Nye restriktioner indføres

Pressemøde 8. december 2021

Der bliver indført nye restriktioner i et forsøg på at bremse smitten. Vi har i dag haft det højeste antal smittede under hele epidemien, og smitten breder sig hastigt. Vi har nu også samfundssmitte med den nye variant Omikron.

På pressemødet blev det gjort klart, at der et ønske om at holde samfundet så åbent som muligt. Men grundet de høje smittetal og en ny virusvariant, som spreder sig meget hurtigt, så er det nødvendigt med nye restriktioner. Håbet er, at disse restriktioner kan dæmpe smitten, så samfundet kan forblive åbent.

Nye restriktioner

På baggrund af indstillinger fra Epidemikommissionen har Epidemiudvalget i dag besluttet at indføre nye restriktioner. Det betyder bl.a. at nattelivet og diskoteker lukker, der må højst være 50 stående til indendørs koncerter, der lukkes for servering og salg af alkohol mellem kl. 24.00 og 05.00, der indføres mundbind på restauranter, der opfordres til ikke at holde sociale arrangementer på arbejdspladser herunder julefrokoster, og der opfordres til, at medarbejdere både i det offentlige og private i udstrakt grad arbejder hjemme.

Se en oversigt med nye tiltag herunder

Derudover så vil børnene i grundskolen hjemsendes fra d. 15. dec. til og med d. 4. jan. 2022. Efterskoleelever hjemsendes fra d. 19. dec. til og med d. 7. jan.

Der vil være nødundervisning – fx i form af virtuel undervisning – på de dage, hvor børnene ikke har juleferie.

Håbet med denne hjemsendelsesperiode er, at flere børn og unge kan nå at blive vaccineret.

Planen er ikke en længerevarende nedlukning af skolerne. Epidemikommissionen ønsker som udgangspunkt, at børnene skal tilbage i skole i begyndelsen af januar.
I forbindelse med de nye restriktioner vil der også komme hjælpepakker. Virksomhederne vil kunne genkende principperne i hjælpepakkerne fra tidligere. Der vil være et særligt fokus på de virksomheder, som har deres omsætning i julemåneden. Regeringen vil gå i dialog med Folketingets partier om hjælpepakkerne.

Opfordring til vaccination

På pressemødet lød det flere gange, at vi er et helt andet sted i epidemien end sidste vinter, hvilket skyldes vaccinerne. Vaccinerne er grunden til, at det ikke er værre, end det er. Vaccinerne er grunden til, at vi kan holde samfundet åbent.

Men der er brug for, at endnu flere bliver vaccineret og får et 3. stik. Lige bliver rigtig mange inviteret til 3. stik, og det er vigtigt, at man skynder sig at booke en tid. Der er ledige vaccinetider, og derfor blev der opfordret til, at man fremrykker sin vaccinetid, selvom man egentlig først har booket en tid om et par uger.
Til børnefamilierne var der også en opfordring til at lade børnene vaccinere.

Omikron

Vi har i øjeblikket høje smittetal og høje indlæggelsestal. Og så har vi den nye ubehagelig Omikron-variant. Den har med rekordfart spredt sig til hele verden. Smittespredningen med Omikron går hurtigere end med andre varianter. Og hvis det fortsætter, så giver det grund til bekymring. Derfor er der brug for restriktioner, for ellers vil der blive pres på sygehusene.

Situationen på sygehusene er stadig kritisk. Det betyder, at man ude på sygehusene er nødt til at prioritere endnu hårdere, når det kommer til de planlagte operationer. Men sygehusene er altid åbne for akutte patienter.

Julekomsammen

Opfordringen til at aflyse julefrokoster og større sociale arrangementer gælder dog kun virksomheder og ikke i private hjem. Man skal være opmærksom og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger for smitteforebyggelse - øverst på den liste, står der vacciner.

Alle der mødes til julekomsammen bør være vaccineret, og man kan eventuelt også tage en selvtest inden, så man er ekstra sikker. Og så bør man blive hjemme, hvis er man er syg eller hoster.

Nye tiltag

På grund af den aktuelle smittesituation har Folketingets Epidemiudvalg på baggrund af indstillinger fra Epidemikommissionen vedtaget følgende, der træder i kraft fredag den 10. december klokken 16.

Natteliv

Lukning af nattelivet – forstået som lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende, hvor det bl.a. tillægges vægt, om der er et dansegulv.

Forbud mod indtagelse af alkohol i busser og skiltningskrav herom.

Serveringssteder

Lukning af indendørs og udendørs serveringssteder i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00.

Indførelse af krav om mundbind/visir for gæster og ansatte på indendørs serveringssteder (dog med undtagelser svarende til tidligere krav, fx for siddende gæster, og for ansatte, som kan fremvise coronapas) og skiltningskrav herom.

Der gælder en række undtagelser for sociale tilbud og plejehjem. Læs mere her: 

Nye restriktioner påvirker ikke social- og ældreområdet (sm.dk)

Forbud mod salg af alkohol

Forbud mod salg af alkohol i tidsrummet mellem kl. 24.00 til kl. 05.00 fra butikker og andre lokaler og lokaliteter, som fysiske og juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang.

Grundskoler – herunder efterskoler og frie fagskoler mv.

Børn (både vaccinerede og ikke-vaccinerede) i grundskolen hjemsendes fra og med onsdag den 15. december 2021 og frem til og med den tirsdag den 4. januar 2022.

SFO’er og klubber er ligeledes lukkede i samme periode.

For elever på efterskoler og frie fagskoler skal hjemsendelse ske fra og med søndag den 19. december 2021 til og med fredag den 7. januar 2021.

Der vil være nødundervisning – fx i form af virtuel undervisning – på de dage, hvor børnene ikke har juleferie.

Der vil være mulighed for nødpasning af følgende grupper:

  1. Elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra og
  2. Elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Opfordringer til arbejdspladser

Opfordring til udstrakt brug af hjemmearbejde på både offentlige og private arbejdspladser.

Opfordring til at møder og seminarer mv. afholdes virtuelt.

Opfordring til aflysning af større sociale arrangementer på arbejdspladser, herunder julefrokoster.

Begrænsning af antallet af stående publikummer ved visse kulturarrangementer

Der må maksimalt være 50 stående publikummer til stede samtidig i lokaler, hvor der afvikles koncerter, forestillinger, forevisninger eller tilsvarende.

Ændringer i varigheden af coronapas

Varigheden af coronapasset efter det primære vaccinationsforløb forkortes til syv måneder, og revaccination giver gyldigt coronapas. De ændrede regler træder i kraft medio januar.

Denne side opdateres løbende.

Indhold på siden