Test, isolation og smitteopsporing

Del 1 – Test

Robust og omkostningseffektivt beredskab, der kan tilpasses den epidemiologiske udvikling med den fornødne hastighed.

Test:

Aktuelt niveau af epidemihåndtering

 • PCR-test i sundhedssporet til patienter i sundhedsvæsenet.
 • Offentligt tilgængelige PCR-test. Testkapaciteten over sommeren muliggør bl.a. test til personer i målgruppe for antiviral tabletbehandling og test til rejsende.
 • Der er over sommeren opfordring til, at plejepersonale i social-og æld­replejen testes 2 gange ugentligt med antigenselvtest. Fra 15. august genindføres anbefaling om PCR-test hver 14. dag for plejepersonale i social - og æld­repleje.
 • Pårørende til +85-årige på plejehjem, eller som modtager hjemmepleje, kan få udleveret antigenselvtest og opfordres til at tage en test ved besøg.
 • Der er ikke længere gratis test foretaget af private leverandører.
 • Antigenselvtest til brug for målrettede indsatser fx test af personale i ældreplejen.
Test:

Eskalation af epidemihåndtering

 • Fleksibel testkapacitet ift. at kunne imødekomme forskellige scenarier.
 • Antigenselvtest og PCR-test supplerer hinanden og tilpasses epidemisituationen.
 • Eskalation op til 30.000 daglige PCR-test i sundhedssporet.
 • Eskalation med op til 50.000 PCR-test med 14 dages varsel op til en samlet testkapacitet på 200.000 PCR-test i samfundssporet.
 • Lager af antigenselvtest til målrettede indsatser.

Sundhedsmyndighedernes anbefaling

 • Sundhedsmyndighederne vurderer, at det er vigtigt, der er et tilgængeligt PCR-test set-up for de grupper, som er omfattet af testanbefalinger, og mhp. at følge signaler i smitteudviklingen. Sundhedsmyndighederne vurderer, at testkapaciteten i grundniveauet understøtter aktuelle testanbefalinger og overvågning.
 • Med henblik på at påbegynde antiviral tabletbehandling i tide, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personer i øget risiko for alvorligt forløb ved symptomer på covid-19 bør få foretaget en test. Denne bør foretages uden forsinkelse, således at patienten kan komme i relevant behandling.
 • Muligheden for at identificere og risikovurdere nye varianter styrkes ved eskalation, hvor der foretages flere test, som kan indgå i overvågningen.
 • PCR-test af risikogrupper bidrager også til overvågning af vigende immunitet i befolkningen.

Del 2 – Isolation og smitteopsporing

Effektiv udbrudshåndtering samt smitteopsporing via hotline som borgere kan ringe ind til mhp. rådgivning

Isolation og smitteopsporing:

Aktuelt niveau af epidemihåndtering

 • Selvbetjeningsløsning for smittede via appen ”minsundhed” eller på sundhed.dk, hvis man får et positivt prøvesvar.
 • Kapacitet (mulighed for 500 daglige opkald) i coronaopsporingens hotline, så borgere kan ringe og få rådgivning til egen smitteopsporing og isolation.
 • Fokus på udbrudshåndtering og opsporing på plejehjem, botilbud mv., i hjemmeplejen og i sundhedsvæsenet.
 • Kapacitet i coronaopsporingens hotline, som understøtter mulighed for eskalation af indsatsen.
Isolation og smitteopsporing:

Eskalation af epidemihåndtering

 • Mulighed for intensiveret smitteopsporing, herunder som led i indsats for at forsinke udbredelsen af bekymrende varianter, der kommer ind over grænsen.
 • Eskalation med op til 6.500 daglige opkald over 3 uger.
 • Mulighed for genindførelse af offentlige isolationsfaciliteter.

Sundhedsmyndighedernes anbefaling

 • Det vurderes fortsat relevant at foretage udbrudshåndtering på områder, hvor der er ældre og sårbare såsom plejehjem, specialskoler og sociale botilbud.
 • SSI og STPS vurderer, at smitteopsporingen har sikret rådgivning til den generelle befolkning, og aflastning af sundhedsvæsenet, herunder særligt praktiserende læger.

Strategiens 8 fokusområder