Foto: Madsen Jensen / Ritzau Scanpix

Hastighed, effektivitet og tillid

Strategi for håndtering af covid-19 frem til foråret 2023

Som led i covid-19 håndteringen er der udarbejdet en strategi med 8 fokusområder i indsatsen mod coronavirus. Hvert fokusområde indeholder et grundniveau og et eskalationsniveau. Grundniveauet er den grundpakke af værktøjer der bidrager til at holde epidemien under kontrol, og som samtidig understøtter hurtig eskalation af indsatsen i tilfælde af en forværret epidemisituation. Grundniveauet er i strategien beskrevet som det aktuelle niveau af epidemihåndtering. Strategien for håndtering af covid-19 gælder for 2022 og 1. kvartal 2023.

Strategiens mål

 • Redde menneskeliv – beskytte ældre og sårbare
 • Undgå overbelastning af sygehusene
 • Holde hånden under økonomi og arbejdspladser
 • Undgå nedlukninger og restriktioner

Strategiens 8 fokusområder

Hvad betyder regeringens coronastrategi for dig?

Du kan få svar på nogle af de mest centrale spørgsmål i oversigten herunder.

Vaccination

Sundhedsstyrelsen planlægger at starte vaccinationsprogrammet for både covid-19 og influenza den 1. oktober 2022. Nogle af de alle mest sårbare grupper, som for eksempel plejehjemsbeboere og de særligt sårbare ældre, kan dog få tilbuddet om covid-19 vaccination allerede fra midt i september. Og hele covid-19 vaccinationsprogrammet kan rykkes frem, hvis udviklingen i epidemien giver anledning til dette.

Det er allerede muligt at få en booster-vaccination på baggrund af en individuel vurdering, som tager udgangspunkt i den enkeltes risiko for et alvorligt forløb, risiko for smitte og formodet immunitetsstatus. Vurderingen foretages af egen praktiserende læge eller sygehuslæge.

Det er forventningen, at den generelle befolkning over 18 år er godt beskyttet mod alvorlig covid-19 sygdom og indlæggelse efter 3. stik, og at personer under 18 år er godt beskyttet efter 2. stik. Det betyder ikke, at man ikke kan blive smittet med covid-19, da vaccination har en lavere effekt over for smittespredning med omikron-varianten, men som vaccineret er man godt beskyttet mod et alvorligt sygdomsforløb.

Fremover vil det primære formål med covid-19 vaccinationsprogrammet være at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelser og død, men ikke at forebygge smitte. Derfor planlægger Sundhedsstyrelsen, at efterårets vaccination mod covid-19 skal målrettes personer på 50 år og ældre samt personer yngre end 50 år, som har en særlig risiko for et alvorligt forløb med covid-19, for eksempel personer med svært nedsat immunforsvar.

Der er fortsat et tilbud om vaccination til uvaccinerede. Det samme gør sig gældende med et 4. stik til ældre og borgere i risiko for alvorligt sygdomsforløb på baggrund af individuel vurdering.

Hvis epidemien gør det nødvendigt, kan hele befolkningen vaccineres inden for 5-8 uger.

Test, isolation og smitteopsporing

I grundniveauet anbefales lige nu kun test, hvis et testsvar kan have betydning for behandling af covid-19. Nære og øvrige kontakter anbefales ikke at blive testet. Du anbefales at blive testet, hvis du får symptomer på covid-19 og er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19. Hvis du er i øget risiko og tester positiv, kan du være i målgruppen for tidlig behandling af covid-19.

Sundhedsmyndighederne anbefaler ikke længere, at nære og øvrige kontakter bliver testet.

Derudover er der nogle anbefalinger for test på social- og ældreområdet. Læs mere om anbefaling for test her: Test for COVID-19

Ja. I grundniveauet vil der være daglige PCR-test tilgængelige i det offentlige spor, ligesom patienter i sundhedsvæsenet kan blive testet. Der er ikke længere offentlig adgang til test foretaget af private leverandører.

Sygehuskapacitet og behandling

Hvis du tester positiv og er i øget risiko, anbefales det at du kontakter din egen læge, da din læge skal vurdere, om du kan få tidlig behandling mod covid-19.

Læs nærmere om tidlig behandling her: Smittet

I grundniveauet kan ældre og sårbare blive behandlet med såkaldt antiviral tabletbehandling mod covid-19. Din praktiserende læge kan ordinere den, hvis du er i målgruppen for tidlig behandling.

Læs mere her: Covid-19 tabletbehandling - (sst.dk)

Regionerne sikrer beredskabsplaner for kapaciteten på sygehusene, som kan iværksættes, hvis behovet for indlæggelser stiger.

Et stigende antal indlæggelser som følge af covid-19 eller andre smitsomme sygdomme kan medføre behov for prioritering i anden behandling på sygehusene.

Samtidig er det dog også vurderingen, at tabletbehandlingen fremover kan få større betydning for epidemihåndteringen og dermed også være med til at reducere antallet af indlæggelser.

Epidemiovervågning

Det er nødvendigt med en tilstrækkelig epidemiovervågning for, at man kan foretage den risikovurdering, der skal understøtte en effektiv epidemihåndtering.

Derfor indeholder strategien et setup for epidemiovervågning i grundniveauet, der indeholder både et PCR-testspor, spildevandsovervågning samt indrapportering af luftvejsinfektioner, herunder covid-19 via de praktiserende læger. På den måde kan smitteudbredelsen og smittetrykket overvåges i samfundet.

I PCR-testsporet sekventeres prøver, og dermed kan man identificere og risikovurdere virusvarianter og holde øje med reinfektioner samt overvåge vigende immunitet i samfundet

Smitteforebyggelse og sårbare personer

Det bedste, du kan gøre for at forebygge smitte, er at følge Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig.

 1. Bliv vaccineret
 2. Bliv hjemme, hvis du er syg
 3. Hold afstand
 4. Luft ud og skab gennemtræk
 5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Strategien handler om at undgå nedlukninger og samtidig passe på de mest sårbare borgere. Det skal ske via de stærkeste værktøjer i værktøjskassen, som primært er vaccination og test.

Derfor vurderer sundhedsmyndighederne, at kontaktreducerende tiltag (fx arealkrav, deltagerbegrænsninger, lukketider i nattelivet, forsamlingsforbud, nedlukninger m.v.) først kan komme på tale, hvis de øvrige tiltag ikke længere vurderes for tilstrækkelige.

Kontaktreducerende tiltag generelt kræver at covid-19 kategoriseres som samfundskritisk, og at der ikke er et flertal i Epidemiudvalget, der er imod at genindføre disse tiltag.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan dog udstede påbud til fx plejehjem og sociale tilbud om besøgsrestriktioner. Det kræver, at covid-19 er kategoriseret som alment farlig.

Der er et særskilt fokus på at beskytte de ældre og sårbare borgere. I første omgang betyder det, at de vil blive prioriteret som de første i et nyt vaccinationsprogram.

Fra 15. august anbefales en PCR-test hver 14. dag for personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen). Fra samme dato anbefales en antigenselvtest hver 14. dag for personale på sociale tilbud med sårbare mennesker, der er i øget risiko for et alvorlig forløb ved smitte med covid-19.

Pårørende til +85-årige på plejehjem, eller som modtager hjemmepleje, kan få udleveret antigenselvtest og opfordres til at tage en test ved besøg.

Sundhedsmyndighederne vil fortsætte med løbende at kommunikere om den seneste viden om covid-19 - herunder også relevant rådgivning om smitteforebyggelse og vaccination. Blandt andet for at skabe transparens og forudsigelighed for offentligheden samt understøtte den tillid, der er til sundhedsmyndighederne.

Coronasmitte.dk er de danske myndigheders fælles hjemmeside, hvor borgere og virksomheder kan finde aktuel information, vejledning og viden om covid-19.

Rejse

I strategiens grundniveau vil den internationale udvikling blive fulgt tæt, og ved bekymrende internationale udviklinger kan det igen blive relevant at indføre tiltag ved ind- og udrejse.

Danskere vil blive vejledt om andre landes covid-19-restriktioner på ambassadernes hjemmesider. Læs mere her: Rejser under COVID-19 (um.dk)

Sundhedsmyndighederne vurderer, at der ikke er behov for tiltag ved indrejse i grundniveauet af epidemihåndteringen.

Aktivering af indrejserestriktioner for rejsende fra lande med bekymrende virusvarianter kan ske inden for ca. 36 timer, hvis der er behov for at eskalere epidemihåndteringen.

Særligt indsatsområde: Ældre og sårbare i øget risiko

Særskilt fokus på at slå ring om ældre og sårbare borgere

 • Prioriteres som de første i vaccinationsindsatsen.
 • Udvidet adgang til booster-vaccination på baggrund af en individuel vurdering, som tager udgangspunkt i den enkeltes risiko for alvorligt forløb, risiko for smitte og formodet immunstatus. Vurderingen kan foretages af enten praktiserende læge eller sygehuslæge.
 • Hurtig udrulning i ældreplejen og til særligt udsatte på botilbud, hvis nødvendigt.

Se de aktuelle testanbefalinger på social- og ældreområdet: 

Råd og regler - Sociale tilbud, plejehjem m.v. og hjemmeplejen

 • Fortsat fokus på sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger om bl.a. rengøring, værnemidler, afstand og hygiejne.
 • Personale tager værnemidler i brug ved tæt kontakt med beboer med påvist covid-19 eller, hvor der er mistanke om smitte, jf. gældende retningslinjer.
 • Ved stigning i smitte: skærpede smitteforebyggende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.
 • Fortsat udbrudshåndtering på plejehjem, botilbud mv.
 • Evt. indførelse af relevante kontaktreducerende coronarestriktioner, og efter behov konkrete påbud fra STPS om besøgsrestriktioner på plejehjem og sociale tilbud (såfremt covid-19 er kategoriseret som en alment farlig sygdom). Anvendelse af besøgsrestriktioner vil alene kunne ske, såfremt det vurderes relevant (proportionalt).
 • Forbedring af data om test-, smitte og vaccinationssituationen på ældreområdet (navnlig ift. hjemmeplejen) og på socialområdet.
 • Kompetenceudvikling (løbende supervision og sparring ift. viden om smitteforebyggende foranstaltninger) af personale i ældreplejen og på sociale tilbud med personer i øget risiko.
 • Ligestilling af private og offentlige aktører på social- og ældreområdet ift. tilgængelighed af test og vacciner.

Potentielle scenarier

Der sker en opblussen af smitten med omikron-lignende varianter. Forventes ikke at påvirke sundhedsvæsenet mere end i foregående omikronbølge. Den aktuelle smitte med BA.5 kan muligvis ses som et forstadie til dette.

Der sker en opblussen af smitten med en delta-lignende variant. Medfører sammenlignet med scenarie 1 højere risiko for en stor sygdomsbyrde ift. infektion, med afledte effekter på sundhedsvæsenet. Mest alvorligt for ældre og sårbare. Vaccination forventes at mindske risikoen for alvorlige sygdomsforløb.

Der introduceres en ny variant, som undviger den eksisterende immunitet betragteligt og medfører udbredt sygdom (omikron-lignende) og eventuelt alvorlig sygdom (ny alvorlig variant). Det er vanskeligt at vurdere risikoen for, hvorvidt sygdommen bliver udbredt og/eller alvorlig. Vaccination må forventes i nogen udstrækning at mindske risikoen for alvorlige sygdomsforløb.

Forventning

 • SSI vurderer, at der i efteråret 2022 som minimum forventes en smittebølge med en subvariant af omikron-varianten.
 • De engelske myndigheder (SAGE) forventer ligeledes sæsonbestemte bølger som følge af vigende immunitet.
 • SSI forventer ligeledes, at der kan introduceres en ny variant med bekymrende karakteristika, som vil kunne spredes i Danmark (scenarie 2 eller 3).
 • Graden af bekymring afhænger af variantens konkrete egenskaber, særligt om den er mere alvorlig.

Om risikoniveauer og eskalation

Epidemikommissionen fastsætter risikoniveauet pba. input fra sundhedsmyndighederne.

Ved en ny risikovurdering vurderer Epidemikommissionen samtidigt, om der er grundlag for at rådgive regeringen om behov for eskalation af indsatsen.

Transparens vedr. risikoniveauer og Epidemikommissionens vurderinger er afgørende for både erhvervslivet og kulturinstitutioner ift. forberedelse af eventuelle tiltag og sektorernes beredskabsplaner.

Primære indikatorer for justering af risikoniveau

 • Ny bekymrende virusvariant
 • Vigende immunitet
 • Kraftigt stigende smittetryk
 • Udfordret sygehuskapacitet
 • Stigende positivprocent
 • Overdødelighed

Risikoniveauer

Risikoniveau Beskrivelse
1 Potentiale for meget lav sygdomsbyrde i den kommende periode
2 Potentiale for lav sygdomsbyrde i den kommende periode
3 Potentiale for moderat sygdomsbyrde i den kommende periode
4 Potentiale for høj sygdomsbyrde i den kommende periode
5 Potentiale for meget høj sygdomsbyrde i den kommende periode

Vær opmærksom på, at risikoniveauerne, som er omtalt i publikationen, løbende ændres. 
De aktuelle risikoniveauer kan ses her: Aktuelt risikoniveau