Tiltag ved ind- og udrejse

Iværksættes for at forhale introduktion og udbredelse af bekymrende virusvarianter.

Aktuelt niveau af epidemihåndtering

  • Overvågning af smittesituationen i ind- og udland, herunder forekomsten af bekymrende virusvarianter.
  • Tværministeriel taskforce for covid-19-rejserestriktioner.
  • Vejledning af danske rejsende om andre landes covid-19-restriktioner, bl.a. via danske ambassaders covid-19-hjemmesider.

Eskalation af epidemihåndtering

  • Aktivering af nødbremse for bekymrende virusvarianter, der medfører restriktioner ved indrejse, og at alle rejser til lande med bekymrende virusvarianter frarådes (rød rejsevejledning). Aktivering af nødbremsen kan ske inden for ca. 36 timer.
  • Mulighed for genindførelse af generelle krav om test og isolation ved indrejse i Danmark på baggrund af anbefaling fra sundhedsmyndighederne.
  • Mulighed for at genindføre rejsevejledninger baseret på covid-19 for at mindske rejseaktivitet og dermed begrænse smitteimport.
  • Genindførelse af indrejserestriktioner kræver bl.a., at et flertal af Folketinget Epidemiudvalg ikke udtaler sig imod indførelsen.

Sundhedsmyndighedernes anbefaling

  • Sundhedsmyndighederne vurderer, at tiltag ved ind- og udrejse ikke er relevant i grundniveauet af epidemihåndteringen.
  • Den internationale udvikling følges tæt, og ved bekymrende internationale udviklinger kan det igen blive relevant at indføre tiltag ved ind- og udrejse.
  • Tiltagene kan indgå sammen med flere tiltag i en samlet indsats, der sigter mod at forhale introduktionen og udbredelsen af nye bekymrende varianter.

Strategiens 8 fokusområder

Tiltag ved ind- og udrejse