Status på COVID-19 efter yderligere genåbning

Pressemøde 10. maj 2021

Danmark står et rigtig godt sted i epidemien. Vi oplever i øjeblikket en lille stigning i smittetrykket, hvilket er forventet i forbindelse med genåbningen. Der er meget lav belastning af sundhedsvæsnet, og vi bliver hjulpet af vacciner og vejret. Selvom Danmark er i fuld gang med genåbning, så er det vigtigt at holde fast i myndighedernes anbefalinger og gode råd.

Faserne i genåbningen

De seneste måneder er der sket en udfasning af restriktionerne. Danmark åbner gradvist i faser med 14 dages mellemrum. Genåbningen bliver løbende justeret for at sikre en fortsat kontrol med epidemien.

På denne side kan du se, hvad der allerede er åbnet, og få et overblik over den samlede plan for faserne i genåbningen af Danmark: 

Genåbning af Danmark

Se seneste udmelding om yderligere genåbning fra 6. maj 2021

Hurtige og effektive lokale nedlukninger

Som led i genåbningen følger myndighederne den lokale udvikling i smitte nøje. Hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik er et afgørende redskab i epidemikontrollen.

Læs om automatiske nedlukninger her: Modellen for automatisk nedlukning justeres og træder i kraft fredag den 30. april (sum.dk)

Se hvad der gælder i din kommune her:

Vælg kommune

Test, vaccination og coronapas er afgørende elementer i genåbningen

Vigtige elementer i forhold til at kunne genåbne samfundet er vacciner og test. Vaccineudrulningen er i fuld gang og samtidig er der lavet et fintmasket net i forhold til test.

Læs mere og teststrategien og testkapacitet her: 

Test for COVID-19

Læs mere om coronapas her: 

Coronapas

Læs mere om vacciner og tilvalgsordning her:

Vaccination 

Tilvalgsordning for Covid-19-vacciner uden for program (sum.dk) 
Vaccinations­kalender (sst.dk)

Test er kun et øjebliksbillede

Selvom der i Danmark testes massivt, så er det vigtigt at huske på, at test kun er et øjebliksbillede. Derfor skal vi stadig huske at følge gode råd og regler:

Forebyg smitte

Se de daglige smittetal her: Daglige COVID-19-tal på kommunalt, regional samt nationalt niveau (ssi.dk)

Indhold på siden: