Danmark fortsætter vaccineudrulning uden AstraZeneca-vaccinen

Pressemøde 14. april 2021

Der er sammenhæng mellem tilfælde af sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og lavt antal blodplader og COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. Sammenholdt med, at der er en god kontrol med COVID-19 epidemien i Danmark, og at der er andre tilgængelige vacciner mod COVID-19, har Sundhedsstyrelsen besluttet at fortsætte vaccinationen mod COVID-19 uden vaccinen fra AstraZeneca.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Sundhedsstyrelsen satte brugen af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca på pause den 11. marts 2021. Det skete på baggrund af bekymrende signaler fra den løbende sikkerhedsovervågning af COVID-19 vaccinerne. Vaccinationsprogrammet er siden da fortsat med vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

Vurdering af bivirkninger

Siden den 11. marts har EMA lavet en vurdering af de sjældne, men alvorlige bivirkninger, der er set efter vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. Samtidig er der gennemført en række undersøgelser i Danmark, blandt andet af de danske tilfælde og i regi af det store overvågningsstudie af COVID-19 vaccinerne, ’ENFORCE’.  Også dansk-norske registerstudier har vist, at der er en overhyppighed af specifikke bivirkninger, især blodprop i venerne i hjernen, efter vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at resultaterne viser, at der er tale om et reelt og alvorligt bivirkningssignal ved vaccinen fra AstraZeneca. Ud fra en samlet overvejelse har Sundhedsstyrelsen derfor valgt at fortsætte vaccinationsprogrammet for alle målgrupper uden denne vaccine.

EMA har i sin vurdering overordnet fundet, at der fortsat er flere fordele end ulemper forbundet med brug af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. EMA lægger samtidig vægt på, at beslutningen om, hvorvidt vaccinen skal bruges i det enkelte land blandt andet afhænger af smittetrykket, epidemiens karakter, og om landet har tilgang til andre vacciner.

Sundhedsstyrelsen har truffet beslutningen om at fortsætte vaccineprogrammet uden AstraZeneca, da der i Danmark er andre vacciner til rådighed og en god kontrol med epidemien. Samtidig er vi i Danmark nået langt med at vaccinere de ældre aldersgrupper, hvor forebyggelsespotentialet ved vaccination er størst. Alder er den væsentligste risikofaktor for at blive alvorligt syg med COVID-19. De kommende målgrupper for vaccination har lavere risiko for et alvorligt forløb af COVID-19. Det skal opvejes mod, at der nu er en kendt risiko for alvorlige skadevirkninger ved vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca, også selvom risikoen i absolutte tal er lille.

Beslutningens betydning

Beslutningen betyder, at alle, der er 16 år eller ældre, kan forvente at få et tilbud om vaccination senest i slutningen af juni. Dermed vil alle, der tager imod tilbuddet, kunne være færdigvaccineret ca.  5 uger derefter, omkring starten af august.

Sundhedsstyrelsens beslutning betyder, at alle bookede tider og invitationer til vaccination med vaccinen fra AstraZeneca bliver aflyst. De personer, der har modtaget 1. vaccination med AstraZeneca, vil senere modtage tilbud om vaccination med en anden vaccine. Øvrige personer, der tidligere har været inviteret til førstegangsvaccination med AstraZeneca, men fik invitationen aflyst, vil blive visiteret på ny ud fra en vurdering af den aktuelle epidemisituation.

Med Sundhedsstyrelsens beslutning om, på nuværende tidspunkt, at fortsætte udrulning uden COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca er det ikke blevet udelukket, at den kan tages i anvendelse på et senere tidspunkt hvis situationen ændrer sig.

Vaccinen fra Johnson & Johnson

Vedr. Janssen-vaccinen fra Johnson & Johnson, har producenten sat leverancerne i karantæne, så de aktuelt ikke kan anvendes i Danmark. Sundhedsstyrelsen vil nøje følge de igangsatte risikovurderinger, der foretages af bl.a. amerikanske og europæiske lægemiddelmyndigheder, og Sundhedsstyrelsen vil fortsætte samarbejdet med danske eksperter om undersøgelse af effekt og bivirkninger ved alle COVID-19 vacciner, også den nye Janssen-vaccine fra Johnson & Johnson.

Læs mere om Vaccination:

Vaccination

Indhold på siden: