Regeringen præsenterer sommer- og erhvervspakke

Pressemøde 6. maj 2021

Regeringen vil afsætte 1,6 mia. kroner til en samlet sommer- og erhvervspakke, der målrettet skal stimulere særligt udsatte sektorer og brancher, som fortsat er hårdt ramt af corona. Pakken skal bl.a. sætte gang i turisme- og oplevelsesøkonomien samt kulturområdet og gøre det billigere at rejse indenrigs hen over sommeren. Samtidig afsættes en ramme til sårbare ældre på 100 mio. kroner.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Udsigt til økonomisk vækst

Dansk økonomi er på vej tilbage i takt med genåbningen, og den seneste prognose viser, at der er udsigt til en økonomisk vækst på 2,1 pct. i 2021 og 3,8 pct. i 2022.

Der er potentiale for en relativt hurtig økonomisk genopretning, bl.a. på baggrund af en lang række allerede gennemførte tiltag, og regeringens ekspertgruppe anbefaler nu, at der tages fat på at udfase hjælpepakkerne. Trods de gode udsigter for dansk økonomi er nogle sektorer og brancher dog fortsat pressede af corona. Det gælder bl.a. turismeerhvervet og oplevelsesøkonomien.

Derfor foreslår regeringen en sommer- og erhvervspakke på 1,6 mia. kroner, som skal understøtte de sektorer, der fortsat kæmper med at komme tilbage.

Initiativer for 1,6 mia. kroner

Regeringens forslag til en sommer- og erhvervspakke indeholder initiativer for 1,6 mia. kroner:

  • En ramme for turist- og oplevelseserhvervene på 800 mio. kr., herunder
    • 280 mio. kr. målrettet en kickstart at turismeerhvervet i Danmark
    • 205 mio. kr. til billigere indenrigstransport i sommerperioden
    • 315 mio. kr. til tiltag målrettet kulturområdet
  • En ramme til sårbare ældre på 100 mio. kr.
  • En ramme til særligt udsatte sektorer på 400 mio. kr.
  • Udmøntning af reserver på 155 mio. kr. i 2021 og 75 mio. kr. årligt i 2022-2023 afsat i eksportpakken fra december til at styrke dansk eksport, herunder bl.a. med afsæt i anbefalinger fra genstartteams.

Regeringen indkalder Folketingets partier til forhandlinger om sommer- og erhvervspakken samt udfasning af de generelle hjælpepakker på baggrund af den økonomiske ekspertgruppes anbefalinger.

Indhold på siden: