Overvågning og sekventering

Overvågning og sekventering af diverse COVID-19-varianter.

Svælgpodning

Overvågning af udviklingen i forskellige virusvarianter begynder med, at borgere bliver podet i svælget med henblik på at udføre en såkaldt PCR test.

Prøve sendes til analyse

Samme dag som en borger er blevet podet, bliver prøven sendt til analyse på enten Statens Serum Institut eller regionernes hospitaler. Prøver fra personer, der er henvist til test fra egen læge eller er blevet indlagt, analyseres på hospitalerne. Dette testspor kaldes sundhedssporet. Prøver fra personer, der ikke er henvist eller indlagt, bliver analyseret i Testcenter Danmark på Statens Serum Institut. Dette testspor kaldes samfundssporet.

PCR

PCR står for Polymerase Chain Reaction og fungerer ved at tilsætte prøven en række stoffer, som er designet til 1) at binde sig til genmaterialet i SARS-CoV-2, 2) at opformere virusmaterialet, og 3) at få fluorescerende stoffer til at lyse. PCR-testen er så effektiv, at der blot skal få viruspartikler i en slimprøve fra svælget til for at bekræfte, om en person er smittet. I over 99,9% af tilfældene er et positivt prøvesvar korrekt. På nuværende tidspunkt tager det i gennemsnit 15 timer fra man er blevet podet i svælget, til man modtager sit prøvesvar.

Variant-PCR-testen

Alle positive PCR-prøver i samfundssporet bliver screenet ved hjælp af en variant-PCR-test. En variant-PCR-test kan på 12-24 timer efter en positiv PCR test vise, om personer er smittet med en række særlige virusvarianter. Denne test kan ikke sige præcis, hvilken virusvariant der er tale om, men har til formål at kunne målrette smitteopsporingen mod bekymrende virusvarianter samt at bestemme, hvilke prøver der skal helgenomsekventeres. Positive variant-PCR-tests bliver helgenomsekventeret umiddelbart efter resultatet.

Helgenomsekventering

Siden marts 2020 har Statens Serum Institut i samarbejde med Aalborg Universitet sekventeret positive PCR-prøver. I dag helgenomsekventerer man som udgangspunkt alle positive PCR-tests. Helgenomsekventering er en metode til at finde frem til rækkefølgen af nukleotider i et bestemt DNA og handler således om præcist at kunne identificere, hvilken virusvariant forskellige personer er smittet med. Sekventeringen af de positive PCR-tests er vigtig, fordi det giver mulighed for at overvåge smittespredningen med varianter, som kan være mere smitsomme eller lede til mere alvorlige sygdomsforløb. Sekventering gør det også muligt at intensivere smitteopsporingen, når personer er smittet med en bekymrende virusvariant, samt at identificere konkrete smitteudbrud, fordi personer, der har smittet hinanden, ofte vil være smittet med beslægtede virusvarianter.

Statens Serum Institut indrapporterer til Styrelsen for Patientsikkerhed

Statens Serum Institut sender dagligt informationer til Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvilke borgere der er smittet med bekymrende virusvarianter. Dette muliggør differentierede smitteopsporingsstrategier ved varianter, der f.eks. er mere smitsomme eller kan lede til mere alvorlige sygdomsforløb.

Statens Serum Institut indrapporterer til Sundhedsministeriet

Statens Serum Institut sender dagligt sekventeringsresultater til Sundhedsministeriet, så ministeriet løbende har mulighed for at følge med i, hvilke varianter der er dominerende, og om der eventuelt er identificeret nye virusvarianter, der giver anledning til nye tiltag.

Indhold på siden: