Børnene skal tilbage i skole

Pressemøde 4. januar 2022

Sundhedsmyndighederne har vurderet, at det er forsvarligt at børnene vender tilbage i skole fra den 5. januar

På dagens pressebriefing blev det slået fast, at børnene skal tilbage i skole den 5. januar. En række tiltag skal sikre, at det er trygt og sikkert for børn og lærere at vende tilbage.

Myndighederne har forsøgt at finde en balance mellem elevernes behov, samtidig med at der tages højde for den sundhedsmæssige situation. Der er flere værktøjer nu til at bekæmpe smitten, end der var sidste år. Flere børn er vaccineret, der vil være screeningstest to gange om ugen, elever skal blive i stamklasser og så vil der være fokus på hygiejne og udluftning.

Vigtigt for børnene at komme tilbage

Børnenes tilbagevenden til skolen vil resultere i øget smitte. Ifølge Sundhedsstyrelsen vil det være uundgåeligt. Og det er ikke kun corona. Det vil også gælde smitte med anden sygdom som forkølelser. Men det ændrer ikke ved, at det er forsvarligt at sende børnene tilbage. Det er nødvendigt, at vi accepterer en vis smitte i børnegruppen. Prisen for ikke at gøre det, er for høj. Det er vigtigt for børnenes trivsel og mentale sundhed.

Der er flere grunde til, at sundhedsmyndighederne finder det forsvarligt at sende børnene tilbage i skole. Det skyldes bl.a. den generelle høje vaccinedækning, at vi i høj grad har beskyttet den sårbare del af befolkningen, og at der bliver gjort meget ud af at undgå smitte på skolerne.

Vacciner

På dagens pressemøde lød der fra ministeren og sundhedsmyndighederne en opfordring til, at forældre og deres børn bliver vaccineret. Det er vigtigt med vaccination af børnene, da det kan forebygge, at de bliver smittet og smitter videre. Sundhedsmyndighederne vil gerne have vaccinedækningen blandt børnene højere op, men der er ikke en direkte sammenhæng mellem vaccinetilslutningen blandt børnene, og om de kan vende tilbage i skole. Det er en kombination af tiltag, som betyder, at børnene kan komme i skole igen.

Dagtilbud mv.

Dagtilbud har ikke været lukkede hen over julen, men der har ikke været så mange børn. Nu er flere børn tilbage. Også i dagtilbuddene er der indført tiltag. Her er der også opfordring til to ugentlige test af medarbejderne, at børnene holdes inden for samme stue, opfordring til aflevering og afhentning udendørs samt at forældre bruger mundbind eller visir.

Smittesituationen

Omikron driver smitten, og 90 procent af de påviste tilfælde er smittet med Omikron. Vi vil igen se smittetal på mere end 20.000. Indlæggelsestallene stiger også. Mange af de indlagte er ikke vaccinerede.

Det tyder på, at Omikron er halvt så indlæggelseskrævende som Delta, men det betyder ikke, at vi kan slippe smitten løs, da det stadig kan give mange indlæggelser. Omikron er stadig ny, og det er vigtigt, at vi løbende vurdere og følger nøje med.

Smitten blandt de 6-11 årige er faldet hen over julen, hvilket skyldes, at børnene har været væk fra skole. Men ellers ses der stigning i smitte i alle aldersgrupper. Og vi ser ind i nogle hårde måneder.

Test

Der er indkøbt millioner af test, som er bragt ud til kommunerne. På Aula kan forældrene læse om, hvordan de skal afhente dem på skolerne. Hjemmetest skal være med til at reducere smitte. Hjemmetests er fuldstændig tilsvarende de tests, der bliver brugt hos landets hurtigtestcentre. Forskellen ligger i, at det er forældrene, som skal foretage dem, og det kan give en større usikkerhed. Men forældrene vil blive bedre til at udføre tests hen ad vejen.

Hjemmetest er ikke så sikker som en PCR, men testen giver et hurtigt svar, og kan så holde barnet hjemme. To screeningstest om ugen menes at reducere smitte med 25-50 procent. Det er vigtigt, at man skal sørge for, at ens barn får en PCR-test, hvis barnet tester positiv ved en hjemmetest, eller hvis barnet har symptomer på sygdom.

En af de vigtigste ting for at sikre en god tilbagevenden for børnene er, at de møder op nytestede og raske i skole.

Indhold på siden: