(Re)vaccination

Fastholde beskyttelse mod alvorlig sygdom og død gennem fortsat høj vaccinetilslutning

Aktuelt niveau af epidemihåndtering

Over sommeren

 • Tilbud om vaccination til inviterede, som ikke er vaccineret.
 • Udvidet adgang til booster-vaccination på baggrund af en individuel vurdering, som tager udgangspunkt i den enkeltes risiko for alvorligt forløb, risiko for smitte og formodet immunstatus. Vurderingen kan foretages af enten praktiserende læge eller sygehuslæge.
 • Fleksibel kapacitet, der kan eskaleres.

Efter sommer

 • Baseret på den foreløbige anbefaling fra Sundhedsstyrelsen kan det forventes, at:
  • Booster-vaccination fra ca. 15. september 2022 af beboere på plejehjem og særligt sårbare ældre.
  • Booster-vaccination af alle fra 50 år med start 1. oktober 2022.
  • Fortsat booster-vaccination til helt særligt sårbare på baggrund af en konkret lægefaglig vurdering.
  • Fortsat tilbud om vaccination til inviterede, som ikke er vaccineret.
 • Vaccination mod covid-19, influenza og pneumokokker – kan som udgangspunkt gennemføres samlet, men vaccination mod covid-19 afventer ikke de andre, hvis nødvendigt.

Eskalation af epidemihåndtering

 • Kapacitet til at udrulning til hele befolkningen kan gennemføres på 8 uger (5-6 uger i et worst case scenarie), hvis nødvendigt.
 • Tidligere udrulning (før 15. september 2022) eller udrulning til en større målgruppe end beskrevet under aktuelt niveau kan gennemføres, hvis nødvendigt.

Sundhedsmyndighedernes anbefaling

 • Vaccination er det mest effektive tiltag til beskyttelse mod alvorlig sygdom og død.
 • En vaccinestrategi med fokus på sygdomsforebyggelse fremfor smitteforebyggelse. Vaccinationsindsatsen skal beskytte personer i øget risiko.
 • Der skal etableres et robust og effektivt set-up ift. udrulning og massevaccination (centralt-styret regional organisering).
 • Gennem udbud og aftaler med praktiserende læger og private aktører skal der etableres fleksibel kapacitet og vaccineinfrastruktur ift. at udbygge og gennemføre vaccination hurtigere end planlagt.
 • Styring af vaccinationsprogram, kampagne og kommunikation til befolkningen er centrale opgaver.

Strategiens 8 fokusområder