Smitten stiger

Pressemøde 19. november 2021

Smittetallene stiger i øjeblikket i hele landet, og der forventes yderligere smittestigning i den kommende tid. Specielt blandt skolebørnene stiger smitten, og derfor indføres der flere tiltag i områder med høj smitte.

På pressemødet var der specielt fokus på det stigende antal smittede skolebørn. Stigningen ses særligt blandt de 6-11-årige og blandt uvaccinerede 12-15-årige. I sidste uge var der 1.328 smittetilfælde per 100.000 børn i aldersgruppen 6-11 år. Der var knap 200 skoler med mulige udbrud i sidste uge - særligt i de mindste og mellemste klassetrin. Det betyder, at også lærere og andet personale bliver smittet. Det er i øjeblikket børnene, der bærer smitten, og de bringer den videre til deres familier.

Der kan komme flere nedlukninger af skoler på grund af coronavirus i takt med smittetallene stiger. I første omgang arbejdes der på tiltag, der kan bremse smittespredning uden at det kræver skolelukninger. Det er vigtigt at fastholde skolegang for børnenes trivsel. For at inddæmme en stigende smitte med coronavirus skal skoler kunne foretage test af børn fra 1. klasse en eller to gange i løbet af ugen. I øjeblikket er der et testtilbud på skolerne, som dækker skolebørn fra 9 år.

På baggrund af smitteudviklingen bliver der indført yderligere tiltag på børneområdet i områder med høj smitte. Der vil bl.a. komme tiltag målrettet gennemførelse af aktiviteter på idræts- og foreningsområdet mv.

Påvirkning af sundhedsvæsnet

Smittetallene stiger i hele Danmark. Vi er oppe over 4.000 tilfælde dagligt. Det er 13 gange så mange smittede som i september.

Den høje og stigende samfundssmitte medfører fortsat stigning i antallet af indlagte patienter. Og der vil komme flere indlagte i de kommende måneder. Det er forventeligt at flere sygehuse må udskyde planlagte operationer. Fokus vil være behandling af akutte patienter.

Den bedste løsning til at bremse smitten er vacciner.

Opfordring til vaccination

Der er sket en stigning i vaccinetilslutning siden sidste pressemøde. Nu er vaccine-tilslutningen på 88,4%.

Vacciner sikrer mod smitte og indlæggelse. Ny tendensrapport viser, at man er bedre stillet mod COVID-19, hvis man er vaccineret, end hvis man ikke er. Ifølge rapporten er risikoen for at blive smittet 3 gange højere for alle over 12 år, der ikke er vaccineret. Og risikoen for at blive så syg af COVID-19, at man skal indlægges på hospital, er 3,3 gange højere.

Det er også tydeligt, at 3. stik virker, og derfor opfordres der til at tage imod 3. stik, så snart man bliver inviteret.

Alle der fået deres 2. stik inden den første 1. juni vil bliver inviteret til 3. stik inden d. 1. december. Sundhedsstyrelsen forventer at kunne præsentere plan for udrulning af 3. vaccinestik i næste uge.

Coronapas

Der er indgået trepartsaftale om, at arbejdsgiver kan kræve coronapas. Hvis det bliver vedtaget i Folketinget, vil regeringen indføre krav om coronapas på statslige arbejdspladser.

Sundhedsministeren vil desuden anmode Epidemikommissionen om at undersøge, om en negativ test skal gælde i et kortere tidsrum. I dag giver en negativ PCR-test giver et grønt coronapas for de uvaccinerede i 96 timer og en kviktest i 72 timer.

Ud over at Epidemikommissionen skal kigge på, hvor længe coronapasset skal gælde, skal de også vurdere, om det skal indføres flere steder i samfundet. Sundhedsministeren pointerede, at det er vigtigt at kigge på brugen af alle værktøjerne i værktøjskassen.

Test

Den stigende smitte og genindførslen af coronapasset har øget behovet for test. Derfor er testindsatsen styrket markant over de seneste uger. På ret kort tid er vi gået fra at kunne teste 100.000 til 370.000 om dagen, når opskaleringen er fuldt gennemført i næste uge. Der er således minimum et PCR - og et hurtigteststed i alle kommuner.

For at mindske køerne er der genindført tidsbestilling på PCR-test, og regionerne arbejder på at få ventetiden bragt ned. Der er mulighed for at øge testudbuddet endnu mere, hvis behovet stadig er der, når den igangværende opskalering er fuldt implementeret.

Når du skal testes, er der vigtigt at tage den rigtige test. Har du symptomer eller er nær kontakt – så skal du altid tage en PCR-test.

Men hvis du ikke har symptomer eller er nær kontakt, og fx skal have en et test for at få et grønt coronapas, så er opfordringen, at du får taget en hurtigtest. Særligt i den nuværende situation, hvor der er ekstra tryk på PCR-test.

Husk også at udnytte hele åbningstiden i hurtigtestcentrene. Fredag er typisk travl, men du kan følge den aktuelle ventetid på leverandørernes hjemmesider og hjemmesiden Coronasmitte.dk.

Vacciner til børn og tabletter til behandling af COVID-19

Sundhedsmyndighederne forventer en EMA godkendelse af vacciner til børn i næste uge. Sundhedsstyrelsen arbejder sideløbende med en faglig vurdering

Udover at der forventelig vil komme en godkendt vaccine til børn i næste uge, så forventer Lægemiddelstyrelsen også, at der vil komme godkendte tabletter til behandling af COVID-19. Ingen tablet er godkendt til brug endnu.

Indhold på siden: