Epidemiovervågning

Stabil og tilstrækkelig overvågning, der sikrer mulighed for rettidig reaktion

Aktuelt niveau af epidemihåndtering

Epidemiovervågning kan:

 • Bestemme smitteudbredelse og smittetryk (spildevandsovervågning dækker 70 pct. af befolkningen).
 • Vurdere sygdommens alvorlighed.
 • Identificere udbrud.
 • Opdage og risikovurdere nye varianter (op til 4.000 ugentlige sekventeringer + internationale signaler).
 • Følge reinfektioner og vigende immunitet (særligt gennem internationale signaler).
 • Overvåge vaccinetilslutning.
 • Overvåge sygehuskapacitet.
 • Opstille forventninger til fremtidige smittebølger.

Eskalation af epidemihåndtering

 • Overvågning bliver mere finmasket i takt med øget testaktivitet (særlig national overvågning af virusvarianter, reinfektioner og vigende immunitet forbedres)

Sundhedsmyndighedernes anbefaling

 • Tilstrækkelig epidemiovervågning er en forudsætning for at kunne foretage den risikovurdering, der skal understøtte en effektiv epidemihåndtering.
 • Behov for et tilstrækkeligt og skalerbart antal PCR-test. PCR er en forudsætning for at kunne sekventere prøver for at identificere og risikovurdere virusvarianter, monitorere reinfektioner samt overvåge vigende immunitet og alvorlighed. Epidemiovervågningen skal derfor ses i sammenhæng med teststrategien.
 • Alternative overvågningssystemer og datakilder anvendes ved lavere testaktivitet, herunder spildevandsovervågning og sentinelovervågning ift. bestemmelse af smittetryk, mens disse ikke egner sig til overvågning af nye virusvarianter.
 • Sideløbende pågår der en overvågning af sygelighed af indlagte med covid-19 eller andre smitsomme sygdomme som fx influenza på sygehusene, hvilket ligeledes er væsentligt i vurderingen af den samlede epidemiologiske situation.

Strategiens 8 fokusområder