overbelastning på sygehuse samt distributionen af vacciner og overvågning af bivirkninger. Den anden oversigt beskriver opgaverne for en række relevante aktører i covid-19-beredskabet. I takt med udviklingen af covid-19-pandemien kan der blive behov for at nedlægge eller oprette aktører i det samfundsmæssige beredskab. De processer, som er anført i scenarierne, kan ligeledes løbende ændre sig.

Scenarier

Restriktioner

Fra behovet for tiltag opstår til ikrafttræden af regler, herunder regeringens, Epidemikommissionens og Folketingets Epidemiudvalgs rolle.

Sygehuskapacitet

Håndteringen af overbelastning på et sygehus på grund af antal indlæggelser relateret til covid-19.

Vacciner

Vejen fra producent til vaccinationsstik, leverancer og bivirkningsovervågning.

Værnemidler

Håndtering af mangel på værnemidler.

Overvågning og sekventering

Overvågning og sekventering af covid-19-varianter.

Oversigt over aktører