Forlængelse af skærpede tiltag

Pressemøde d. 13. januar 2021

Smittesituationen i Danmark og udbredelsen af virusvarianten cluster B.1.1.7 giver fortsat anledning til bekymring for en markant eskalering af samfundsmitten hen over vinteren. For at bevare kontrollen med epidemien forlænges alle skærpede tiltag samt restriktioner for ind- og udrejse af Danmark til og med 7. februar 2021.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Smittetallene i Danmark har været faldende den seneste uge. Dette skal dog tages med det væsentlige forbehold, at der har været store udsving i testadfærden hen over jul/nytår og ind i det nye år, hvilket skaber stor usikkerhed i tallene. Dertil kommer, at positive prøver foretaget i private testcentre ikke er inkluderet i tallene. Det er derfor vanskeligt at konkludere håndfast på, hvordan smittespredningen i samfundet har udviklet sig siden slutningen af december 2020.

Den fortsat tiltagende samfundsmitte med cluster B.1.1.7, som vurderes at være markant mere smitsom end tidligere kendte COVID-19-varianter i Danmark. Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at udbredelsen af denne virusvariant udgør en betydelig risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan eskalere markant i de kommende uger og måneder, ligesom andre lignende mutationer potentielt kan sprede sig i Danmark. Risikoniveauet bibeholdes af disse årsager på niveau 5 – gældende for hele landet.

På den baggrund anbefaler Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, at forlænge alle gældende skærpede nationale tiltag.

Regeringen har valgt at følge Indsatsgruppens anbefalinger.

Overblik over alle tiltag og restriktioner

Baggrund for tiltag, herunder aktuel risikovurdering

Selvom smittetallene i Danmark ser ud til at være faldet en smule i den seneste uge, er det fortsat nødvendigt at tage en række forbehold. Smittetallene skal tages med væsentlige forbehold, da der har været store udsving i testadfærden hen over jul og nytår, hvilket skaber stor usikkerhed i tallene. Desuden er positive prøver foretaget i private testcentre ikke inkluderet i tallene.

Statens Serum Institut vurderer, at det er svært at konkludere entydigt på, hvordan smittespredningen i samfundet har udviklet sig siden 22. december 2020.

Der vurderes dertil fortsat at være tiltagende samfundsmitte med cluster B.1.1.7 i Danmark. Frem til udgangen af uge 1 er der indtil nu fundet i alt 178 tilfælde af cluster B.1.1.7 i Danmark, heraf 107 tilfælde alene i uge 52 og 53. Ser man på udviklingen over tid, finder man et tydelig stigende antal tilfælde gennem december (Figur 1). Andelen af sekventerede prøver med B.1.1.7 steg fra 0,2 pct. i uge 49 til 2,9 pct. i uge 53. Da det endnu ikke er alle positive PCR-test, som sekventeres, forventes det reelle antal smittede med cluster B.1.1.7 at være omkring betydeligt højere.

Statistik over antal smittede med den britiske virusvariant

Undersøgelser tyder ikke på, at virusvarianten cluster B.1.1.7 giver mere eller mindre alvorlige sygdomsforløb end de hidtidige virusvarianter. Der er heller ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at virusvarianten er mindre følsom over for vaccine. Derimod er virusvarianten markant mere smitsom end de virusvarianter, som hidtil har cirkuleret i Danmark.

Idet cluster B.1.1.7 har en højere smitterate, estimeres det på det foreliggende grundlag, at denne virusvariant vil blive den dominerende virusvariant i Danmark i midten af februar 2021. Det skal dog bemærkes, at fremskrivninger altid vil være behæftet med væsentlig usikkerhed, og at udbredelsen af vacciner, virkningen af restriktioner mv. kan påvirke den forventede udvikling.

Scenarier for smitteudviklingen

På baggrund af den nuværende viden forventer Statens Serum Institut på baggrund af beregninger at se en kraftig vækst i det samlede smittetal i midten af februar 2021, medmindre kontakttallet kommer under 0,8.

Såfremt kontakttallet kan nedbringes til 0,85 i hele perioden for de almindelige varianter, peger beregningerne på, at der kan opnås en halvering af smittetallet, inden det igen begynder at stige kraftigt med eksponentiel vækst i marts 2021. Hvis kontakttallet kan nedbringes til 0,7, vil smittetallet falde betydeligt og ikke stige i februar og marts 2021. Beregningerne er behæftet med betydelig usikkerhed, da den nuværende andel af cluster B1.1.1.7 og vækstraten endnu er behæftet med væsentlige usikkerheder på grund af de forholdsvis få observationer.

Statens Serum Institut forventer, at cluster B.1.1.7 bliver dominerende i midten af februar 2021, hvilket i tre af de fire scenarier (kontakttal for de gamle varianter på hhv. 0,96, 0,85, 0,8 og 0,7) fortsat vil resultere i eksponentiel vækst af COVID-19. Dette vil dog blive påvirket af udrulningen af vaccinationsprogrammet samt en forventet årstidseffekt, som forventes at reducere smittetrykket.

På baggrund af de generelle smittetal og den usikkerhed, som det umiddelbare fald i smitteniveauet er behæftet med, såvel som risikoen for eksponentiel smittestigning grundet spredningen af cluster B.1.1.7, anbefaler Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, at samtlige skærpede tiltag forlænges til og med 7. februar 2021. Risikoniveauet bibeholdes på 5 for hele landet.

Regeringen har valgt at følge Indsatsgruppens anbefalinger.

I sine anbefalinger hæfter Indsatsgruppen sig særligt ved, at:

  • Indikationen på, at smittespredningen i de seneste uger har været aftagende i Danmark, er behæftet med usikkerhed.
  • Antallet af daglige nye indlæggelser har kun været svagt faldende, mens antallet af indlæggelser særligt på intensiv ser ud til at være stagneret.
  • Det vurderes, at der også i Danmark er tiltagende samfundssmitte med cluster B.1.1.7.
  • Cluster B.1.1.7 vurderes at være markant mere smitsom end de virusvarianter, som hidtil har været til stede i Danmark.

Kontakttallet for cluster B.1.1.7 er ca. 1,5 gange højere end for hidtidige virusvarianter i Danmark.

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen i lyset af den aktuelle smittesituation, at kosmetisk behandling ikke bør udføres på offentlige og private sygehuse og klinikker med henblik på yderligere at mindske smittespredningen. Dog bør der stadig udføres kosmetisk behandling, når det er som et led i en behandling, hvor det samlede formål er sundhedsfagligt.

Indhold på siden: