Genåbning af skolernes mindste klasser

Pressemøde 1. februar 2021

Eksperter har peget på, at en åbning af grundskolens børnehaveklasse og 1.-4. klasse har højeste prioritet i forbindelse med genåbningen, idet skolernes mindste klasser vurderes at have lavest effekt på smittespredningen. Omvendt har det stor betydning for børnenes trivsel, generelle sundhedstilstand og læring, at de kommer tilbage i skole.

På baggrund af prognoser for smittetal og indlæggelser, der er udarbejdet af Ekspertgruppen for matematisk modellering af COVID-19, anbefaler Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, at børnehaveklassen og 1.-4. klasse kan vende tilbage til fuldt fysisk fremmøde fra mandag den 8. februar 2021.

Regeringen har valgt at følge Indsatsgruppens anbefaling.

På den baggrund iværksættes følgende genåbning af skolernes mindste klasser:

  • Elever i børnehaveklasser og 1.-4. klasse (inkl. SFO, fritidshjem og klubtilbud m.v.) kan komme tilbage i skole fra den 8. februar 2021.

Genåbningen af skolernes mindste klasser vil ske inden for en række smitteforebyggende foranstaltninger, herunder reduktion af kontakt mellem klasser, fokus på hygiejne, afstand på fællesarealer og i frikvarterer. De nærmere retningslinjer fastlægges i samarbejde med sundhedsmyndighederne og offentliggøres af Børne- og Undervisningsministeriet.

Der indføres samtidig krav om brug af mundbind eller visir for forældre og andre besøgende i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v., herunder forældre i hente- og bringesituationer.

Der udarbejdes desuden en model for test af lærere og pædagoger med flere i forbindelse med genåbningen. 

Se hvad der gælder for dig

Baggrund for tiltag, herunder aktuel risikovurdering

I forlængelse af udmeldingen 28. januar 2021, hvor samtlige skærpede tiltag og restriktioner blev forlænget frem til og med 28. februar 2021, blev det meldt ud, at det vil blive vurderet, om de mindste klasser vil kunne komme tidligere tilbage i skole.

Den Faglige Referencegruppe tilknyttet varslingssystemet har peget på, at en åbning af grundskolens børnehaveklasse og 1.-4. klasse har højeste prioritet i forbindelse med genåbningen, idet skolernes mindste klasser vurderes at have lavest effekt på smittespredning, mens det omvendt har stor betydning for bl.a. børnenes trivsel, at de kommer tilbage i skole.  

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, er således blevet bedt om en yderligere vurdering og beregninger af effekten af en genåbning af grundskolens børnehaveklasse og 1.-4. klasse ift. smittetal, belastning af sundhedsvæsenet i de kommende måneder samt hensyntagen til udviklingen af virusvarianten cluster B.1.1.7 og udrulning af vaccinationsprogrammet.

Indsatsgruppen har på et møde fredag 29. januar 2021 drøftet genåbning for de yngste elever på baggrund af prognoser for smittetal og indlæggelser, der er udarbejdet af Ekspertgruppen for matematisk modellering af COVID-19. På den baggrund anbefaler Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, at børnehaveklasse og 1.-4. klasse kan vende tilbage til fuldt fysisk fremmøde fra uge 6, dvs. med opstart mandag den 8. februar 2021.

Regeringen har valgt at følge Indsatsgruppens anbefaling.

Sundhedsmyndighederne har ikke ændret den risikovurdering, som blev foretaget i forbindelse med regeringens udmelding 28. januar 2021 om forlængelse af samtlige tiltag samt skærpede rejserestriktioner.

Således gælder øvrige tiltag og restriktioner til og med 28. februar 2021.

Indhold på siden