Overblik over hele genåbningen fra marts – maj 2021

Nedenfor kan du se den overordnede plan for den samlede genåbning siden 22. marts 2021.

Overblik over hele genåbningen

Planen er aftalt af et flertal i Folketinget ved en aftale 22. marts 2021. Den er løbende blevet justeret jf. den aktuelle udvikling i epidemien. Forud for hver fase af genåbningen har der været gennemført sundhedsfaglige vurderinger og anbefalinger. Herefter er det endelige indhold af den kommende genåbning i en aftale mellem de politiske partier besluttet.

Genåbning af Danmark i faser

Fase 1: Genåbning fra 6. april

Lempelserne er trådt i kraft pr. 6. og 13. april.

 • Ud over elever i 0.-4. klasse, som allerede er tilbage på fuld tid – kan elever i 5.-8. klasse, og ikke-afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser i hele landet vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (dvs. hver anden uge), medmindre den specifikke kommune er undtaget herfor. Afgangsklasser er allerede tilbage med reduceret fremmøde.
 • Personale og elever fra og med 12 år i grundskolen opfordres kraftigt til at have gennemført en test inden for de seneste 72 timer. Der er dog ikke behov for mere end to ugentlige test. Tilsvarende testkrav gør sig gældende for personale og elever på ungdoms- og voksenuddannelserne.
 • Afgangsstuderende på videregående uddannelser med mange praksiselementer kan vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (fx hver anden uge), medmindre den specifikke kommune er undtaget herfor.
 • Øvrige studerende på videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 pct. fysisk fremmøde, herunder med førsteårsstuderende som en særlig prioritet, medmindre den specifikke kommune er undtaget herfor.
 • Studerende kan møde fysisk i studiegrupper, læsegrupper på biblioteker mv. på uddannelsesinstitutionerne med smittereducerende tiltag, medmindre den specifikke kommune er undtaget herfor.
 • Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. og krav om mundbind, ligesom der vil være krav om, at studerende og personale møder op med et negativt testsvar, der højst er 72 timer gammelt.
 • Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud. Frem til den milepæl vurderer aftalepartierne ved hver faseovergang, om der er grundlag for at få endnu flere børn og unge fysisk tilbage.
 • Liberale serviceerhverv mv. kan genåbne fra 6. april.
 • Der vil gælde krav om anvendelse af mundbind eller visir samt retningslinjer for smitteforebyggelse.
 • Der vil endvidere være krav om anvendelse af coronapas.
 • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal på 15.000 m2 eller derunder kan genåbne, medmindre den specifikke kommune er undtaget herfor.
 • Genåbningen gælder ikke for biografer, restauranter og cafeer mv., som er lokaliseret i indkøbscenteret mv.
 • Der vil gælde arealkrav, krav om anvendelse af mundbind eller visir, tiltag der skal modvirke ophold i fællesarealer mv. samt retningslinjer for smitteforebyggende adfærd.

Fase 2: Genåbning fra 21. april

Lempelserne er trådt i kraft pr. 21. april.

 • Indendørs forsamlingsforbud hæves til 10 personer
 • Udendørs forsamlingsforbud hæves til 50 personer
 • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal over 15.000 m2 kan også genåbne fra 21. april 2021.
 • 5.-8. klasser i grundskolen får mulighed for fysisk fremmøde udendørs i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning.

Genåbningen af skole vil omfatte landsdelene Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland. I disse landsdele genåbnes følgende:

 • Der åbnes yderligere for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser, hvor afgangselever kan vende tilbage med 80 pct. fremmøde.
 • Erhvervsuddannelser genåbnes med 100 pct. fremmøde.

Genåbningen af uddannelse vil omfatte landsdelene Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland. I disse landsdele genåbnes følgende: 

 • Der åbnes for 30 pct. fysisk fremmøde for studerende.
 • Der åbnes for mulighed for anvendelse af udendørsarealer til undervisningsbrug.
 • Der åbnes for indendørsservering på restauranter og cafeer mv. med forudgående bestilling og krav om coronapas. Arealkrav på 2 m2 pr. siddende kunde og 4 m2 pr stående.
 • Der åbnes for udendørsservering på restauranter, cafeer mv. uden coronapas.
 • Restauranter og caféer mv. må holde åbent til kl. 23. Sidste udskænkning må ikke ske senere end kl. 22.
 • Der åbnes for tilskuere til fodboldkampe i 3F Superligaen og en række andre ligaer og divisioner med adskilte sektioner af højst 500 siddende tilskuere med 1 meters afstand. Der vil være krav om coronapas.
 • Der åbnes for museer inkl. videnspædagogiske aktivitetscentre og kunsthaller med krav om coronapas
 • Der åbnes for biblioteker med krav om coronapas
 • Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 åbner uden coronapas med forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen omfatter ikke sangaktiviteter.
 • Daghøjskoler inkl. seniorhøjskoler åbner med testkrav svarende til testmodellen på uddannelsesområdet
 • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 uden coronapas. Der er forsamlingsloft på 25 personer.
 • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 70 år med coronapas og forsamlingsloft på 10 personer.
 • Nuværende anbefalinger, om at kirkelige handlinger varer højst 30 minutter og gennemføres uden fællessang, lempes.

Fase 3: Genåbning fra 6. maj

Lempelserne er trådt i kraft pr. 6. maj.

 • Indendørs forsamlingsforbud hæves til 25 personer
 • Udendørs forsamlingsforbud hæves til 75 personer
 • Der åbnes for konferencer, spillesteder, teatre og biografer og lignende lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.
 • Der vil være krav om anvendelse af coronapas.
 • Der åbnes for indendørs idræt for voksne over 18 år.
 • Der vil være krav om anvendelse af coronapas.
 • Sundhedsmyndighederne skal overveje, om der kan lempes på anbefalingerne vedr. hjemmearbejde.

Fase 4: Genåbning fra 21. maj

Lempelserne er trådt i kraft pr. 21. maj.

 • Indendørs forsamlingsforbud hæves til 50 personer
 • Udendørs forsamlingsforbud hæves til 100 personer
 • Der åbnes for resterende idræts- fritids- og foreningsaktiviteter.
 • Der vil være krav om anvendelse af coronapas.
 • Der åbnes for indendørs lokaler i forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier eller lignende samt spillehaller, kasinoer og bade- og legelande mv..
 • Der vil være krav om anvendelse af coronapas.
 • Der åbnes for aftenskoler, Folkeuniversitetet, korte kurser og dagelever på folkehøjskoler med både dagelever og overnattende elever, korte kurser på efterskoler og frie fagskoler samt indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og voksenuddannelser.
 • 100 pct. fysisk fremmøde for resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelser og for studerende på videregående uddannelser.
 • Der lægges op til 20 pct. fysisk fremmøde på arbejdspladser for medarbejdere, der i dag arbejder hjemme.
 • Reglerne for coronapas lempes på visse områder