Nye restriktioner skal dæmpe smitte

Pressemøde 17. december 2021

På baggrund af hastigt stigende smittetal har Epidemikommissionen indstillet, at der indføres nye restriktioner for at bremse smitten. Regeringen ønsker at følge indstilling, som skal drøftes i Epidemiudvalget.

På pressemødet var der fokus på den nye Omikron-variant og det hastigt stigende antal smittede og indlagte. I dag er der over 11.000 nye smittede danskere og over 500 indlagte. Mere end hver femte af de nye smittede er smittet med Omikron-varianten.

Nye restriktioner

På baggrund af hastigt stigende smittetal har Epidemikommissionen indstillet, at der indføres nye restriktioner for at bremse smitten. Regeringen ønsker at følge indstillingen, men restriktionerne skal først vedtages af Epidemiudvalget, før de kan træde i kraft.

Der er særlig stor risiko for smittespredning ved store begivenheder og arrangementer hvor mange mennesker er samlet. Og derfor vurderer sundhedsmyndighederne, at der er behov for at bremse samfundsaktiviteten. Kulturlivet samler folk, og derfor er det specielt kulturlivet, som vil blive ramt af restriktionerne.

Det indstilles at lukke spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, forlystelsesparker og tivolier, messer, selskabslokaler til konferencer og foredrag.

Derudover vil man lukke spillesteder, teatre, biografer, museer, kunsthaller, kulturhuse, forsamlingshuse, folkehøjskoler, selskabslokaler, zoologiske anlæg, akvarier samt lokaler, hvor der afvikles folkeoplysende aktiviteter og idrætsarrangementer.

Det indstilles også, at der indføres yderligere restriktioner på serveringssteder så som arealkrav, kortere åbningstid og stop for alkohol udskænkning fra kl. 22.

Også i detailhandlen vil der ifølge indstillingen komme nye restriktioner herunder arealkrav og opfordring til at undgå, at kunder stimler sammen.

Der er også indstilling om restriktioner i den kollektive transport og i forbindelse med gudstjenester. 

Få overblikket over alle de nye restriktioner

Fem indsatsområder

Det blev på pressemødet understreget, at vi følger den samme strategi som tidligere. Virkemidler skal tilpasses situationen. Samfund og økonomi går hånd i hånd. Der er fem overordnede indsatsområder, som man arbejder ud fra i epidemibekæmpelsen:

 • Immunitet i befolkningen ved vaccinationsprogram.
 • Nedbringelse af sygelighed gennem udrulning af nye lægemidler og vaccination.
 • Flere smittekæder skal brydes.
 • Særlig indsats for at beskytte ældre og sårbare.
 • Hele sundhedsvæsnet aktiveres og gøres robust til sygdomsbyrde.

Smitten må ikke løbe løbsk

Der er med de nye restriktioner ikke tale om en egentlig nedlukning af samfundet. Men der er behov for at begrænse sociale kontakter. Vaccinerne virker, også selvom der er behov for 3. stik. Vi ved at vaccinerne redder liv og mindsker presset på sundhedsvæsnet, fordi færre syge bliver indlagte. Derfor kan vi holde dele af samfundet åbent. Men vi kan ikke lade smitten løbe løbsk. Og med Omikron-varianten er vi nødt til at dæmpe aktiviteten i samfundet og bryde smittekæder.

Omikron

Det er 25 dage siden, at vi fandt det første tilfælde af Omikron i Danmark. I dag er der fundet 2550 nye tilfælde med Omikron.

Spillereglerne er ændret af Omikron, og derfor bliver vi nødt til at reagere nu. Smitten med Omikron spreder sig hastigt. Smitten kan især spores til supersprederbegivenheder som fx nattelivet.  Det er især i hovedstadsområdet, at smitten med Omikron er høj, og det er især de unge på 20 til 29 år, der bliver smittet.

Sundhedsvæsnet

Omikron er grunden til, at vi er i en anden situation. Den er meget mere smitsom, og derfor risikerer vi mange flere smittede på en gang. Og jo flere der er syge, jo flere kan få behov for indlæggelse. Det kan betyde en yderligere belastning af sundhedsvæsnet, som er under hårdt pres. Der er en udmattelse blandt medarbejderne. Sundhedsministeren har bedt Epidemikommissionen om endnu en gang at vurdere, om behandlingsgarantien skal suspenderes for en periode.

Anbefalinger til julen

Det bliver muligt at komme i kirke til jul, men der vil arealkrav. Der bliver ikke indført konkrete restriktioner i forhold til julen, men grundet smittetallene, så lyder anbefalingen, at man ikke mødes mange mennesker sammen. Og at man kun ses med den nærmeste familie, og at det er en god ide at mødes uden for.

Den væsentligste opfordring fra myndighederne i forhold til julen er, at man bliver vaccineret eller revaccineret med 3. stik hurtigst muligt - og at man derudover bruger sin sunde fornuft.

De nye restriktioner

På grund af den aktuelle smittesituation og Omikrons hastige vækst i Danmark har Folketingets Epidemiudvalg på baggrund af indstillinger fra Epidemikommissionen vedtaget følgende, der træder i kraft søndag den 19. december 2021 kl. 08.00.

Dette overblik opdateres løbende.

Kultur, forlystelser og idræt

 • Følgende skal holdes lukket: Spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, forlystelsesparker, tivolier, spillesteder, teatre, biografer, museer, kunsthaller, kulturhuse, forsamlingshuse, selskabslokaler, folkehøjskoler, zoologiske anlæg, akvarier, samt lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles folkeoplysende aktiviteter, foredrag og idrætsarrangementer med betalende tilskuere.

Dagligvarer, butikker og service

 • Personale med kundekontakt skal bruge mundbind eller visir uanset, om de kan fremvise et coronapas. Der indføres et arealkrav for detailhandlen. Arealkravet afgøres af lokalets størrelse. Skilte skal vise, hvor mange kunder der må være i lokalet.
 • Der er krav om opsætning af informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen, samt at der skal være hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder.
 • Detailhandlen skal gøre, hvad der er muligt for at undgå sammenstimling samt minimere kødannelse.

Salg af alkohol

 • Der er forbud mod salg af alkohol fra klokken 22.00 til 05.00 fra butikker.

Café, restaurant og udskænkning

 • Der skal være lukket mellem kl. 23.00 og 05.00. Der er forbud mod salg og udskænkning af alkohol efter kl 22.00.
 • Personale med kundekontakt skal bære mundbind, uanset om de har et coronapas.
 • For indendørs serveringssteder gælder der et arealkrav på 2 m2 pr. siddende gæster og 4 m2 for stående gæster. Derudover er der krav om opsætte skilte, som viser, hvor mange gæster, der er tilladt på serveringsstedet.

Kollektiv transport

 • I DSBs InterCity og InterCityLyn skal du have gyldigt coronapas samt pladsbillet. Din billet er ikke gyldig, hvis du ikke samtidig kan fremvise coronapas. Der er krav om siddeplads og coronapas i fjernbusser.
 • Krav om mundbind eller visir indføres for ansatte i transportsektoren med kundekontakt, uanset om de kan forevise coronapas.

Folkekirken og andre trossamfund

 • Der indføres arealkrav på 2 kvm pr. siddende deltager og 4 kvm pr. stående deltager, samt krav om mundbind, når deltagerne ikke sidder ned.
 • Der er endvidere krav om opsætning af informationsmateriale som angiver krav om coronapas, mundbind og hvor mange, der må være i lokalet.

Arbejdsliv

 • Offentlige og private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at arbejde hjemmefra gør det.
 • Messer samt lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles konferencer og foredrag, skal holdes lukkede.

Dagtilbud mv.

 • Der er krav om mundbind eller visir for forældre og besøgende i dagtilbud mv. Medarbejdere har ret til at bære visir.

Grundskolen

 • Der er krav om mundbind eller visir indendørs i grundskolen for forældre og besøgende. Medarbejdere har ret til at bære visir.
 • Fra den 5. januar 2022 opfordres alle elever fra og med 1. klasse og ansatte til at blive testet to gange om ugen. Det gælder også elever og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede.

Uddannelse

 • Der er krav om mundbind eller visir for elever, studerende, ansatte, forældre og besøgende på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt de videregående uddannelsesinstitutioner, når de bevæger sig rundt på og opholder sig på fællesarealer. Dette gælder ikke i forbindelse med undervisning og eksamen.
 • Medarbejdere har ret til at bære visir.

Borgerservice og myndigheder

 • Krav om mundbind eller visir på kommunale borgerservicecentre og jobcentre, samt borgerservicecentre på Indenrigs- og Boligministeriets, Skatteministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder.

Indhold på siden: