Kommunikation, tillid og trivsel

Klar, transparent og troværdig kommunikation skal sikre borgernes opbakning og erhvervs- og kulturlivets bidrag til epidemihåndteringen.

Aktuelt niveau af epidemihåndtering

  • Løbende kommunikation vedr. smitte, udbredelse, alvorlighed og ændringer i anbefalinger mv. bl.a. på coronasmitte.dk og covidtravelrules.dk.

Eskalation af epidemihåndtering

  • Eskalationen følger indsatsen i de andre spor.
  • Øget målrettet kommunikation til befolkningen og sektorer vedr. smitte, udbredelse, alvorlighed, smitteforebyggelse og evt. restriktioner.
    • Såfremt kontaktreducerende tiltag bliver relevante, vil dialogen med erhvervs- og kulturliv intensiveres.

Sundhedsmyndighedernes anbefaling

  • Sundhedsmyndighederne vil fortsætte med løbende at kommunikere om den seneste viden om covid-19, ny viden om eventuelle udviklinger i epidemien samt sundhedsfaglig information til befolkningen, herunder også relevant rådgivning om smitteforebyggelse og vaccination. Blandt andet for at skabe transparens og forudsigelighed for offentligheden samt understøtte den tillid, der er til sundhedsmyndighederne.
  • Trivsel er et betydeligt hensyn i epidemihåndteringen, og det er et fundament i valg af tiltag, at de mindst muligt indgribende tiltag tages i brug, så epidemihåndteringen ikke grundlæggende udfordrer eller forværrer trivslen i samfundet.
  • Ud over den løbende kommunikation til befolkningen, understøttes håndteringen generelt af underliggende digital infrastruktur, som er forudsætninger for test, vaccinationer og visning af prøver. Teknologiske løsninger rettet mod borgerne, herunder covid-løsningerne på sundhed.dk, coronapas-appen (kun EU-visning er aktuelt aktiv), coronaprover.dk, smittestop-appen (aktuelt i bero) mv., medvirker til at gældende tiltag får størst mulig effekt i samfundet.

Strategiens 8 fokusområder

Kommunikation, tillid og trivsel