Personalet på skolerne kviktestet 2 gange ugentligt

03-02-2021

I løbet af uge 6 begynder kommunerne arbejdet med løbende at kvikteste personalet på skoler i forbindelse med genåbning af 0.-4. klasserne. Endvidere opfordres personalet til at få taget en PCR-test, inden skolerne åbner mandag den 8. februar 2021.

Når skolerne genåbner for de mindste klasser fra mandag d. 8. februar, igangsætter Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, regionerne og kommunerne en model for test af lærere, pædagoger, skoleledere og andre faggrupper i skolen.

Lærere, pædagoger og andet personale på skolerne opfordres kraftigt til at få gennemført en PCR-test op til genåbning. Samtidig vil der blive opbygget testkapacitet i kommunerne, så personalet på landets skoler fra uge 6 vil få tilbudt 2 ugentlige kviktest.

Modellen vil tage udgangspunkt i, at kviktest af personalet på skolerne bliver foretaget på skolen. Det vil være frivilligt for lærere, pædagoger mv. at lade sig teste, og testning vil som udgangspunkt foregå i arbejdstiden eller i umiddelbar tilknytning hertil.

Det vil være kommunerne selv, der står for at foretage kviktestene. Arbejdet går derfor nu i gang med at få oplært personale til at kunne pode, aflæse svar, indberette testsvar mv.