Kontaktreducerende tiltag

Undgå nedlukninger og restriktioner.

Aktuelt niveau af epidemihåndtering

  • Ingen kontaktreducerende tiltag.

Eskalation af epidemihåndtering

  • Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud til fx plejehjem og sociale tilbud om fx besøgsrestriktioner (kræver at covid-19 er kategoriseret som alment farlig).
  • Der kan indføres kontaktreducerende tiltag indenfor 7-10 dage, såfremt smittesituationen tilsiger det. Ved indførelse af tiltag vil det blive tilstræbt at give de bedst mulige betingelser for implementering under den givne smittesituation.
  • Indførelse af kontaktreducerende tiltag generelt kræver bl.a., at covid-19 kategoriseres som samfundskritisk , og at der ikke er et flertal i Epidemiudvalget, der udtaler sig imod genindførelse.
  • Evt. indførelse beror på proportionalitetsbetragtninger, geografi (lokale tiltag) og hvor indgribende tiltag skal være for at inddæmme smitten.
  • Der tages konkret stilling til spørgsmålet om kompensation samtidig med en eventuel indførelse af kontaktreducerende tiltag.

Sundhedsmyndighedernes anbefaling

  • Sundhedsmyndighederne vurderer, at kontaktreducerende tiltag (fx arealkrav, deltagerbegrænsninger, lukketider i nattelivet mv. og i yderste tilfælde forsamlingsforbud og nedlukninger) kan søges undgået ved en bred smitteforebyggende indsats, som kan eskaleres, såfremt epidemien tilsiger det.
  • Kontaktreducerende tiltag er forbundet med store omkostninger for befolkningen og samfundet, hvorfor de bør forebygges.
  • Såfremt situationen udvikler sig kritisk, kan kontaktreducerende tiltag igen blive relevante, men således kun, hvis øvrige tiltag ikke vurderes tilstrækkelige.
  • En evt. indførelse af kontaktreducerende tiltag bør ske ud fra, hvad der vurderes proportionelt i den givne situation, herunder så vidt muligt geografisk afgrænset fx i form af lokale tiltag.

Strategiens 8 fokusområder

Kontaktreducerende tiltag