Status om COVID-19

Pressemøde 25. marts 2021

Selvom Danmark er i gang med genåbning, så det vigtigt holde fast i myndighedernes anbefalinger og gode råd. Det gælder særligt også i forbindelse med påsken.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Faserne i genåbningen

Efter påske fortsættes en ansvarlig, gradvis og fleksibel udfasning af restriktionerne. Der tages udgangspunkt i 14 dages intervaller mellem genåbningsfaserne. Få et overblik over, hvad der genåbner pr. 6. og 13. april.

Overblik over genåbningen

Genåbning fra 6. april

Grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser

 • Elever i 5.-8. klasse, alle elever på ungdoms- og voksenuddannelser kan i hele landet vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (dvs. hver anden uge), medmindre den specifikke kommune er undtaget herfor. Øvrige klassetrin er tilbage, herunder afgangsklasser med reduceret fremmøde.
 • Personale og elever fra og med 12 år i grundskolen opfordres kraftigt til to ugentlige test, mens et tilsvarende testkrav gør sig gældende for personale og elever på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Videregående uddannelser

 • Afgangsstuderende på videregående uddannelser med mange praksiselementer kan vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (dvs. hver anden uge), medmindre den specifikke kommune er undtaget herfor.
 • Øvrige studerende på videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 pct. fysisk fremmøde, herunder med førsteårsstuderende som en særlig prioritet, medmindre den specifikke kommune er undtaget herfor.
 • Studerende kan møde fysisk i studiegrupper, læsegrupper på biblioteker mv. på uddannelsesinstitutionerne med smittereducerende tiltag.
 • Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. og krav om mundbind, ligesom der vil være krav om, at studerende og personale møder op med et negativt testsvar, der højst er 72 timer gammelt.

Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud. Frem til den milepæl vurderer aftalepartierne ved hver faseovergang, om der er grundlag for at få endnu flere børn og unge fysisk tilbage.

Liberale serviceerhverv mv.

 • Liberale serviceerhverv mv. kan genåbne fra 6. april.
 • Der vil gælde krav om anvendelse af mundbind eller visir samt retningslinjer for smitteforebyggelse.
 • Der vil endvidere være krav om anvendelse af coronapas.

Genåbning fra 13. april

Indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv.

 • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal på 15.000 m2 eller derunder kan genåbne, medmindre den specifikke kommune er undtaget herfor.
 • Genåbningen gælder ikke for biografer, restauranter og cafeer mv., som er lokaliseret i indkøbscenteret mv.
 • Der vil gælde arealkrav, krav om anvendelse af mundbind eller visir, tiltag der skal modvirke ophold i fællesarealer mv. samt retningslinjer for smitteforebyggende adfærd.

*Det bemærkes, at nogle af tiltagene afventer forelæggelse for Folketingets Epidemiudvalg.

Hurtige og effektive lokale nedlukninger

Som led i genåbningen følger myndighederne den lokale udvikling i smitte nøje. Myndighederne er enige om, at hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik er et afgørende redskab i epidemikontrollen. 

Test, vaccination og coronapas er afgørende elementer i genåbningen

Vigtige elementer i forhold til at kunne genåbne samfundet er vacciner og test. Vaccineudrulningen er i fuld gang og samtidig er der lavet et fintmasket net i forhold til tests. I forbindelse med at coronapasset udrulles vil testindsatsen være massiv.

Læs mere og teststrategien og testkapacitet her:

Test for COVID-19

Hvordan fungerer coronapasset?

Med en introduktion af coronapasset, vil dele af samfundet, herunder erhverv og kulturliv kunne genåbne tidligere end ellers. Coronapasset vil bidrage til en effektiv epidemikontrol i Danmark. Coronapasset skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, er testet negativ indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test) eller har over-stået infektion indenfor 2-12 uger. Børn under 15 år vil være undtaget. 

”MinSundhed”-appen vil til en start fra slutningen af marts fungere som et midlertidigt coronapas, men der kan også bruges anden dokumentation for test eller gennemført vaccinationsforløb fra fx hjemmesiden sundhed.dk, andre sundheds-apps som eller testdokumentation udleveret fra private antigenudbydere. Ultimo maj forventes en mere avanceret og brugervenlig app at blive lanceret. I udviklingen af den nye app vil der blive taget højde for bl.a. fælles europæiske standarder. 

Færdig-vaccinerede borgere, der ikke anvender digitale løsninger, vil få tilsendt dokumentation for gennemført vaccinationsforløb med fysisk post. Ligeledes skal borgere, der ikke anvender digitale løsninger, kunne anvende fysisk dokumentation for en negativ test.

Indhold på siden: