Værnemidler og lægemidler

Håndtering af mangel på værnemidler og lægemidler.

Værnemidler

Som led i håndteringen af COVID-19-pandemien er der opbygget et robust lager af værnemidler. Ansvaret for lageret er placeret hos Styrelsen for Forsyningssikkerhed. Styrelsen sørger i samarbejde med Region Hovedstaden for, at der løbende indkøbes nye værnemidler til hele landet, der vil kunne forsyne det danske sundhedsvæsen, plejesektoren og andre samfundskritiske funktioner i minimum seks måneder, hvis Danmark rammes af en sundhedskrise.

Derudover samarbejder Styrelsen for Forsyningssikkerhed med den danske industri om, at virksomhederne kan omstille deres produktion til at fremstille f.eks. værnemidler, hvis der - som det skete under COVID-19 - igen skulle opstå knaphed på værnemidler på verdensmarkedet. Her omstillede flere danske virksomheder deres produktion i starten af pandemien, så Danmark på rekordtid blev selvforsynende af bl.a. håndsprit.

På vegne af EU står Styrelsen for Forsyningssikkerhed i samarbejde med Region Hovedstaden også for ét ud af 10 af EU´s nødlagere. Her kan europæiske lande og internationale organisationer via EU anmode om værnemidler, såfremt det skulle blive nødvendigt.

Følgende otte varegrupper er vurderet til at være særligt kritiske, og indgår derfor i det nationale lager: Desinfektionsmiddel til hænder, desinfektionsmiddel til overflader, handsker, kitler, masker, mundbind type I, mundbind type II + IIR samt visirer/beskyttelsesbriller.

Lægemidler

Reglerne om det statslige lægemiddelberedskab giver – efter aktivering af sundhedsministeren – Lægemiddelstyrelsen adgang til under visse omstændigheder at kunne gennemføre en række tiltag for at sikre forsyningen med lægemidler, mellemprodukter og aktive indholdsstoffer til Danmark.

Lægemiddelberedskabet kan aktiveres helt eller delvist af sundhedsministeren efter en faglig indstilling fra Lægemiddelstyrelsen. Beredskabet kan aktiveres på to forskellige niveauer: forebyggelsesniveauet og aktionsniveauet. Bestemmelserne i aktionsniveauet kan alene aktiveres, når der er indtruffet en forsyningsmæssig nødsituation på lægemidler, mellemprodukter eller aktive indholdsstoffer her i landet. Forebyggelsesniveauet kan aktiveres, hvor en sådan forsyningsmæssig nødsituation anses for nært forestående. Lægemiddelberedskabet kan således f.eks. finde anvendelse under en pandemi, men også i andre situationer, hvor det vurderes, at lægemiddelforsyningen er truet, f.eks. ved en væbnet konflikt i tredjelande.

Det statslige lægemiddelberedskab indgår i sundhedsberedskabet. Lægemiddelstyrelsen har til opgave at varetage den overordnede koordination af det statslige lægemiddelberedskab og overvåger derfor løbende forsyningssituationen i Danmark. Derudover samarbejder Lægemiddelstyrelsen løbende med grossister, virksomheder, apoteker, regionerne og andre myndigheder nationalt og internationalt for at reducere risikoen for forsynings- og leverancesvigt på apoteker og hospitaler under en forsyningsmæssig nødsituation.

Idet forsyningskæderne på lægemidler er globale, samarbejder Lægemiddelstyrelsen også med andre lægemiddelmyndigheder og øvrige samarbejdsparter på internationalt niveau om at overvåge forsyningen og på at forebygge svigt i forsyningskæderne.

Indhold på siden: