Forlængelse af tiltag og fortsat COVID-19-nedlukning i Danmark

Pressemøde d. 29. december 2020

Smitteniveauet i Danmark er fortsat højt. På anbefaling fra Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, forlænges de skærpede tiltag, der har været gældende frem til og med 3. januar 2021, for at reducere smitten med COVID-19. Dermed opretholdes en markant nedlukning af aktiviteter i Danmark foreløbigt til og med 17. januar 2021.

Indhold på siden:

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Smitteudviklingen i Danmark er på nuværende tidspunkt ikke på et niveau, hvor sundhedsmyndighederne finder det forsvarligt at åbne samfundet yderligere. Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har udtrykt bekymring for, at en for hurtig åbning i januar vil kunne lede til en yderligere eskalering af smitten.

På den baggrund anbefaler Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, at forlænge alle de skærpede tiltag, som gælder til og med 3. januar 2021. Herunder lukning af serveringssteder, storcentre, detailhandel, frisører, hjemsendelse af studerende og skoleelever mv. Tiltagene forlænges frem til og med 17. januar 2021 for at reducere aktiviteten i samfundet og fastholde epidemikontrollen.

Regeringen har valgt at følge anbefalingerne.

Sundhedsmyndighederne følger smitteudviklingen meget tæt med henblik på løbende at vurdere, om enkelte områder kan genåbne forsvarligt på et tidligere tidspunkt.

Ud over de skærpede tiltag frem til og med 17. januar 2021 gælder der fortsat øvrige nationale tiltag til og med 28. februar 2021, herunder anbefalinger om begrænsning af social kontakt, forsamlingsforbud og krav og opfordringer om brug af mundbind og visir mv.

I forbindelse med nytåret vil nedenstående tiltag og restriktioner være gældende:

  • Afhold nytåret med så få personer som overhovedet muligt.
  • Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder også nytårsaften.
  • Nytårsaften er der forbud mod salg af alkohol fra kl. 22.00 til kl. 09.00 nytårsdag (1. januar 2021) fra serveringssteder, butikker og andre salgssteder.

Politiet vil være synligt til stede i det offentlige rum nytårsaften og påse overholdelsen af COVID-19-restriktionerne, herunder særligt forsamlingsforbuddet.

Opsummering

Smitteniveauet i Danmark er fortsat højt. På den baggrund anbefaler Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, at forlænge alle de skærpede tiltag, som gælder til og med 3. januar 2021.

De nationale skærpede tiltag omfatter blandt andet, at elever og studerende som udgangspunkt skal have fjern- og digital undervisning, serveringssteder mv. skal holde lukket for indtagelse på  stedet, ligesom indendørslokaler, hvor der udøves bl.a. kultur- og idrætsaktiviteter, skal holde lukket for offentligheden. Der opfordres ligeledes fortsat til hjemmearbejde.

Dagtilbud mv. holdes fortsat åbne. Forældre, der har mulighed for det, kan dog overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode. Desuden udvides adgangen til nødpasning for elever i 0.-4. klasse, så forældre, der har behov for pasning for at passe deres arbejde, kan få passet deres børn.

De skærpede tiltag har været gældende til og med 3. januar 2021. For at begrænse aktiviteten i samfundet forlænges de skærpede tiltag frem til og med 17. januar 2021 over hele landet.

Grafik over COVID-19 tiltag og nedlukning i hele landet

Baggrund for tiltag, herunder aktuel risikovurdering

Indsatsgruppen for COVID-19, herunder sundhedsmyndighederne, har udtrykt bekymring for niveauet af hospitalsindlæggelser og smitteniveauet i hele landet og i store dele af samfundet. Den øgede sociale aktivitet hen over julen og ifm. nytåret samt det kolde vejr kan medføre tiltagende smitte.

Indsatsgruppenherunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at Danmark har udbredt samfundssmitte og fortsat høje positivprocenter. På trods af forbedringer som følge af nedlukningen er der fortsat risiko for eskalering i smitteniveauet.

I uge 52 var incidensen på 289 smittede per 100.000 indbyggere, hvilket er et fald på 31 pct. siden uge 51, hvor incidensen var 419. Den nationale positivprocent var i uge 52 2,6 pct. Det foreløbigt beregnede kontakttal er steget til 1,2, hvilket indikerer, at smitten er i vækst igen. Der er imidlertid usikkerhed om tallet, da der har været store udsving i, hvor mange der har ladet sig teste. Antallet af hospitalsindlagte og døde med COVID-19 per dag er på højeste niveau siden krisens start.

Endelig har sundhedsmyndighederne opmærksomhed på den mere smitsomme engelske virusvariant, herunder udbredelsen og effekterne af de gældende tiltag.

I lyset af den aktuelle situation anbefaler Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, at de gældende skærpede tiltag og restriktioner over hele landet forlænges.

Det skal medvirke til fortsat at begrænse aktiviteten i samfundet og særligt begrænse aktiviteter, hvor der er risiko for tiltagende smitteudvikling.

Regeringen har valgt at følge anbefalingerne.

I sine anbefalinger hæfter Indsatsgruppen sig særligt ved, at:

  • Der er udbredt samfundssmitte i hele landet. Den kommende periode indebærer fortsat en betydelig risiko for tiltagende smitteudvikling.
  • Den nationale positivprocent var i uge 52 2,6 pct., hvilket fortsat er et højt niveau.
  • Det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere udviklingen i smitte hen over julen.
  • Der ses i Danmark samfundsmitte med den nye engelske virusvariant, dog på et lavt niveau.
  • Der ses fortsat en bekymrende udvikling for sygehuskapaciteten i hele landet og særligt i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Derudover ses der et stigende antal nyindlagte i Region Nordjylland.