Smitteforebyggelse

Grundlæggende for at afbøde, forsinke eller afværge eskalation i smitten.

Aktuelt niveau af epidemihåndtering

 • Anbefalinger om generel smitteforebyggelse – de seks generelle smitteforebyggende råd fra Sundhedsstyrelsen:
  1. Bliv vaccineret
  2. Bliv hjemme, hvis du er syg.
  3. Hold afstand.
  4. Luft ud og skab gennemtræk.
  5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved.

Eskalation af epidemihåndtering

 • Mulighed for genindførelse af skærpede anbefalinger til smitteforebyggelse.
 • Øget kommunikation om smitteforebyggende anbefalinger til befolkningen og sektorer.
 • Mulighed for genindførelse af fx mundbind og coronapas. Kræver bl.a., at covid-19 kategoriseres som samfundskritisk, og at der ikke er et flertal i Epidemiudvalget, der udtaler sig imod genindførelse. Genindførelse af coronapas forudsætter tilstrækkelig testkapacitet.

Sundhedsmyndighedernes anbefaling

 • Sundhedsmyndighederne anbefaler, at smitteforebyggelse er en grundlæggende del af epidemihåndteringen. Når smitteforebyggende tiltag gennemføres på alle niveauer, har det en gunstig virkning på både covid-19 og på en række almindelige smitsomme sygdomme, herunder forkølelse, influenza mv.
 • Erfaringen er, at smitte kan forebygges, og at smitteforebyggelse kan afbøde, forsinke eller optimalt afværge en eskalation i smitten.
 • Den fremadrettede smitteforebyggende indsats bør have fokus på befolkningens adfærd, herunder at blive hjemme ved sygdom, hyppig udluftning eller ventilation, holde afstand samt god hosteetikette, håndhygiejne og rengøring.
 • Derudover bør der også være fokus på, at hygiejne og generel smitteforebyggelse i samfundet fastholdes.
 • Tværsektorielle smitteforebyggende tiltag har vist sig effektive, fx i detailhandlen, på arbejdspladser og i skoler og dagtilbud mv.

Strategiens 8 fokusområder

Smitteforebyggelse