Stor genåbning fra 21. april 2021

Udmelding 16. april 2021 - opdateret 20. april

Forsamlingsforbuddet lempes, og der åbnes for museer, restauranter, caféer og tilskuere til fodboldkampe. Elever og studerende kan komme mere tilbage i nogle landsdele. Genåbningen kommer oven i det, der er allerede er genåbnet.

Det åbner d. 21. april

Restauranter, cafeer mv.

 • Restauranter og caféer mv. må holde åbent til kl. 23. Sidste udskænkning må ikke ske senere end kl. 22.
 • Der åbnes for udendørsservering på restauranter, cafeer mv. uden coronapas.
 • Der åbnes for indendørsservering på restauranter og cafeer mv. med forudgående bestilling og krav om coronapas. Arealkrav på 2 m2 pr. siddende kunde og 4 m2 pr stående.

Forsamlingsforbud

 • Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer indendørs og til 50 personer udendørs.
 • Forsamlingsforbuddet hæves yderligere i maj og juni.

Indkøbscentre, butikker, mv.

 • Alle indkøbscentre og stormagasiner mv. kan genåbne, ligesom butikker mv. allerede er åbne.

Sport og idræt

 • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 uden coronapas. Der er forsamlingsloft på 25 personer.
 • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 70 år med coronapas og forsamlingsloft på 10 personer.
 • Der åbnes til fodboldkampe i 3F Superligaen og en række andre ligaer og divisioner med adskilte sektioner af højst 500 siddende tilskuere med 1 meters afstand. Der vil være krav om coronapas

Skoler og uddannelse i nogle landsdele

Genåbningen af uddannelse og skole vil omfatte landsdelene Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland, hvor smitteniveauet er lavere end i landsdelene i Hovedstadsområdet. I disse landsdele genåbnes følgende: 

 • Der åbnes yderligere for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser, hvor afgangselever kan vende tilbage med 80 pct. fremmøde.
 • Erhvervsuddannelser genåbnes med 100 pct. fremmøde.
 • Der åbnes for 30 pct. fysisk fremmøde for studerende på videregående uddannelser.
 • Der åbnes for mulighed for anvendelser af udendørsarealer på videregående uddannelser til undervisningsbrug.

5.-8. klasser i hele landet

 • 5.-8. klasser i grundskolen får mulighed for fysisk fremmøde udendørs i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning.

Kultur og fritid

 • Der åbnes for museer, inkl. videnspædagogiske aktivitetscentre og kunsthaller med coronapas.
 • Der åbnes for biblioteker med coronapas
 • Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 åbner uden coronapas med forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen omfatter ikke sangaktiviteter.
 • Daghøjskoler inkl. seniorhøjskoler åbner med testkrav svarende til testmodellen på uddannelsesområdet.

Religiøse handlinger

 • Nuværende anbefalinger, om at kirkelige handlinger varer højst 30 minutter og gennemføres uden fællessang, lempes.

Sundhedsfaglig vurdering

Statens Serum Institut (SSI) har udarbejdet en kvalitativ vurdering af smitterisikoen for fire scenarier for yderligere genåbning per 21. april. SSI vurderede, at der var rum for en gradvis og forsigtig yderlig genåbning end det oprindeligt planlagte i den politiske rammeaftale. Det er samtidig SSIs vurdering, at genåbningen på trods af den gunstige udvikling fortsat skal ske forsigtigt og trinvis, så der kan reageres hurtigt på ændringer i smitten, så belastning af sundhedsvæsenet forebygges. 

Rådgivende vurdering fra Epidemikommissionen (pdf)

Sundhedsfaglig vurdering af udfasning af restriktioner (pdf)

Politisk aftale og proces

Aftalen er indgået af en række af folketingets partier. Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet enige om yderligere genåbning som led i den gradvise genåbning af Danmark. 

Den gradvise og fleksible genåbning vil ske i løbende faser med 14 dages intervaller. Inden hver fase iværksættes, vil der blive foretaget en faglig vurdering af smittesituationen.

Indhold på siden